Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Pazarlama (Türkçe)

Program Dışı Seçmeli Dersler


BILT 100 Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi

Öğrenciler bu ders ile birlikte Microsoft Office programlarının (Word, PowerPoint ve Excel) ve çevrimiçi versiyonlarının (Google Dökümanlar, Microsoft Office Online ve Prezi) uygulamalarını ve içeriklerini kapsamaktadır.

DT 120 Dış Ticarette Pazarlama Teknikleri

Uluslararası pazarlamanın teorik ve pratik alt yapısı, küresel pazarlama çevresi, yönetimi ve stratejileri incelenecektir.

DT 215 Uluslararası Satışlar ve Görüşmeler

Uluslararası satış ve anlaşmalar dersi; küresel kişisel satış ve uluslararası satış yönetiminin kurallarını içermektedir. Küreselleşme, karşılıklı kültürel görüşmeler, küresel pazarların tahmin edilmesi ve tanımlanması, küresel insan kaynakları gibi küresel çevrede satış yönetimi için önem taşıyan kavramları içerir

MCMH 238 Bireysel Marka Yönetimi

Bu derste bireysel anlamda markalaşma ve marka yönetimi ayrıntılı olarak incelenecektir. Ders kapsamında, bireysel marka yönetimi süreci ve bu süreci etkileyen faktörler ele alınacaktır. Ayrıca, örnek olaylar üzerinden analizler ve tartışmalar yapılacaktır.

MINT 230 Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek. Etik sistemlerini incelemek. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek. Meslek etiğini incelemek. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

MMAT 112 Ticari Matematik

Öğrenci, ticari matematik uygulamaları yapabilecektir. Yüzde ve binde hesaplamaları yapabilecektir. Oran ve orantı hesaplaması yapabilecektir. Karışım, bileşim ve alaşım hesaplamaları yapabilecektir.

MTOI 225 Girişimcilik

Bu ders kapsamında girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması gibi konulara değinilecektir.

MUH 100 Genel Muhasebe I

Öğrenci, muhasebenin temel kavramlarını açıklayabilecek, muhasebe usul ve esaslarını uygulayarak gerekli muhasebe kayıtlarını gerçekleştirecek, muhasebe defterlerini oluşturacak ve dönem sonu bilançosunu düzenleyebilecektir.

RTV 140 Temel İletişim Bilgileri

Bu dersin içeriği, iletişim kavramının tanımı amacı önemi açısından temel iletişim bilgilerini ele almaktadır.

RTV 215 Güzel Konuşma Sanatı

Ses, diksiyon, hızlı okuma

RTV 216 Sosyal Medya

Bu dersin içeriği, web 2.0’ın yarattığı olanakları, olumlu ve olumsuz çıktılarını, sanal ortamda sosyalleşmenin etkilerini örnek olaylar çerçevesinde değerlendirmektedir.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.