Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Programcılığı (Türkçe)

MBP 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Veri Tabanı ve Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MBP 203
Güz
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, veritabanı tasarımı, yönetimi ve idamesi için temel kavramları, modelleri ve dillerin öğretilmesini hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Veritabanı tasarlama, yönetim, sorgulama ve gerçekleştirme için gerekli bilgileri edinebilecek
  • Büyük ölçekli verilerin ve veritabanlarının idamesi için gerekli olan altyapıya sahip olabilecek
  • Veri gruplama, filtreleme hakkında bilgi sahibi olabilecekler
  • Veri türlerini yorumlayabilecekler
  • SQL hakkında bilgi sahibi olabilecekler
  • Veri gruplama, filtreleme konularını kavrayabilecekler
Ders Tanımı Bu derste öğrencilere, veri tabanı, veri tabanı yönetim sistemleri, veri tabanı yapısı, şemalar ve veri bağımsızlığı,veri modelleri kavramları gösterilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Veribanına Giriş Özseven, T., "Veritabanı Yönetim Sistemleri 1", Ekim Basım Yayın (2015) Bölüm 1
2 SQL'e Giriş Özseven, T., "Veritabanı Yönetim Sistemleri 1", Ekim Basım Yayın (2015) Bölüm 1
3 Veri Türleri Özseven, T., "Veritabanı Yönetim Sistemleri 1", Ekim Basım Yayın (2015) Bölüm 1
4 Tablo Yaratma Özseven, T., "Veritabanı Yönetim Sistemleri 1", Ekim Basım Yayın (2015) Bölüm 6
5 Tablo Yaratma 2 Özseven, T., "Veritabanı Yönetim Sistemleri 1", Ekim Basım Yayın (2015) Bölüm 6
6 İlişkisel Veritabanı Özseven, T., "Veritabanı Yönetim Sistemleri 1", Ekim Basım Yayın (2015) Bölüm 2
7 İlişkisel Veritabanı 2 Özseven, T., "Veritabanı Yönetim Sistemleri 1", Ekim Basım Yayın (2015) Bölüm 2
8 Ara sınav
9 Veri Gruplama Özseven, T., "Veritabanı Yönetim Sistemleri 1", Ekim Basım Yayın (2015) Bölüm 8
10 Veri Gruplama 2 Özseven, T., "Veritabanı Yönetim Sistemleri 1", Ekim Basım Yayın (2015) Bölüm 8
11 Veri Filtreleme Özseven, T., "Veritabanı Yönetim Sistemleri 1", Ekim Basım Yayın (2015) Bölüm 9
12 Tablo Güncelleme Özseven, T., "Veritabanı Yönetim Sistemleri 1", Ekim Basım Yayın (2015) Bölüm 9
13 Gelişmiş İşlemler Özseven, T., "Veritabanı Yönetim Sistemleri 1", Ekim Basım Yayın (2015) Bölüm 10
14 Raporlama ve Rapor Formatlama Özseven, T., "Veritabanı Yönetim Sistemleri 1", Ekim Basım Yayın (2015) Bölüm 11
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Özseven, T., "Veritabanı Yönetim Sistemleri 1", Ekim Basım Yayın (2015). ISBN: 9786053271574

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel düzeyde bilgisayar donanımı ve yazılımı bilgisine sahiptir.

X
2

İnternet ve ağ teknolojilerini kullanarak gerekli uygulamaları geliştirir.

X
3

Değişen koşullara uyum sağlamak için alanındaki gelişmeleri takip eder.

X
4

Alanındaki deneyleri yürütür ve sonuçlarını analiz eder.

X
5

Alanı ile ilgili temel programlama dillerini kullanır.

X
6

Alanı ile ilgili temel ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren bir bilgisayar sistemi tasarlar ve kurar.

X
7

Bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek yorumlar.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.mek

X
9

Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.