MBGT 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Güvenlik Ağ Tasarımları ve İnternet Erişimleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MBGT 206
Bahar
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin güvenlik sistemlerini tanımalarını, kullanım alanlarını bilmelerini, güvenlik sistemlerinin internet erişimi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güvenlik sistemlerini tanıyabilecek
  • Duruma ve amaçlarına göre hangi güvenlik sisteminin kullanılması gerektiğini öğrenebilecek
  • Güvenlik ağı bileşenleri konusunda bilgi sahibi olabilecek
  • Güvenlik ağı bileşenlerinin güvenlik ağına dönüştürülmesi konusunda bilgi sahibi olabilecek
  • İnternetten güvenlik ağına erişim kavramlarını öğrenebilecek
Tanımı Bir güvenlik ağını oluşturan bileşenler, güvenlik sistemlerinin çeşitleri, güvenlik ağlarının internet erişimi

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Güvenlik sistemlerini tanıma Elektronik Güvenlik Sistemleri, Ahmet YILMAZ, Papatya Yayıncılık, 2013 – Genel gözden geçirme
2 Güvenlik sistemleri çeşitleri ve kullanım yerleri Elektronik Güvenlik Sistemleri, Ahmet YILMAZ, Papatya Yayıncılık, 2013 – Genel gözden geçirme
3 Güvenlik kameraları, çeşitleri ve bileşenleri Elektronik Güvenlik Sistemleri, Ahmet YILMAZ, Papatya Yayıncılık, 2013 – Genel gözden geçirme
4 Güvenlik kamera sistemleri özellikleri Elektronik Güvenlik Sistemleri, Ahmet YILMAZ, Papatya Yayıncılık, 2013 – Genel gözden geçirme
5 Biyometrik geçiş sistemleri, kullanım alanları, bileşenleri Elektronik Güvenlik Sistemleri, Ahmet YILMAZ, Papatya Yayıncılık, 2013 – Genel gözden geçirme
6 Kartlı geçiş sistemleri, kullanım alanları, bileşenleri Elektronik Güvenlik Sistemleri, Ahmet YILMAZ, Papatya Yayıncılık, 2013 – Genel gözden geçirme
7 Yangın algılama sistemleri, çeşitleri ve bileşenleri Elektronik Güvenlik Sistemleri, Ahmet YILMAZ, Papatya Yayıncılık, 2013 – Genel gözden geçirme
8 Diğer güvenlik sistemleri, özellikleri Elektronik Güvenlik Sistemleri, Ahmet YILMAZ, Papatya Yayıncılık, 2013 – Genel gözden geçirme
9 Ara sınav
10 Güvenlik sistemlerinin birbirleriyle iletişimi, güvenlik ağlarına dönüşümü Elektronik Güvenlik Sistemleri, Ahmet YILMAZ, Papatya Yayıncılık, 2013 – Genel gözden geçirme
11 Güvenlik sistemlerinin birbirleriyle iletişimi, güvenlik ağlarına dönüşümü Elektronik Güvenlik Sistemleri, Ahmet YILMAZ, Papatya Yayıncılık, 2013 – Genel gözden geçirme
12 Güvenlik sistemlerinin internet erişimi Elektronik Güvenlik Sistemleri, Ahmet YILMAZ, Papatya Yayıncılık, 2013 – Genel gözden geçirme
13 Güvenlik sistemlerinin internet erişimi Elektronik Güvenlik Sistemleri, Ahmet YILMAZ, Papatya Yayıncılık, 2013 – Genel gözden geçirme
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Genel tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı

Elektronik Güvenlik Sistemleri, Ahmet YILMAZ, Papatya Yayıncılık, 2013

Diğer Kaynaklar

Ağ Teknolojileri ve Telekomünikasyon, Cebrail TAŞKIN, Pusula Yayıncılık, 2014Ağ Teknolojileri ve Telekomünikasyon, Cebrail TAŞKIN, Pusula Yayıncılık, 2014

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgi Güvenliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Bilgi Güvenliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık Bilgi Güvenliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir bilgisayar tabanlı sistemi, süreci, güvenliği gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Bilgi Güvenliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 Bilgi Güvenliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Bilgi Güvenliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 Bilgi Güvenliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; Bilgi Güvenliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest