Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Programcılığı (Türkçe)

Akademik Yayınlar

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası

 • Mehmet Gençer.
  (2023) An Index for Measuring Spatial Graph Dispersion in Socio-Economic Networks.
  Applied Spatial Analysis And Policy ,
 • Hüseyin TOKAT and Alpay KIRLANGIÇ.
  (2019) On the Domination Integrity.
  International Journal Of Foundations Of Computer Science , Vol. 30, No. 5, 811-826,
 • Mohammad Taqi , Nilgün Gürkaynak and Mehmet Gençer.
  (2019) Marketing concept evolution: a bibliometrics co-occurrence analysis.
  Marketing And Management Of Innovations, , Vol. 2, 185-197,
 • Özgür Akarsu , Mehmet Gençer and Savaş Yıldırım.
  (2018) Listening to the organization: change evaluation with discourse analysis..
  Journal Of Organizational Change Management , Vol. 31, No. 5, 1040-1053,
 • Mehmet Gençer , Beyza Oba.
  (2011) Organising the digital commons: a case study on engagement strategies in open source.
  Technology Analysis & Strategic Management , Vol. 23, 969-982,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Leyla Bilen Kazancık , Mehmet Gençer and Zeyneb Ersayın.
  (2023) Türkiye’de İller Arası Göç İlişki Yapısı.
  Bölgesel Kalkınma Dergisi , Vol. 1, No. 1, 42-60,
 • Mehmet Gençer.
  (2021) Örgütlerde Sosyal Ağ Düzeneği Analizi Araştırma Yöntemleri.
  Yönetim Araştırmaları Dergisi , Vol. 15, No. 2, 74-97,

Uluslararası

 • Abdülkadir Özgen , Mehmet Gençer.
  (2023) Agile Approach as an Answer to Internal Uncertainty: A case study in large scale manufacturing.
  International Journal Of Manufacturing Technology And Management , Vol. 37, No. 5-6, 563-579, ISBN: 1368-2148
 • Mehmet Gençer , Beyza Oba.
  (2017) Taming of “Openness” in Software Innovation Systems.
  International Journal Of Innovation In The Digital Economy (IJIDE) , Vol. 8, No. 2,
 • Mehmet Gençer.
  (2012) The Evolution of IETF Standards and Their Production.
  International Journal Of IT Standards And Standardization Research (IJITSR) , Vol. 10, 17-33,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Kemal Mert Çubukçu , Mehmet Gençer.
  (2021) Türkiye’nin Yerleşimler Sistemini Anlama, Kavrama Ve Çözümleme Projesi: Yer-Sis.
  Anahtar , Vol. 33, No. 392, 12-13,
 • Mehmet Gençer.
  (2017) Sosyal Ağ Analizi Yöntemlerine Bir Bakış.
  Yildiz Social Science Review , Vol. 3, No. 2, 19-34,
 • Mehmet Gençer.
  (2011) Önce Pazar Sonra Rekabet: Açık Teknoloji Stratejilerinin Yükselişi.
  Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi , Vol. 31, No. 2, 249-260,

Uluslararası

 • Canan Yıldırım Demirkıran , Mehmet Gençer.
  (2017) Impact of Social Capital on Career Development.
  PEOPLE: International Journal Of Social Sciences , Vol. 3, No. 3, 580-600,
 • Mehmet Gençer , Esin Çağlayan , Gül Ertan Özgüzer , Sinem Tokçaer and Mücahit Zor.
  (2023) Data Literacy in Business Curriculum: A Case Study of Student Reception and Success Factors.
  21st Annual International Conference On Management / Abstract Book 21 St Annual International Conference On Management
  42-43, ISBN: 978-960-598-573-8
 • Mehmet Gençer , Özgür Akarsu.
  (2020) Effect of discourse on network ties: A method and business organization case study.
  Nternational Network For Social Network Analysis (INSNA) Sunbelt Conference
 • Mehmet Gençer , Beyza Oba.
  (2019) Open Source as a Commons of Production Resources.
  Open University / 11th InternationalCritical Management Studies Conference
 • Mehmet Kerem Kızıltunç , Mehmet Gençer.
  (2018) It takes two to swing: A case study on inter-firm contracting for agile open innovation projects.
  World Open Innovation Conference
 • Mehmet Kerem Kızıltunç , Mehmet Gençer.
  (2018) Managing Inter-organizational agile innovation: A case study.
  DRUID Academy Conferenc
 • A. Kadir Özgen , Mehmet Gençer.
  (2017) Implementation of Agile Practices in a Large-Scale Manufacturing Organization.
  23rd EBES Conference, 27-29 September 2017, Madrid, Spain
 • Canan Yıldırım Demirkıran , Mehmet Gençer.
  (2017) Impact of Social Capital on Career Development.
  Global Association For Humanities And Social Science Research (GAHSSR) / 23rd International Conference On Social Science And Humanities (ICSSH)
  104-104,
 • Kerem Kızıltunç , Mehmet Gençer.
  (2017) Zamanında Yenilikçilik: Artan Hız İhtiyacı Karşısında Örgüt Sınırı ve İşbirliği Üzerine Kuramsal Bir Model.
  25.Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi
 • Mehmet Gençer Mehmet Gençer.
  (2022) Uygulamalı Sosyal Ağ Analizi.
  IEU Yayınları , ISBN: 978-605-70257-1-5
  Yazar / Editör
 • Mehmet Gençer , Mustafa Işık , Mustaf ACaner Meydan , Leyla Bilen Kazancık Ve Diğ..
  (2020) İller Ve Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik Ağ Ilişkileri Raporu.ISBN: 978-605-7679-05-5
  Yazar
 • Mehmet Gençer Yok Yok.
  (2020) Applied Social Network Analysis With R: Emerging Research and Opportunities..
  IGI Global , ISBN: 9781799819127
  Yazar
 • Mehmet Gençer.
  Chapter İş Birliği ve Sosyal Ağ Stratejileri.
  Burcu Güneri Çangarlı , Taylan Özgür Demrkaya.
  Zor Dönemlerde Şirket Stratejileri: Pandemi ve Krizlerle Başa Çıkabilmek.
  (2022), Hümanist, ISBN: 9786257615198
 • Mehmet Gençer , Beyza Oba.
  Taming of “Openness” in Software Innovation Systems.
  Ionica Oncioiu.
  Driving Innovation and Business Success in the Digital Economy.
  (2016), IGI Global,
 • Beyza Oba , Mehmet Gençer.
  Ghost in the System: Critical Management Studies in Turkey..
  175-189
  Christopher Grey.
  Critical Management Studies: Global Voices, Local Accents.
  (2016), Routledge,
 • Mehmet Gençer.
  The evolution and specialization of IETF standards.
  66-85
  Kai Jacobs.
  Modern Trends Surrounding Information Technology Standards and Standardization within Organizations.
  (2015), IGI Global, ISBN: 9781466663329
 • Mehmet Gençer , Beyza Oba.
  Open Innovation Ecosystems in Software Industry.
  Refik Çulpan.
  Open Innovation through Strategic Alliances: Approaches for Product, Technology, and Business Model Creation.
  (2014), Palgrave,
 • Mehmet Gençer , Bülent Özel.
  Forking the commons: Developmental tensions and evolutionary patterns in open source software.
  Imed Hammouda.
  Open Source Systems: Long-Term Sustainability.
  (2012), Springer, ISBN: 978-3-642-33441-2
İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.