Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Programcılığı (Türkçe)

MBP 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Programlama Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MBP 105
Güz
2
0
2
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Programlama, yaşadığımız gerçek dünyadaki problemlere ilişkin çözümlerin bilgisayarın anlayabileceği bir biçime dönüştürülmesi / ifade edilmesidir. Bunu yapabilmek için, kodlamaya geçilmeden önce tasarım aşamasında, problemi oluşturan varlıkların bilgisayarda ifade edilebilecek şekilde modellerinin oluşturulması gerekmektedir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Program dillerini öğrenebilecek
  • Programlama uygulamalarını hayata geçirebilecek
  • Konsol uygulamaları geliştirebilecek
  • C# programlama dili ile programlama yeteneğine sahip olacak
Ders Tanımı Programlama teorisini ve uygulamasının öğrencilere kazandırılması

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 C Programlama diline temel giriş; derleyicilere (compiler) dair açıklama, program yazmak için gerekenler, algoritma tanımı, standart giriş/çıkış fonksiyonları Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 1
2 Standart giriş/çıkış fonksiyonları, değişken tanımlamaları, aritmetik operatörler, aritmetik operatörlerde işlem öncelikleri... Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 2
3 Standart giriş/çıkış fonksiyonları, değişken tanımlamaları, aritmetik operatörler, aritmetik operatörlerde işlem öncelikleri... Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 2
4 Koda açıklama (comment) koymak, Koşullu ifadeler (if-else), ilişkisel ( !=, , vb... ) ve bileşik (and, or, not) operatörler Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 3
5 Koda açıklama (comment) koymak, Koşullu ifadeler (if-else), ilişkisel ( !=, , vb... ) ve bileşik (and, or, not) operatörler Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 3
6 if - else if, switch-case ve conditional operator yapıları, arttırma (incerment), azaltma (decrement) işlemleri Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 4
7 if - else if, switch-case ve conditional operator yapıları, arttırma (incerment), azaltma (decrement) işlemleri Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 5
8 Döngü kavramı, while, do while, for döngüleri, break ve continue komutları, goto Yapısı ile Etiketler Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 6
9 Ara Sınav
10 Döngü kavramı, while, do while, for döngüleri, break ve continue komutları, goto Yapısı ile Etiketler Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 7
11 Fonksiyonlar, main( ) fonksiyonu, fonksiyon oluşturma, argüman aktarımı, yerel ve global değişkenler, return ifadesi Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 8
12 Fonksiyonlar, main( ) fonksiyonu, fonksiyon oluşturma, argüman aktarımı, yerel ve global değişkenler, return ifadesi Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 8
13 Bazı aritmetik fonksiyonlar, Bellek yapısı ve adresler, Pointer'lar (İşaretciler), Referansla argüman aktarımı (Call by Reference), Fonksiyon prototipleri, Rekürsif fonksiyonlar Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 9
14 Uygulama Ders not ve slaytları
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Ders not ve slaytları

Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). ISBN: 978-605-5987-14-5

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
30
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
196

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel düzeyde bilgisayar donanımı ve yazılımı bilgisine sahiptir.

X
2

İnternet ve ağ teknolojilerini kullanarak gerekli uygulamaları geliştirir.

3

Değişen koşullara uyum sağlamak için alanındaki gelişmeleri takip eder.

X
4

Alanındaki deneyleri yürütür ve sonuçlarını analiz eder.

X
5

Alanı ile ilgili temel programlama dillerini kullanır.

X
6

Alanı ile ilgili temel ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren bir bilgisayar sistemi tasarlar ve kurar.

X
7

Bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek yorumlar.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.mek

X
9

Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.