Dersler


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


ING 101  İngilizce I

Temel İngilizce okuma, anlama, yazma ve dinleme becerilerini içerir.


MBP 105  Programlama Temelleri

Programlama teorisini ve uygulamasının öğrencilere kazandırılması


MMAT 115  Matematik

Temel sayı kavramlarının tanımlanması, sayıların örneklerle pekiştirilmesi, kümeler, eşitsizlikler, problemler, denklemler, fonksiyonlar ve trigonometri konularının öğrenilmesi


MBGT 101  Bilgisayar Donanımı

Bu ders kapsamında bilgisayar sistemini oluşturan farklı donanım birimlerinin çeşitleri, çalışma mantıkları, birbirleri ile olan uyumları, donanım elemanlarının denetimi, yapılandırılması ve bakım ihtiyaçları gibi temel konular işlenecektir.


MBGT 103  Network Ağları ve Güvenlik I

Bu ders, bilgisayar sistemleri ve bilgisayar ağları ile bu yapıları kullanan uygulamalar kapsamında güvenlik kavramının ve güvenliği oluşturan unsurların incelenmesini içermektedir.


MBGT 102  İşletim Sistemleri

İşletim Sistemi Yapıları, Süreç Yönetimi, Bellek Yönetimi, Dosya Sistemleri, Diskler, Giriş/Çıkış Sistemleri


MBGT 104  Bilgisayar Ağları

Temel olarak dersin içeriği; bilgisayar ağları temel kavramlarını, OSI modellemeyi, ağ topolojilerini, ağ cihazlarını, ağ kablolarını ve cross kabloları, 5-4-3 kuralı olarak bilinen ağ genişletme kurallarını, IEEE 802 Standardlarını, TCP/IP Protokolü ve çalışma prensiplerini, LAN, WAN ve internet prensiplerini kapsamaktadır.


MBGT 106  C Programlama Dili

Bu ders, C dilndeki temel özellikleri, veri tiplerini, program akış kontrollerini, fonksiyonlar, dosyalar ile çalışabilme becerilerini kullanarak program yazabilmeyi içerir.


MBGT 108  Veri Tabanı

Bu dersin temel içeriği, öğrencilerin veritabanı sistemlerinin tasarım ve programlanmaları süreçleriyle ilgili detaylı ve kapsamlı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.


MBGT 110  Ofis Yazılımları

Ofis yazılımları. Word, Excel, Power Point.


ING 102  İngilizce II

Temel İngilizce okuma, yazma ve anlama becerilerini içerir.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


MBGT 201  Veritabanı Güvenliği ve Savunma Algoritmaları

Bu ders, veritabanı güvenliği ve savunma algoritmaları ile bu yapıları kullanan uygulamalar kapsamında güvenlik kavramının ve güvenliği oluşturan unsurların incelenmesini içermektedir.


MBGT 203  Web, Uygulama Sunucu Saldırıları ve Güvenlik Teknikleri

Temel Web bilgileri ve Web uygulama sunucularına yapılan saldırı tiplerinin belirlenmesi ile karşı alınacak yöntemleri konuları ele alınacaktır


MBGT 205  Kimlik ve Kaynak Yönetimi I

Veri ve Ağ Güvenliği, Ağ Sistemleri, Şifreleme, Güvenlik Duvarı,Ağ Politikaları


MBGT 207  Bilgi Güvenlik Sistemleri

Bilgi ve bilgisayar güvenliği konuları, unsurları ve süreçleri üzerinde durulacak ve yüksek derecede bir güvenlik için uygulanması gerekenler anlatılacaktır. Bunun sonucunda; bilgi ve bilgisayar güvenliğine neden önem verilmesi gerektiği ve bilgi güvenliğinin en temel anlamda nasıl oluşturulabileceği gibi sorulara kapsamlı cevaplar aranmaya çalışılacak, bu kapsamda bilgi güvenliği yazılımları ve proje uygulamaları ortaya konulacaktır.


