ELKT 108 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Alternatif Akım Devreleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ELKT 108
Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin, alternatif akımda kullanılan büyüklükleri ve temel alternatif akım devre elemanlarını öğrenmesi, bir ve üç fazlı alternatif akım devrelerini çözümleyebilmesi, kompleks sayılar ile devre çözümleyebilmesi, bir ve üç fazlı alternatif akım sistemlerinde aktif, reaktif ve görünür güç hesaplayabilmesi ve ölçebilmesi, alternatif akım manyetik devrelerini çözümleyebilmesi ve deneysel uygulamalarını yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Alternatif akımda kullanılan büyüklükleri açıklayabilme.
  • Temel alternatif akım devre elemanlarını açıklayabilme ve test edebilme.
  • Bir ve üç fazlı alternatif akım devrelerini çözümleyebilme.
  • Kompleks sayılar ile alternatif akım devrelerini çözümleyebilme.
  • Bir ve üç fazlı alternatif akım sistemlerinde aktif, reaktif ve görünür güç hesaplayabilme ve ölçebilme.
  • Alternatif akım çözüm ve ölçme yöntemlerini gerçek saha uygulamalarında kullanabilme.
  • Alternatif akım manyetik devrelerini çözümleyebilme ve deneysel uygulamalarını yapabilme.
  • Manyetik devre bilgilerini transformatör uygulamalarında kullanabilme.
Tanımı Alternatif akımda kullanılan büyüklükler. Temel alternatif akım devre elemanları. Bir ve üç fazlı alternatif akım devreleri. Kompleks sayılar ile devre çözümleme. Bir ve üç fazlı alternatif akım sistemlerinde aktif, reaktif ve görünür güç hesapları ve ölçümleri. Alternatif akım manyetik devreleri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Alternatif akımın özellikleri ve elde edilmesi, alternatif akım dalga çeşitleri, periyot, frekans, alternans, açısal hız, dalga boyu.
2 Alternatif akım ani değer denklemleri, ani, ortalama, etkin ve maksimum değer hesapları.
3 Alternatif akımda faz ve faz farkı, akım, gerilim ve güç fazörlerinin toplanması.
4 Alternatif akımda direnç, bobin, kondansatör, aktif, reaktif, görünür güç ve güç katsayısı.
5 Alternatif akım seri R-L, R-C ve R-L-C devreleri.
6 Alternatif akım paralel R-L, R-C ve R-L-C devreleri.
7 Alternatif akım seri ve paralel rezonans devreleri.
8 Ara sınav
9 Kompleks sayılar, çevre akımları ve düğüm gerilimleri yöntemi.
10 Wheatstone köprüsü ve yıldız üçgen dönüşümü yöntemi.
11 Thevenin ve Norton teoremleri.
12 Üç fazlı dengeli ve dengesiz yıldız ve üçgen devreler.
13 Üç fazlı sistemlerde güç ölçümü ve güç katsayısının düzeltilmesi.
14 Alternatif akımda manyetik kuplajlı devreler.
15 Uygulamalar
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mesleki alanda çözümlemeleri yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olmak X
2 Temel yabancı dil bilgisine sahip olmak.
3 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar genel donanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
4 Temel fizik kavramları ve temel elektrik devre çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak X
5 Alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak. X
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. X
7 Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek. X
8 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. X
9 Zayıf akım, kuvvetli akım, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, elektrik tesisat planlarını çizebilmek, elektrik tesisatının taahhüt ve keşif işlerini kavrayıp yapabilmek.
10 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik ve elektronik devreleri tasarlamak
11 Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım onarım ve montajını yapabilmek.
13 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri programlayabilmek.
14 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak.
15 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest