Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Programcılığı (Türkçe)

MBP 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Web Editörü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MBP 204
Güz/Bahar
1
2
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye; WEB editörünü kullanarak WEB sayfası tasarlama yeterlikleri kazandırılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel WEB editörü süreçlerini yapabilecektir
  • WEB projesi için şablon oluşturabilecektir
  • WEB sayfalarında kullanıcı etkileşimli uygulamalar yapabilecektir
  • Multimedya operasyonlarını anlayabilecektir
  • Form işlemlerini tanımlayabilecektir
Ders Tanımı WEB editörü temel araçları, metin işlemleri, tablo işlemleri, çok ortam işlemleri, bağlantılar, çerçeve işlemleri, şablonlar, kütüphane işlemleri, form işlemleri, etkileşimli ögeler, katman işlemleri, erişebilirlik ve site yönetimi

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 WEB Editörü Temel Araçları Balaban, E., "Dreamweaver CS 3", Pusula Yayıncılık (2009). Bölüm 1
2 Metin İşlemleri Balaban, E., "Dreamweaver CS 3", Pusula Yayıncılık (2009). Bölüm 2
3 Tablo İşlemleri Balaban, E., "Dreamweaver CS 3", Pusula Yayıncılık (2009). Bölüm 2
4 Çoklu Ortam İşlemleri Balaban, E., "Dreamweaver CS 3", Pusula Yayıncılık (2009). Bölüm 3
5 Çoklu Ortam İşlemleri Balaban, E., "Dreamweaver CS 3", Pusula Yayıncılık (2009). Bölüm 3
6 Çerçeve İşlemleri Balaban, E., "Dreamweaver CS 3", Pusula Yayıncılık (2009). Bölüm 4
7 Çerçeve İşlemleri Örnek Uygulamaları Balaban, E., "Dreamweaver CS 3", Pusula Yayıncılık (2009). Bölüm 5
8 Arasınav
9 Şablonlar Balaban, E., "Dreamweaver CS 3", Pusula Yayıncılık (2009). Bölüm 6
10 Şablonlar Balaban, E., "Dreamweaver CS 3", Pusula Yayıncılık (2009). Bölüm 6
11 Form İşlemleri Balaban, E., "Dreamweaver CS 3", Pusula Yayıncılık (2009). Bölüm 7
12 Spry Nesneleri Balaban, E., "Dreamweaver CS 3", Pusula Yayıncılık (2009). Bölüm 8
13 Bootstrap CSS Framework ile Çalışmak Balaban, E., "Dreamweaver CS 3", Pusula Yayıncılık (2009). Bölüm 9
14 Javascript Balaban, E., "Dreamweaver CS 3", Pusula Yayıncılık (2009). Bölüm 10
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Balaban, E., "Dreamweaver CS 3", Pusula Yayıncılık (2009). ISBN: 9789944711210

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
16
16
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
16
16
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel düzeyde bilgisayar donanımı ve yazılımı bilgisine sahiptir.

X
2

İnternet ve ağ teknolojilerini kullanarak gerekli uygulamaları geliştirir.

3

Değişen koşullara uyum sağlamak için alanındaki gelişmeleri takip eder.

X
4

Alanındaki deneyleri yürütür ve sonuçlarını analiz eder.

5

Alanı ile ilgili temel programlama dillerini kullanır.

6

Alanı ile ilgili temel ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren bir bilgisayar sistemi tasarlar ve kurar.

7

Bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek yorumlar.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.mek

9

Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.