MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Programın mezunları Elektrik Teknikerine ihtiyaç duyulan özel veya kamuya bağlı kuruluşlarda çalışabilirler.