Hakkımızda

Özellikle son 10 yılda facebook, twitter gibi sosyal medya araçlarının gelişmesi, her türlü bilgi arayışının çevrimiçi yapılması, devletlerin, hükümetlerin, bankaların ve diğer güvenlik doğrulamasına ihtiyacı olan kurumlarında bu konuda çalışan aramasına yol açmıştır. Bu konuda aranan eleman sayısı son 5 yılda %200'den fazla artmıştır. Bu artışın önümüzdeki yıllarda aynı hızla devam etmesi beklenmektedir. Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümü büyük kamu kurumları, ulusal ve uluslararası işletmeler ve örgütlerin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılayacak bireyler yetiştirmek üzere kurulmuştur.

İşletmelerin yüksek katma değer yaratma sürecinde önemli görev üstlenecek bölüm öğrencileri aynı zamanda yaratılan katma değerin korunması konusunda da detaylı teorik ve pratik eğitimden geçeceklerdir. Bu bölüm öğrencilerin henüz eğitimleri tamamlanmadan çalışmaya başlamaları ve pratik eğitimlerini mezun olmadan almaya başlamaları hedeflenmektedir.