ELKT 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel Elektronik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ELKT 104
Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Elektronikte kullanılan yarıiletkenlerin yapıldığı malzemeleri ve özelliklerini tanıyabilme. Diyotlar ve çeşitlerinin yapı ve özelliklerini ve bu devre elemanın uygulama alanlarının anlaşılması. BJT’lerin ve FET’lerin yapı, özellik, çeşit ve çalışma prensiplerini ve öngerilimlenmesini kavrayabilme ve doğru akım devre analizi ilkelerini uygulayabilme.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Atomun yapısını ve elektriksel özelliklerini açıklayabilir. Yalıtkan, yarıiletken ve iletkeni tanımlayabilir
 • Germanyum ve silisyum yarıiletkenlerinin özelliklerini ve farklılıklarını açıklayabilir. İletkenlik miktarının nasıl değiştirilebileceğini açıklayabilir.
 • Diyodun kırpıcı, kenetleyici, dönüştürücü vb. uygulamalarını açıklayabilir
 • Zener diyotların yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olur.
 • LED’in yapısını ve elektriksel özelliklerini açıklayabilir.
 • Varikap diyot, Tunel diyot, Schottky diyot, Foto diyot ve PIN diyot gibi diyot çeşitlerinin yapı, özellik ve çalışmasını açıklar.
 • BJT’nin yapısını, çeşitlerini ve çalışmasını açıklayabilir.
 • Bir öngerilimleme devresi tasarlayabilir, hesaplarını ve uygulamasını yapabilir.
 • JFET’lerin yapısını ve çeşitlerini açıklayabilir.
 • D-MOSFET ve E-MOSFET’ler ve uygulamalarıyla ilgili bigi sahibi olur.
 • GaAS’lı FET’ler, çift gate’li FET’ler, VMOS’lar gibi diğer MOSFET çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur
Tanımı Elektronik malzeme yapımında kullanılan yarıiletkenlerin tanıtılması; p ve n tipi malzeme ve bu malzemelerden oluşturulan elektronik devre elemanlarının (Diyot, BJT , JFET ve MOSFET'in) iç yapıları ve çalışma prensipleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunması.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Atom ve yapısı. Yalıtkanlık, iletkenlik ve yarıiletkenlik kavramları. Germanyum ve Silisyum yarıiletkenlerinin özellikleri ve farklılıkları. Diyot.
2 Diyodun doğrultucu ve kırpıcı devre uygulamaları
3 Diyodun kenetleyici ve gerilim çoklayıcı devre uygulamaları
4 Zener diyot ve özellikleri. Zener diyot devre uygulamaları.
5 LEDler ve özellikleri. Diğer diyot çeşitleri.
6 BJT, özellikleri ve çeşitleri.
7 BJTnin karakteristik eğrileri ve yük doğrusu. Çalışma sınıfları. NPN transistörün gerilim bölme yöntemiyle polarlandırılması.
8 Ara sınav
9 BJT öngerilimleme devreleri.
10 JFETler, yapısı ve özellikleri
11 JFETlerin ön gerilimlenme çeşitleri.
12 D-MOSFETler, yapısı ve özellikleri
13 E-MOSFETler, yapısı ve özellikleri
14 Diğer MOSFET çeşitleri
15 Uygulamalar
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
-
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
12
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mesleki alanda çözümlemeleri yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olmak X
2 Temel yabancı dil bilgisine sahip olmak.
3 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar genel donanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
4 Temel fizik kavramları ve temel elektrik devre çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak X
5 Alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak.
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. X
7 Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek. X
8 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. X
9 Zayıf akım, kuvvetli akım, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, elektrik tesisat planlarını çizebilmek, elektrik tesisatının taahhüt ve keşif işlerini kavrayıp yapabilmek.
10 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik ve elektronik devreleri tasarlamak
11 Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım onarım ve montajını yapabilmek.
13 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri programlayabilmek.
14 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak.
15 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest