Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Programcılığı (Türkçe)

ETR 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
E-Ticaret
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ETR 101
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile birlikte, e-ticaret kavramının literatür ve uygulama kapsamında öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • E-ticaret kavramlarını bilerek ürün/hizmet/içerik satış ve pazarlama faaliyetlerini planlayabilecek
  • Planladığı e-ticaret faaliyetlerini iş modelleri ve gelir modellerine göre yürütebilecek
  • Dijital pazarlama yönetimi ve pazar analiz tekniklerini uygulayabilecek
  • Elektronik ticaretin mali ve hukuki yapısını değerlendirebilecek
  • Elektronik ticarette iş etiği ve mesleki etiği ilkelerini uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Sürekli değişim ve gelişim içinde olan dijital dünya, ticaret hacmi bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu ders ile birlikte öğrencilerin e-ticaret alanındaki bu potansiyeli öğrenmeleri ve pratik bilgilere sahip olmaları sağlanmaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse tanıtımı, müfredat açıklaması -
2 E-Ticarete giriş, e-ticaretin tanımı, kapsamı ve temel istatistikler E-Ticaret: Kavramlar, Gelişim ve Uygulamalar, Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto, 2020, ISBN: 978-6054613-64-9, sf. 118-130.
3 E-ticarette temel kavramlar ve iş modelleri E-Ticaret: Kavramlar, Gelişim ve Uygulamalar, Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto, 2020, ISBN: 978-6054613-64-9, sf. 118-130.
4 E-Ticarete Hazırlık, Kurulumlar ve Teknik Altyapı E-Ticaret: Kavramlar, Gelişim ve Uygulamalar, Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto, 2020, ISBN: 978-6054613-64-9, sf. 22-36.
5 E-Ticarette Güvenlik ve Ödeme Sistemleri E-Ticaret: Kavramlar, Gelişim ve Uygulamalar, Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto, 2020, ISBN: 978-6054613-64-9, sf. 51-80.
6 E-Ticarette İnsan Kaynakları E-Ticaret: Kavramlar, Gelişim ve Uygulamalar, Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto, 2020, ISBN: 978-6054613-64-9, sf. 38-50.
7 Ara sınav E-Ticaret: Kavramlar, Gelişim ve Uygulamalar, Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto, 2020, ISBN: 978-6054613-64-9, sf. 156-161.
8 E-Ticarette Operasyon Yönetimi ve Lojistik E-Ticaret: Kavramlar, Gelişim ve Uygulamalar, Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto, 2020, ISBN: 978-6054613-64-9, sf. 94-109.
9 E-Ticarette Dijital Pazarlama Kanalları E-Ticaret: Kavramlar, Gelişim ve Uygulamalar, Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto, 2020, ISBN: 978-6054613-64-9, sf. 156-161.
10 Sosyal Medyanın E-Ticarete Etkisi E-Ticaret: Kavramlar, Gelişim ve Uygulamalar, Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto, 2020, ISBN: 978-6054613-64-9, sf. 94-109.
11 E-Ticarette İzinli Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi E-Ticaret: Kavramlar, Gelişim ve Uygulamalar, Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto, 2020, ISBN: 978-6054613-64-9, sf. 94-109.
12 E-Ticarette Satış ve Hizmetler E-Ticaret: Kavramlar, Gelişim ve Uygulamalar, Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto, 2020, ISBN: 978-6054613-64-9, sf. 110-117.
13 E-İhracatta Temel Kavramlar ve Vakalar E-Başla: E-Ticaret ve E-İhracat Başlangıç Rehberi, Mustafa Erkayhan, 2021, ISBN: 9786057018328, sf. 175-207
14 Proje sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
  • Erkayhan, M. (2021). E-Başla: E-Ticaret ve E-İhracat Başlangıç Rehberi, ISBN: 9786057018328
  • Yamamoto, G. T. (2020). E-Ticaret: Kavramlar, Gelişim ve Uygulamalar. ISBN: 978-6054613-64-9.
  • Özmen, Ş. (2013). E-ticaret: Ağ ekonomisinde yeni ticaret yolu. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. ISBN 6053990888.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
-
-
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel düzeyde bilgisayar donanımı ve yazılımı bilgisine sahiptir.

2

İnternet ve ağ teknolojilerini kullanarak gerekli uygulamaları geliştirir.

3

Değişen koşullara uyum sağlamak için alanındaki gelişmeleri takip eder.

4

Alanındaki deneyleri yürütür ve sonuçlarını analiz eder.

5

Alanı ile ilgili temel programlama dillerini kullanır.

6

Alanı ile ilgili temel ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren bir bilgisayar sistemi tasarlar ve kurar.

7

Bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek yorumlar.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.mek

9

Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.