Pazarlama Ön Lisans Programı

Günümüz ekonomik koşullarında işletmelerin müşteri değeri yaratabilmesi ve maksimum müşteri memnuniyetini sağlayabilmesi iş dünyasının en önemli gerekliliklerinden biridir. Pazarlama programı, sürdürülebilir marka, satış ve değer yaratma amacına katkıda bulunacak, satış ve pazarlamadaki yeni gelişme ve kavramları bilen ve uygulayabilen, satış stratejileri konusunda gerekli bilgi ve becerilere ve etik değerlere sahip, nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrencilerimiz nitelikli bir pazarlama araştırması yapma, marka kimliği oluşturma, marka yönetme, pazarlama planı hazırlama, ürün geliştirme ve yönetmenin yanı sıra perakende sektöründeki yenilikler, reklamcılık, satış yönetimi, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, psikoloji ve sosyoloji alanlarında da donanımlı hale gelmektedir. Pazarlama programı müfredatı, akademik ve sektörel ilerlemelerin hem ulusal hem de küresel boyuttaki takibiyle güncel tutulmakta ve disiplinlerarası çalışmaya uygun şekilde yürütülmektedir.

HABERLER