Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Programcılığı (Türkçe)

MBP 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ağ Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MBP 211
Güz/Bahar
2
2
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste ağ işlemlerinin yapılması ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ağ elemanlarını, ağ türlerini ve ağ topolojilerini tanımlayabilir.
  • OSI referans modeli ve katmanları hakkında bilgi sahibi olabilir.
  • Ağ cihazları, ağ adresleme konularını kavrayabilir
  • Ağda paylaşım ve güvenlik konularını açıklayabilir
  • Ağ çevre birimleri hakkkında bilgi sahibi olabilir
Ders Tanımı Bu ders, bilgisayar ağları, ağ adresleri ve ağ kabloları hakkında kavramları içerir. Ayrıca, OSI referans modeli ve paylaşım ve güvenlik konularına değinilmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar ağlarına giriş ve terminoloji İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 1
2 Ağ türleri İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 2
3 Ağ topolojileri İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 2
4 OSI Referans Modeli ve katmanları İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 3
5 OSI Referans Modeli ve katmanları 2 İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 3
6 Ağ cihazları İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 4
7 Ağ kabloları İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 4
8 Arasınav
9 İnternet protokolü İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 5
10 Ağ adresleme İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 6
11 Ağ adresleme 2 İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 6
12 Ağ çevre birimleri İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 7
13 Ağda paylaşım ve güvenlik İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 8
14 Ağda paylaşım ve güvenlik 2 İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 8
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final -

 

Ders Kitabı

İmamoğlu, Ö. F., "Sistem ve Ağ Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). ISBN: 978-605-5987-34-3

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
89

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel düzeyde bilgisayar donanımı ve yazılımı bilgisine sahiptir.

2

İnternet ve ağ teknolojilerini kullanarak gerekli uygulamaları geliştirir.

X
3

Değişen koşullara uyum sağlamak için alanındaki gelişmeleri takip eder.

4

Alanındaki deneyleri yürütür ve sonuçlarını analiz eder.

5

Alanı ile ilgili temel programlama dillerini kullanır.

X
6

Alanı ile ilgili temel ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren bir bilgisayar sistemi tasarlar ve kurar.

X
7

Bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek yorumlar.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.mek

9

Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.