Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

İş Sağlığı ve Güvenliği (Türkçe)

Program İçi Seçmeli Dersler

MISG 200  Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Elektrik Enerjisi ve Tanımlar, Elektrik çarpması nedir, İnsan vücudu üzerindeki etkileri, Klasik kaza çeşitleri, Elektrik kazalarının oransal dağılımları, Elektrik Kuvvetli akım, Zayıf akım tesisleri, Güvenli alet ve donanımlar, Elektrik işlerinde kullanılacak KKD ları, Eğitim eksikliğine dayalı hatalı davranışlar, Sistemler üzerinde alınacak önlemler, Dış deşarj akımlarına karşı alınacak önlemler, Statik elektrik alınacak önlemler.

 

MISG 280  Periyodik Kontroller ve Denetim

Çalışma Ortamı ve Gözetimi, Risk Etmenleri, Teknik Yönden Periyodik Kontroller, Sağlık Yönünden Periyodik Kontroller, İş yeri Denetiminde İstenen Belgeler

 

MISG 213  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yapı, Yapı İşleri listesi, Yapı İşlerinin kendine özgü zorlukları, Türkiye’de İnşaat Sektörünün durumu, İstatistikler, Yapı Alanı, Proje, İşveren, Alt İşveren, Proje Sorumlusu, Kullanılan Makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemleri, Hazırlık Koordinatörü, Uygulama Koordinatörü, Sağlık ve Güvenlik Planı, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini içeren çalışmaların listesi, Yapı İşlerine ilişkin Bildirimler, Yapı Alanları için asgari sağlık ve Güvenlik Şartları.

 

MISG 230  Etiketleme ve İşaretleme

Etiketleme ve işaretleme tanımları, mevzuatın öğrenilmesi ve değerlendirilmesi, yönetmeliklerde işaretleme ve etiketlemenin önemi ve gerekliliğinin kavranması, güvenlik işaretleri ve tehlike işaretlerini öğrenme, işyerlerinde etiket ve ışaretlerin uygulanması.

 

MISG 211  Toplam Kalite ve Yönetim Sistemleri

• Kalite Kavramı • Kalitenin Evrimi • TKY de yönetim ve liderlik • Süreç analizi ve yönetimi • Kalite operasyonu, örnek uygulamalar • TKY nin önündeki engeller

MISG 260  Madenlerde İSG

1. Madencilik, yerüstü, yer altı ve diğer madencilik metotlarını ve buralardaki tehlike ve riskleri belirlemek 2. Maden işlerinde kullanılan makineler, özellikleri ve yaratığı tehlikeleri incelemek 3. İSG mevzuatı bakımından Madenlerde tahkimat, havalandırma, nakliyat ve aydınlatmayı öğrenmek 4. Madenlerde göçükler, toprak kayması ve su baskınları sonucundaki tehlike ve riskler belirlemek 5. Madenlerde yangın, grizu ve toz patlamalarını önlemek için alınması gereken tedbirleri tartışmak 6. Madenlerde delme ve patlatma teknikleri ve mevzuatı incelemek 7. Madencilikte Risk Analizi yapabilmek 8. Madencilikte görülen meslek hastalıkları 9. Sondaj alanlarında ve Cevher Hazırlama tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği.

RTV 240  Kurumsal İletişim

• Kalite Kavramı • Kalitenin Evrimi • TKY de yönetim ve liderlik • Süreç analizi ve yönetimi • Kalite operasyonu, örnek uygulamalar • TKY nin önündeki engeller

MINT 230 Meslek Etiği 

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek. Etik sistemlerini incelemek. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek. Meslek etiğini incelemek. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

 

 

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.