Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Programcılığı (Türkçe)

MBP 103 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Web Tasarımının Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MBP 103
Güz
3
0
3
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciye web tasarımın temelleri ve web tabanlı programlama hakkında kapsamlı bilgi ve yetkinliklerin kazandırılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Internet ve web mimarisi ile ilgili genel bilgi sahibi olabilecekler
  • Web tasarımının temel ilke ve kurallarına hakim olabilecekler
  • HTML ile çeşitli web sitelerini programlayabilir ve geliştirebilirler
  • İçerik yönetimi sistemleri ile web tasarımları yapabilecekler
  • Çoklu ortam araçlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olabilecekler
Ders Tanımı Bu ders kapsamında öğrencilere web tabanlı yazılım geliştirme temellerinin kazandırılması adına web tasarım, programlama, Bu bağlamda temel web tasarım kuralları, ilkeleri, sayfa içerik yönetimi ve web programlama dilleri gibi konular ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Web Tasarıma Giriş Gün, M. E., "Her Yönüyle HTML 5", Kodlab (2017) Bölüm 1
2 Temel Kavramlar, Temel HTML Etiketleri Gün, M. E., "Her Yönüyle HTML 5", Kodlab (2017) Bölüm 1
3 Form Tasarımı Gün, M. E., "Her Yönüyle HTML 5", Kodlab (2017) Bölüm 2
4 HTML5 ile Gelen Yenilikler Gün, M. E., "Her Yönüyle HTML 5", Kodlab (2017) Bölüm 3
5 Stil Şablonu (CSS) ile Web Stilleri - 1 Gün, M. E., "Her Yönüyle HTML 5", Kodlab (2017) Bölüm 4
6 Stil Şablonu (CSS) ile Web Stilleri - 2 Gün, M. E., "Her Yönüyle HTML 5", Kodlab (2017) Bölüm 4
7 Stil Şablonu (CSS) ile Web Stilleri - 3, Proje Sunumu Gün, M. E., "Her Yönüyle HTML 5", Kodlab (2017) Bölüm 4
8 Ara sınav
9 Bootstrap CSS Framework ile Çalışmak - 1 Gün, M. E., "Her Yönüyle HTML 5", Kodlab (2017) Bölüm 5
10 Bootstrap CSS Framework ile Çalışmak - 2 Gün, M. E., "Her Yönüyle HTML 5", Kodlab (2017) Bölüm 5
11 CSS Flex Yapısı I Gün, M. E., "Her Yönüyle HTML 5", Kodlab (2017) Bölüm 6
12 CSS Flex Yapısı II Gün, M. E., "Her Yönüyle HTML 5", Kodlab (2017) Bölüm 6
13 Proje Sunumları I
14 Proje Sunumları II
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Ders slaytları, çıktıları ve dijital program kaynak kodları

Gün, M. E., "Her Yönüyle HTML 5", Kodlab (2017) ISBN : 9786059118866

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

- Sarıbıyık, C., "CSS3", Kodlab (2016) ISBN : 978-605-9118-781

- Baltalı, S.,"JQUERY", Kodlab (2011) ISBN : 978-605-4205-394

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
-
-
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
197

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel düzeyde bilgisayar donanımı ve yazılımı bilgisine sahiptir.

X
2

İnternet ve ağ teknolojilerini kullanarak gerekli uygulamaları geliştirir.

X
3

Değişen koşullara uyum sağlamak için alanındaki gelişmeleri takip eder.

X
4

Alanındaki deneyleri yürütür ve sonuçlarını analiz eder.

5

Alanı ile ilgili temel programlama dillerini kullanır.

X
6

Alanı ile ilgili temel ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren bir bilgisayar sistemi tasarlar ve kurar.

X
7

Bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek yorumlar.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.mek

X
9

Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.