ELKT 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Asenkron ve Senkron Makineler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ELKT 201
Güz
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin, asenkron makinelerin yapısı, çalışma prensibi, stator zıt EMK değeri ve stator hesabı, kayma ile eşdeğer devre bileşenlerinin deneysel yöntemlerle belirlenmesi, güç, verim ve moment\ analizleri, moment dönüştürme uygulamaları ve asenkron motorlara yol verme yöntemleri, senkron makinelerin yapısı, çeşitleri, çalışma prensibi, stator EMK ve harmonikleri, eşdeğer devre elemanlarının deneysel analizi, regülasyon bulma yöntemleri, alternatörlerde paralel çalışmaya deneysel ve eşdeğer devre analizi ile yaklaşım, aktif ve reaktif yük aktarımı, yüklü ve yüksüz senkron motorlara uyartım akımının etkisinin deneysel ve eşdeğer devre yaklaşımı ile analizi ile yol verilmesi konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Asenkron makinelerin yapısı ve çalışma prensibini ve kaymanın önemini açıklayabilir
  • Asenkron ve senkron makinelerin stator sarım çeşitlerini karşılaştırabilir
  • Asenkron ve senkron makinelerin boş stator sarım hesabını yapabilir
  • Asenkron ve senkron makinelerin izolasyon sınıflarını, yapım standartlarını ve karakteristik eğrilerini karşılaştırarak uygun makine seçimini yapabilir
  • Hız ve moment dönüştürme sistemlerini sıralayıp uygulamalarını eşdeğer devre ile açıklayabilir
  • Senkron makinelerin çalışma prensibi açıklayabilir ve yapılarına göre sınıflandırabilir
  • Alternatörlerde endüvi EMK hesaplayabilme ve harmonik etkileri açıklayabilme.
  • Senkron motorlara yol verme yüksüz ve yüklü senkron motorlara uyartım akımının etkisini deneysel olarak açıklayabilme ve problem çözebilme.
Tanımı Asenkron motorların yapısı, çalışma prensibi ve eşdeğer devresi, moment ve verimi, yol verilmesi, moment dönüştürülmesi ve uygun motora karar verme. Senkron makinelerin yapısı, çalışma prensibi, EMK değeri, alternatörlerin eşdeğer devresi, paralel çalışma koşulları ile aktif-reaktif yük paylaşımı, senkron motorlara yol verme ve uyartım akımının değiştirilmesinin senkron motora etkisi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Asenkron motorların yapısı ve stator sarım çeşitleri
2 Üç fazlı asenkron motorlarda döner alan teorisi ve yalıtım sınıfları
3 Statorda oluşan zıt EMK değerine etki eden faktörler ve ilgili eşitlikler.
4 Rotor gerilim ve frekansının kayma ile olan ilişkisi
5 Boş ve yüklü çalışma vektör diyagramı ve yaklaşık faz eşdeğer devresi bileşenleri
6 Eşdeğer devre analizi uygulamaları, motor karakteristikleri, motor üretim standartları
7 Asenkron motorlarda güç, verim, moment ve moment dönüştürme eşitliklerinin çıkarılması
8 Ara sınav
9 Asenkron motorlara yol verme ve yol verici tasarımı
10 Senkron makinelerin yapısı ve sınıflandırılması, üretim şekilleri
11 Harmonik gerilimler ve etkisinin azaltılması tedbirleri
12 Alternatörlerde reaksiyon ve yüke bağlı endüvi gerilimi değişimi, eşdeğer devre, regülasyon bulma
13 Alternatörlerin paralel bağlanması, sirkülasyon ve senkronizme getiren akım değeri analizi, alternatör aktif ve reaktif yük paylaşımı
14 Senkron motorların yapısı, çalışması, boş ve yüklü çalışan motorda uyartım akımının değişmesi etkisinin incelenmesi
15 Laboratuvar uygulamalı sınav ve deney uygulama raporlarının değerlendirilmesi
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
138

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mesleki alanda çözümlemeleri yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olmak
2 Temel yabancı dil bilgisine sahip olmak.
3 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar genel donanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
4 Temel fizik kavramları ve temel elektrik devre çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak
5 Alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak.
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek.
7 Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek.
8 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. X
9 Zayıf akım, kuvvetli akım, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, elektrik tesisat planlarını çizebilmek, elektrik tesisatının taahhüt ve keşif işlerini kavrayıp yapabilmek.
10 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik ve elektronik devreleri tasarlamak
11 Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım onarım ve montajını yapabilmek.
13 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri programlayabilmek.
14 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak.
15 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest