MBGT 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ağ Yönetimi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MBGT 210
Güz/Bahar
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere, İnternet üzerinden gelebilecek değişik saldırılara karşı önemli verileri nasıl koruyacaklarını öğretmektir. Bir başka amacı da teorik bilgi yanında güvenlik araçlarını kullanarak yapılacak pratik uygulamalar vasıtası ile güvenliğin farklı yönlerini öğretmektir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ağ kurulumunu tanımlayabilecek
  • Ağ güvenliğini sağlayabilecek
  • Ağ saldırılarını tarif edebilecek
  • Sayısal imzayı kullanabilecek
  • Şifreleme yazılımlarını uygulayabilecek
Tanımı Ağ güvenliğine giriş ve temel kavramlar, risk değerlendirmesi, güvenlik politikası, tehditlerin sınıflandırılması, parolalar, erişim izinleri. şifreleme teknikleri, izinsiz erişim yöntemleri, açık anahtar yöntemleri, sayısal imza, protokoller, şifreleme yazılımları, TCP/IP protokol ve hizmetlerinde güvenlik, güvenlik duvarları, sanal özel ağlar, saldırı tespit sistemleri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar Ağları Öğrenci ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Ağ Topolojileri Öğrenci ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 İnternet Ağ Protokolleri Öğrenci ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Genişband Erişim Teknolojileri Öğrenci ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Ağ-paketi izleme araçlarının tanıtımı. Ağ uygulamalarının çalışma prensipleri. Öğrenci ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Web ve http protokolü Öğrenci ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 FTP, SMTP ve POP3 protokollleri Öğrenci ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 DNS hizmeti ve DNS protokolü Öğrenci ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Ara sınav
10 Çoklu Protokol Dalgaboyu Anahtarlama Öğrenci ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Kablosuz ağ özellikleri. WiFi, bluetooth, WiMAX, 802.11MAC protokolü ve çerçeve yapısı. Öğrenci ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Kullanıcı Kimlik Denetimi Öğrenci ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Ağ Güvenliği Öğrenci ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Saldırılar, Virüsler, Bilgisayar Korsanları Öğrenci ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
15 Güvenlik Duvarları, Hizmet-Engelleme Saldırıları Öğrenci ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
16 Final

 

Dersin Kitabı Öğretim Görevlisi tarafından hazırlanan sunum ve ders notları
Diğer Kaynaklar Alper ÖZBİLEN, Bilgisayar Ağları ve Güvenliği, pusula yayıncılık. Dr. Cebrail TAŞKIN Ağ Teknolojileri ve Telekomünikasyon, pusula yayıncılık

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgi Güvenliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Bilgi Güvenliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık Bilgi Güvenliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir bilgisayar tabanlı sistemi, süreci, güvenliği gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Bilgi Güvenliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 Bilgi Güvenliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Bilgi Güvenliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 Bilgi Güvenliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; Bilgi Güvenliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest