Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Programcılığı (Türkçe)

MBP 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnternet Programcılığı II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MBP 201
Güz
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders yapısal programlamanın temel elemanlarını öğrencilere tanıtacaktır. Programlama dili olarak PHP programlama dili kullanılacaktır. Bu ders süresince öğretilecek konular içinde tip kavramı, temel tipler, deyimler, standart fonksiyonlar, giriş/çıkış ifadeleri, whiledo, repeat until, for, case ifadeleri, yordamlar ve fonksiyonlar, programlamada birimsellik, genel ve yerel değişkenler, işaretçiler, dinamik değişkenler ve diziler bulunmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapısal programlamanın temel unsurlarını kavrayabilecek
  • PHP programlamada temel terminolojiyi anlayabilecek
  • PHP dilinde program yapabilecek
  • Karar yapıları, döngüler ve fonksiyonları içeren C programlarını tasarlayabilecek
  • İşaretçilerin kullanımını anlayabilecek
Ders Tanımı Bu ders öğrencilere PHP programlama dilini kullanarak programlamanın temel kavramlarını öğretir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 PHP programlamaya giriş. Çelik, R., "A'dan Z'ye PHP", Seçkin-Bilgisayar (2012). Bölüm 1
2 Sözlüksel elemanlar, operatörler ve PHP sistemi; Temel veri tipleri; LAB#1. Çelik, R., "A'dan Z'ye PHP", Seçkin-Bilgisayar (2012). Bölüm 2
3 Akış kontrolü – Kısım I: Operatörler, ifadeler ve ikili cebir kavramları; if, ifelse ve switch komutları; LAB#2. Çelik, R., "A'dan Z'ye PHP", Seçkin-Bilgisayar (2012). Bölüm 3
4 Akış kontrolü – Kısım II: for, while, dowhile, break, continue ve goto komutları; LAB#3. Çelik, R., "A'dan Z'ye PHP", Seçkin-Bilgisayar (2012). Bölüm 3
5 Fonksiyonlar – Kısım I: Bildirim, tanımlama, imza, ön ürün, başlatma, başlık kavramları, geri dönüş komutları; LAB#4. Çelik, R., "A'dan Z'ye PHP", Seçkin-Bilgisayar (2012). Bölüm 4
6 Fonksiyonlar – Kısım II: Değer ile çağırma, kapsam, depolama sınıfları, özyineleme kavramları, özyinelemeli fonksiyonlar; LAB#5. Çelik, R., "A'dan Z'ye PHP", Seçkin-Bilgisayar (2012). Bölüm 4
7 Tekrar Çelik, R., "A'dan Z'ye PHP", Seçkin-Bilgisayar (2012). Bölüm 1-4
8 Diziler ve işaretçiler – Kısım I: Diziler, ilklendirmek, işaretçiler, referans kullanarak çağırma, dinamik bellek yönetimi kavramları. Çelik, R., "A'dan Z'ye PHP", Seçkin-Bilgisayar (2012). Bölüm 5
9 Diziler ve işaretçiler – Kısım II: Diziler, çok boyutlu diziler ve işaretçi dizileri kavramı, ana programa verilecek bağımsız değişkenler; LAB#6. Çelik, R., "A'dan Z'ye PHP", Seçkin-Bilgisayar (2012). Bölüm 5
10 Dizi ve işaretçi uygulamaları; LAB#7. Çelik, R., "A'dan Z'ye PHP", Seçkin-Bilgisayar (2012). Bölüm 6
11 Ara sınav
12 Yapılar – Kısım I: Basit yapıların bildirimleri ve uygulamaları. Çelik, R., "A'dan Z'ye PHP", Seçkin-Bilgisayar (2012). Bölüm 7
13 Yapılar – Kısım II: Yapı dizilerini kullanmak ve yapı kullanan gelişmiş uygulamalar geliştirmek; LAB#8 Çelik, R., "A'dan Z'ye PHP", Seçkin-Bilgisayar (2012). Bölüm 7
14 Genel tekrar LAB#9 Çelik, R., "A'dan Z'ye PHP", Seçkin-Bilgisayar (2012). Bölüm 8
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Çelik, R., "A'dan Z'ye PHP", Seçkin-Bilgisayar (2012). ISBN: 9789750241529

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel düzeyde bilgisayar donanımı ve yazılımı bilgisine sahiptir.

X
2

İnternet ve ağ teknolojilerini kullanarak gerekli uygulamaları geliştirir.

X
3

Değişen koşullara uyum sağlamak için alanındaki gelişmeleri takip eder.

X
4

Alanındaki deneyleri yürütür ve sonuçlarını analiz eder.

5

Alanı ile ilgili temel programlama dillerini kullanır.

X
6

Alanı ile ilgili temel ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren bir bilgisayar sistemi tasarlar ve kurar.

X
7

Bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek yorumlar.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.mek

9

Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.