MBGT 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgi Güvenlik Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MBGT 207
Güz
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bilgisayar sistem koruma protokollerini ve yazılımlarını kullanarak bilgi sistemlerinin güvenliğini ve devamlılığını sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar sistemlerine yapılan saldırı ve türleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir
  • Kötücül yazılımlar ve türleri konusunda detaylı bilgi sahibi olabileceklerdir
  • Kötücül ve casus yazılımlara karşı önlemleri alabileceklerdir
  • Bilgi güvenliği protokollerini uygulayabilecektir
Tanımı Bilgi ve bilgisayar güvenliği konuları, unsurları ve süreçleri üzerinde durulacak ve yüksek derecede bir güvenlik için uygulanması gerekenler anlatılacaktır. Bunun sonucunda; bilgi ve bilgisayar güvenliğine neden önem verilmesi gerektiği ve bilgi güvenliğinin en temel anlamda nasıl oluşturulabileceği gibi sorulara kapsamlı cevaplar aranmaya çalışılacak, bu kapsamda bilgi güvenliği yazılımları ve proje uygulamaları ortaya konulacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi güvenliği ve unsurları Ders notları
2 Bilgi güvenliğinin tarihçesi Ders notları
3 Şifreleme bilimi, Çeşitli şifreleme teknikleri ve uygulamaları Ders notları
4 Bilgi ve bilgisayar sistemleri güvenliği Ders notları
5 Bilgi güvenliği Protokolleri Ders notları
6 Bilişim Korsanlığı Ders notları
7 Bilgisayar sistemlerine yapılan saldırılar ve türleri Ders notları
8 Ara Sınav Ders notları
9 Kötücül yazılımlar ve türleri Ders notları
10 Kötücül yazılımların sınıflandırılması ve güncel kötücül yazılımlar Ders notları
11 Casus yazılımların ortaya çıkışı ve yaygın olan casus yazılımlar Ders notları
12 Kötücül ve Casus yazılımlara karşı alınabilecek önlemler Ders notları
13 Sosyal Mühendislik ve insan hatası Ders notları
14 Yazılım Güvenliği Ders notları
15 Yazılım Güvenliği 2 Ders notları
16 Final

 

Dersin Kitabı Ders slaytları, çıktıları
Diğer Kaynaklar - Bilgi Bilgisayar Güvenliği Casus Yazılımlar Ve Korunma Yöntemleri Gürol Canbek - Şeref Sağıroğlu - Ağ Ve Yazılım Güvenliği Furkan Çontar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
4
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgi Güvenliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Bilgi Güvenliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
2 Karmaşık Bilgi Güvenliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir bilgisayar tabanlı sistemi, süreci, güvenliği gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Bilgi Güvenliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
5 Bilgi Güvenliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Bilgi Güvenliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
11 Bilgi Güvenliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; Bilgi Güvenliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest