Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Programcılığı (Türkçe)

MBP 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Donanımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MBP 202
Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Temel elektronik bilgisi vermek. Bilgisayarın donanımsal yapısını incelemek. Test gerçekleştirme ve arızaları giderme yöntemleri sunmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar donanım birimlerini açıklayabilecektir.
  • Bilgisayar parçalarının işlevlerini ve birbiriyle etkileşimlerini kavrayabilecektir.
  • Donanım ile yazılım arasındaki geçişi anlayabilecektir.
  • Bilgisayarın temel çalışma prensibini kavrayabilecektir.
  • Ağ donanımları hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
Ders Tanımı Donanım birimleri. Bakım-onarımlar için bilinmesi gerekenler. Sunucu donanımları. Oyun konsolları. Von Neumann mimarisi. Donanım-işletim sistemi ilişkisi. Donanım temelli bilgisayar güvenliği

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektrostatik yük. Güngörsün, T., Canay, Ö., "Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri", Değişim Yayınları (2016). Bölüm 1
2 Bilgisayarların tarihçesi. Bit, Byte kavramları. Harf ve karakter işlenişi Güngörsün, T., Canay, Ö., "Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri", Değişim Yayınları (2016). Bölüm 2
3 Donanım birimlerine giriş. Anakart, merkezi işlem birimi, ve bellek Güngörsün, T., Canay, Ö., "Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri", Değişim Yayınları (2016). Bölüm 3
4 Bilgisayarın içsel çevre birimleri. Grafik kartı, ve grafik işlemcisine detaylı bakış. Güngörsün, T., Canay, Ö., "Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri", Değişim Yayınları (2016). Bölüm 4
5 Bilgisayarın diğer çevre birimleri. Güngörsün, T., Canay, Ö., "Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri", Değişim Yayınları (2016). Bölüm 4
6 Sistem açılış sorunları. Dosya kurtarma. Güç sorunları için koruyucu bakım. Güngörsün, T., Canay, Ö., "Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri", Değişim Yayınları (2016). Bölüm 5
7 Ağ donanımları. Ağ ortamında sorun giderme. Yazıcı paylaşımında sorun giderme. Güngörsün, T., Canay, Ö., "Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri", Değişim Yayınları (2016). Bölüm 6
8 Ara sınav
9 Sunucu olarak kullanılabilecek donanımlar. Sunucu yeterlilik kılavuzu. Sunucu bilgisayarların bakım-onarımı. Güngörsün, T., Canay, Ö., "Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri", Değişim Yayınları (2016). Bölüm 7
10 Oyun konsollarına genel bakış ve bakım-onarımları için bilinmesi gerekenler. Güngörsün, T., Canay, Ö., "Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri", Değişim Yayınları (2016). Bölüm 8
11 Modern donanım parçaları olan Kinect ve Oculus Rift'in incelemesi Güngörsün, T., Canay, Ö., "Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri", Değişim Yayınları (2016). Bölüm 9
12 Donanıma detaylı bakış. Von Neumann mimarisi Güngörsün, T., Canay, Ö., "Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri", Değişim Yayınları (2016). Bölüm 10
13 Bilgisayar mimarisinde tasarım hedefleri Güngörsün, T., Canay, Ö., "Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri", Değişim Yayınları (2016). Bölüm 11
14 Bilgisayar donanımının işletim sistemi ile olan ilişkisi Güngörsün, T., Canay, Ö., "Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri", Değişim Yayınları (2016). Bölüm 12
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Güngörsün, T., Canay, Ö., "Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri", Değişim Yayınları (2016). ISBN: 9786054925919

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
45
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
149

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel düzeyde bilgisayar donanımı ve yazılımı bilgisine sahiptir.

X
2

İnternet ve ağ teknolojilerini kullanarak gerekli uygulamaları geliştirir.

X
3

Değişen koşullara uyum sağlamak için alanındaki gelişmeleri takip eder.

X
4

Alanındaki deneyleri yürütür ve sonuçlarını analiz eder.

X
5

Alanı ile ilgili temel programlama dillerini kullanır.

X
6

Alanı ile ilgili temel ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren bir bilgisayar sistemi tasarlar ve kurar.

X
7

Bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek yorumlar.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.mek

X
9

Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.