Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Programcılığı (Türkçe)

Dersler


MMAT 113  Matematik I

Temel sayı kavramlarının tanımlanması, sayıların örneklerle pekiştirilmesi, kümeler, eşitsizlikler, problemler, denklemler, fonksiyonlar ve trigonometri konularının öğrenilmesi


MBP 103  Web Tasarımının Temelleri

Bu ders kapsamında öğrencilere web tabanlı yazılım geliştirme temellerinin kazandırılması adına web tasarım, programlama, Bu bağlamda temel web tasarım kuralları, ilkeleri, sayfa içerik yönetimi ve web programlama dilleri gibi konular ele alınacaktır.


MBP 101  Veri Tabanı I

Bu dersin temel içeriği, öğrencilerin veritabanı sistemlerinin tasarım ve programlanmaları süreçleriyle ilgili detaylı ve kapsamlı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Lozan Barış Antlaşması’ndan günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri içermektedir. Atatürk ilk eve inkılaplarının anlam ve amaçlarını kapsamaktadır.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


MBP 105  Programlama Temelleri

Programlama teorisini ve uygulamasının öğrencilere kazandırılması


IEU 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


MBP 102  Internet Programcılığı

Temel içerikler, HTTP kuralları ve metodları, HTML/CSS web tasarım formatları, istemci tarafında Javascript'e giriş, ve sunucu tarafında PHP kullanımı


MBP 104  Görsel Programlama

Bu ders, görsel programlama editörü kurulumu ve ayarlarını, formları, temel uygulamaları ve ileri uygulamaları içerir.


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


MBP 106  Nesne Tabanlı Programlama I

Bu ders size Java gibi yapısal programlama lisanı kullanarak yazılım üretme ve geliştirmenize ortam sağlayan temel bilgileri kapsar.


MBP 108  Veri Tabanı II

Bu dersin temel içeriğinde, öğrencilerin veritabanı sistemlerinin tasarım ve programlanmaları süreçleriyle ilgili detaylı ve kapsamlı bilgi sahibi olmaları için veritabanı tasarım, programlama ve de yönetim aşamaları detaylıca ele alınacaktır.


MBP 203  Veri Tabanı ve Yönetimi

Bu derste öğrencilere, veri tabanı, veri tabanı yönetim sistemleri, veri tabanı yapısı, şemalar ve veri bağımsızlığı,veri modelleri kavramları gösterilecektir.


MBP 205  Nesne Tabanlı Programlama II

Bu ders Java gibi yapısal programlama lisanı kullanarak yazılım üretme ve geliştirmenize ortam sağlayan temel bilgileri kapsar.


MBP 201  İnternet Programcılığı II

Bu ders öğrencilere PHP programlama dilini kullanarak programlamanın temel kavramlarını öğretir.


MBP 207  Görsel Programlama II

Bu ders kapsamında öğrencilere web tabanlı yazılım geliştirme temellerinin kazandırılması adına web tasarım, sayfa içerik yönetimi ve web programlama dilleri gibi konular ele alınacaktır.


MBP 202  Bilgisayar Donanımı

Donanım birimleri. Bakım-onarımlar için bilinmesi gerekenler. Sunucu donanımları. Oyun konsolları. Von Neumann mimarisi. Donanım-işletim sistemi ilişkisi. Donanım temelli bilgisayar güvenliği


MBP 214  Web Programlama

HTML/CSS ile web sayfası iskeleti oluşturma, responsive tasarım, javascript temelleri, dinamik yapılı web programlama, javascript DOM yapısı


MBP 206  Sistem Analizi ve Tasarımı

Sistem Analizi ve Tasarımı Kavramı, Fizibilite Analizi ve Gereksinim Belirleme, Gelişmiş Sistem Analizi Kavramı, Sistem Tasarımı, UML Diyagramları, UML Nesne Tabanlı Modelleme, Girdi Tasarımı, Çıktı Tasarımı, Veritabanı Tasarımı, Yazılım Geliştirme ve Test Etme, Yazılımı Yaşama Geçirme


