Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Pazarlama (Türkçe)

Program İçi Seçmeli Dersler


MPAZ 110 Sunum Teknikleri

Bu derste, sunum ve söyleşi kavramları, iletişimin sözlü ve sözsüz unsurları, etkili bir sunum/söyleşi hazırlamak için gerekli aşamalar ile sunum ve söyleşiler esnasında karşılaşılacak sorunlar ile bunların çözümleri tartışılacaktır.

MPAZ 112 Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu ders; tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi konularını içermektedir. Lojistik sistemleri, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, dağıtım merkezleri ve antrepolar, lojistik maliyetleri, üçüncü parti lojistik hizmetleri, tedarikçi seçimi ve geliştirilmesi, talep yönetimi, hızlı tepki, stratejik ittifaklar ve performans ölçümleri üzerinde durulacaktır.

MPAZ 114 Sosyal Psikoloji

Bu derste öğrencilere sosyal psikolojideki temel kuramlar, yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri tanıtılmaktadır.

MPAZ 210 Pazarlama Mevzuatı

Bu derste; tüketici hakları, tüketici koruma yasası, ticari reklam ve ilan yasakları, etiket-tarife ve fiyat listesi yönetmelikleri, garanti ve garanti belgesine ilişkin yönetmelik, kapıdan satışlara ilişkin yönetmelik, rekabet ve rekabetin korunması hakkındaki kanun, marka ve markalar kanunu, fikir ve sanat eserleri kanunu gibi pazarlamanın hukuksal boyutu ile ilgili konular işlenmektedir.

MPAZ 212 Sosyal Pazarlama

Bu derste öğrenciler kitle iletişim araçları vasıtasıyla sosyal kampanyaların yürütülmesi konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar. Ders süresince sosyal pazarlama yapısı ve süreci ve araçları ile sosyal pazarlama kapsamında insan ve toplumların davranışları örneklerle incelenmektedir.

MPAZ 214 Halkla İlişkiler

Bu derste halkla ilişkiler ile ilgili tanımlar, temel kavramlar, tarihsel örnekleri ile birlikte işlenerek halkla ilişkiler ile ilgili iletişim araç ve stratejilerinin kullanılmasına yönelik bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.

MPAZ 216 Doğrudan Pazarlama

Bu ders, doğrudan pazarlama kavramları, doğrudan pazarlamacıda olması gereken özellikler, doğrudan pazarlamanın avantajları, doğrudan pazarlama stratejileri, doğrudan pazarlama araçları ve uygulanması konularını içerir.

MPAZ 220 Tüketim Sosyolojisi

Bu ders tüketim tartışmaları üzerinden öğrencileri sosyolojik düşünce ile tanıştırmak üzerine tasarlanmıştır. Bu doğrultuda, temel tüketim sosyolojisi kuramları üzerinden tüketim ve toplum arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik üzere tartışılacaktır.

MPAZ 250 Reklamcılığa Giriş

Bu ders ile birlikte, reklamcılık kavramına ilişkin kuramsal altyapının sağlanması, güncel örnekler ve deneyimler üzerinden reklamın amaçlarının, işlevlerinin, türlerinin ortaya konulması, reklamın pazarlama ve iletişim süreci açısından öneminin aktarılması amaçlanmaktadır.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.