MBGT 200  Kimlik Tasarımı ve Sistem Mimarisi

Bu ders, güvenli servislerin sağlanma yöntemleri, güvenli programlama analizleri ve kötü amaçlı yazılımları içerir.


MBGT 202  Güvenlik Duvarı Çözümleri Uygulama ve Yönetimi

Bu ders, şifreleme algoritmaları, güvenlik saldırılarının tespiti, SSH tünelleme, Firefox eklentileri ve sahte erişim noktası kavramlarını içerir.


MBGT 204  Kimlik ve Kaynak Yönetimi II

Bu ders, bilişim teknolojileri ve yönetimi, süreç denetimi ve prosedürleri, kurum seviyesi kontrolleri ve bilişim teknolojisinin ortamı konularını içerir.


MBGT 206  Güvenlik Ağ Tasarımları ve İnternet Erişimleri

Bir güvenlik ağını oluşturan bileşenler, güvenlik sistemlerinin çeşitleri, güvenlik ağlarının internet erişimi


MBGT 208  Ağ Güvenliği Uygulaması

Günümüzde ağ güvenlini sağlamak için bilinmesi gerekenler. Lan, Wan, TCP/IP kavramları. Şifreleme ve kimlik doğrulama. Güvenlik duvarları, Antivirus yazılımları. Yemleme Ortadaki-Adam saldırısı, DNS zehirlenmesi, ARP zehirlenmesi. DDoS saldırısı. Sanal Özel Ağlar'da (VPN) güvenlik. HTTPS, SSL.


Seçmeli Dersler


EKON 101  Mikro Ekonomi

• Ekonominin temel kavramlarını tanıyacaktır. • Ekonomik analiz yöntemlerini ve ekonomik sistemleri tanıyacaktır.


MBGT 209  Ağ Yönetimi I

Ağ Sistemleri ve Donanımı, Bilgisayar Ağı Kurulumu, Ağ Katmanları, Ağ Yönetimi, Ağ Protokolleri, Ağ Güvenliği


MBGT 210  Ağ Yönetimi II

Ağ güvenliğine giriş ve temel kavramlar, risk değerlendirmesi, güvenlik politikası, tehditlerin sınıflandırılması, parolalar, erişim izinleri. şifreleme teknikleri, izinsiz erişim yöntemleri, açık anahtar yöntemleri, sayısal imza, protokoller, şifreleme yazılımları, TCP/IP protokol ve hizmetlerinde güvenlik, güvenlik duvarları, sanal özel ağlar, saldırı tespit sistemleri.


MBGT 211  Yerinde Uygulama I


MBGT 212  Yerinde Uygulama II

Bu ders, içerik yönetim sistemleri ve html dilinde CSS destekli web siteleri konularını içerir.


MBGT 213  Sunucu İşletim Sistemleri ve Ağ

Bir ağ sisteminin oluşturulması için, donanım araçlarının yanı sıra ağ yazılımlarına da ihtiyaç vardır. Bu yazılımlar ağ kaynaklarının paylaşımını, kaynakların yönetimini, giriş ve paylaşım yetkilerini, iletişim protokollerini ve yapısal işlevlerini üstlenirler. Ağ sistemlerini\\nyöneten bilgisayarlara Sunucu (Server) denir. Bu sunucu üzerinde çalışan, tüm ağı yönetebilme kapasitesine sahip özel olarak geliştirilen işletim sistemine de Sunucu İşletim Sistemi (NOS: Network Operating System) denir.


MBGT 214  Güvenlik Denetim İşleri ve Yönetimi

ISO/IEC 27001 Standardına dayalı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri


MTOI 207  Toplam Kalite Yönetimi

Ders kapsamında kalite kavramı, Toplam Kalite Yönetimi felsefesi yorumlanır. Turizm işletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulaması işlenir.


RTV 140  Temel İletişim Bilgileri

Bu dersin içeriği, iletişim kavramının tanımı amacı önemi açısından temel iletişim bilgilerini ele almaktadır.