MBP 208  Sunucu İşletim Sistemi

Kurulum öncesi hazırlık, sunucu işletim sistemi kurulumu ve yapılandırma, güncel sunucu işletim sistemleri, sunucu yönetimi, sunucu çekirdeği, web server, yazıcı sunucusu, terminal sunucusu, dosya servisi, sunucu yayılma servisi, diğer servisler, ağ paylaşımı, dns, dhcp servisleri, ağ yük dengelemesi, gelişmiş güvenlik önlemleri, ağ politikaları, sanallaştırma, güncelleştirme sorunları konularını içermektedir.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Seçmeli Dersler


ETR 101  E-Ticaret

Sürekli değişim ve gelişim içinde olan dijital dünya, ticaret hacmi bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu ders ile birlikte öğrencilerin e-ticaret alanındaki bu potansiyeli öğrenmeleri ve pratik bilgilere sahip olmaları sağlanmaktır.


MBP 200  Görsel Programlama III

Algoritma kavramı, nesne yönelimli programlama temelleri, görsel arayüz tasarlama, buton ve kontrollerle örnek uygulamalar gerçekleştirme, grafiksel arayüz tasarlama ve çizim, veri tabanına giriş, hata ayıklama


MBP 210  Oyun Programlamaya Giriş


MBP 211  Ağ Temelleri

Bu ders, bilgisayar ağları, ağ adresleri ve ağ kabloları hakkında kavramları içerir. Ayrıca, OSI referans modeli ve paylaşım ve güvenlik konularına değinilmektedir.


MBP 213  Ofis Yazılımları


MBP 221  Mobil Uygulamalar ve Teknolojiler

Mobil cihazlar, mobil uygulamalar ve gereksinimleri, mobil uygulama geliştirme, mobil uygulamalarda web servislerini ve veri tabanlarını kullanma.


MBP 223  Web Tasarımı


MBP 225  Yazılım Kurulumu ve Yönetimi

Bu ders kapsamında işletim sistemini kurmak, donanım sürücülerini kurmak ve ayarlarını yapmak, ileri seviye kurulum yapmak, uygulama yazılımlarını kurmak gibi temel başlıklar ele alınacaktır.


MBP 227  Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi

Bu ders veri analizi, veri görselleştirme yöntemleri, veri manipülasyonu, özellik mühendisliği, denetimli ve denetimsiz makine öğrenmesi tekniklerini içermektedir.


MBP 230  İnsan-Bilgisayar Etkileşimi


MBP 240  Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetimi


MBP 250  Yazılım Geliştirmede Test ve Denetim


MBP 251  Yapay Zeka ve Blok Zincirleri

Bu ders, blok zincirleri ve yapay zekanın temel kavram ve yöntemleri, makine öğrenmesi, derin öğrenme, Python programlama lisanı, yapay sinir ağları konularını içermektedir.


MBP 252  Düşük Kod Platformda Uygulama Geliştirme

Bu ders, düşük kod platform yapılarını ve bu platformların kullanımını içermektedir.


MBP 260  Açık Kaynak İşletim Sistemi


MBP 290  Girişimcilik ve İnnovasyon


MBP 294  Stratejik Yönetim


MBP 298  Proje Geliştirme

Proje yönetiminde temel kavramlar, program proje iliskisi, projeye uyulan ihtiyaç, projelerin özellikleri ve basarısızlık nedenleri. Proje yasam döngüsü, proje planlama ve yönetimi süreci. MS Project ile proje planlama ve yönetme. PMI metodolojisi, is kırılım yapısı, aktivite ve proje planlama ve yönetim araçları.Projede kapsam, zaman ve maliyet yönetimi. Projenin risk ve kalite yönetimi. Projenin insan kaynakları, iletisim ve değisim yönetimi. Proje çağrıları ve destek veren kurumlar. Farklı proje çağrı basvurularına göre eğitim teknolojisinden bir proje planlama ve yürütme


MGT 209  Animasyon Teknikleri

Bu ders, bir fikrin, senaryodan post-prodüksiyona kadar geçen süreç ve sonrasında kısa film olarak işlenmesi ve uygulanmasını içerir.


MTOI 204  İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları planlaması, iş analizi, işe alım, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi, sağlık ve güvenlik yönetimi


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.