Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Programcılığı (Türkçe)

MBP 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sistem Analizi ve Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MBP 206
Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Sistem Analizi ve Tasarımı yaklaşımlarına uygun olarak yazılım projesi geliştirme, UML diyagramlarından yararlanarak Nesne Tabanlı Modelleme gerçekleştirme.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sistem Analizi ve Tasarımı kavramlarını tanımlayabilecek
  • Fizibilite Analizi ve Gereksinim kavramlarını açıklayabilecek
  • Girdi, çıktı ve veritabanı tasarımı kavramlarını kavrayabilecek
  • Yazılımı geliştirme ve hayata geçirme süreçlerini tanımlayabilecek
  • Gelişmiş Sistem Analizi Kavramı tanımlayabilecek
Ders Tanımı Sistem Analizi ve Tasarımı Kavramı, Fizibilite Analizi ve Gereksinim Belirleme, Gelişmiş Sistem Analizi Kavramı, Sistem Tasarımı, UML Diyagramları, UML Nesne Tabanlı Modelleme, Girdi Tasarımı, Çıktı Tasarımı, Veritabanı Tasarımı, Yazılım Geliştirme ve Test Etme, Yazılımı Yaşama Geçirme

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş Güler, Ç., “Sistem Analizi ve Tasarımı”, Nobel Yayın Dağıtım (2007). Bölüm 1
2 Fizibilite Analizi ve Gereksinim Belirleme Güler, Ç., “Sistem Analizi ve Tasarımı”, Nobel Yayın Dağıtım (2007). Bölüm 2
3 Fizibilite Analizi ve Gereksinim Belirleme Güler, Ç., “Sistem Analizi ve Tasarımı”, Nobel Yayın Dağıtım (2007). Bölüm 2
4 Gelişmiş Sistem Analizi Kavramı Güler, Ç., “Sistem Analizi ve Tasarımı”, Nobel Yayın Dağıtım (2007). Bölüm 3
5 Sistem Tasarımı Güler, Ç., “Sistem Analizi ve Tasarımı”, Nobel Yayın Dağıtım (2007). Bölüm 4
6 Sistem Tasarımı Güler, Ç., “Sistem Analizi ve Tasarımı”, Nobel Yayın Dağıtım (2007). Bölüm 4
7 Girdi Tasarımı Güler, Ç., “Sistem Analizi ve Tasarımı”, Nobel Yayın Dağıtım (2007). Bölüm 5
8 Çıktı Tasarımı Güler, Ç., “Sistem Analizi ve Tasarımı”, Nobel Yayın Dağıtım (2007). Bölüm 5
9 Ara sınav
10 Veri Tabanı Tasarımı Güler, Ç., “Sistem Analizi ve Tasarımı”, Nobel Yayın Dağıtım (2007). Bölüm 6
11 Veri Tabanı Tasarımı Güler, Ç., “Sistem Analizi ve Tasarımı”, Nobel Yayın Dağıtım (2007). Bölüm 6
12 Yazılımı Geliştirme ve Test Etme Güler, Ç., “Sistem Analizi ve Tasarımı”, Nobel Yayın Dağıtım (2007). Bölüm 7
13 Yazılımı Geliştirme ve Test Etme Güler, Ç., “Sistem Analizi ve Tasarımı”, Nobel Yayın Dağıtım (2007). Bölüm 7
14 Yazılımı Yaşama Geçirme Güler, Ç., “Sistem Analizi ve Tasarımı”, Nobel Yayın Dağıtım (2007). Bölüm 7
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Güler, Ç., “Sistem Analizi ve Tasarımı”,  Nobel Yayın Dağıtım (2007). ISBN: 9789944770774

Önerilen Okumalar/Materyaller “Bilgisayar Bilimlerinde Sistem Analizi ve Tasarımı, Nesneye Yönelik Modelleme”, Prof.Dr. Oya Kalıpsız, Ayşe Buharalı, Göksel Biricik, Papatya Yayıncılık

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
14
14
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel düzeyde bilgisayar donanımı ve yazılımı bilgisine sahiptir.

X
2

İnternet ve ağ teknolojilerini kullanarak gerekli uygulamaları geliştirir.

X
3

Değişen koşullara uyum sağlamak için alanındaki gelişmeleri takip eder.

X
4

Alanındaki deneyleri yürütür ve sonuçlarını analiz eder.

5

Alanı ile ilgili temel programlama dillerini kullanır.

6

Alanı ile ilgili temel ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren bir bilgisayar sistemi tasarlar ve kurar.

7

Bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek yorumlar.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.mek

X
9

Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.