Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Programcılığı (Türkçe)

MBP 298 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Proje Geliştirme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MBP 298
Güz/Bahar
2
0
2
2

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; proje yönetimine iliskin bilgi ve ilkeleri tanıtmak, Eğitim teknolojisinde PMI® (Project Management Institute®) standartlarına uygun yenilikçi proje gelistirme ve proje planlama ve yönetmede Ms-Project programını kullanmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir projenin planlanma ve yürütme süreçlerini açıklayabilmek
  • Projenin kapsam, maliyet ve zaman yönetimini yapabilmek
  • Proje yönetimi unsurlarını tartışabilmek
  • Projenin risklerini yönetebilmek
  • Proje çağrılarını değerlendirebilmek
  • Belirli bir çağrı için basvuru dosyası hazırlayabilmek
  • Planlama için MS Project programını kullanabilmek
Ders Tanımı Proje yönetiminde temel kavramlar, program proje iliskisi, projeye uyulan ihtiyaç, projelerin özellikleri ve basarısızlık nedenleri. Proje yasam döngüsü, proje planlama ve yönetimi süreci. MS Project ile proje planlama ve yönetme. PMI metodolojisi, is kırılım yapısı, aktivite ve proje planlama ve yönetim araçları.Projede kapsam, zaman ve maliyet yönetimi. Projenin risk ve kalite yönetimi. Projenin insan kaynakları, iletisim ve değisim yönetimi. Proje çağrıları ve destek veren kurumlar. Farklı proje çağrı basvurularına göre eğitim teknolojisinden bir proje planlama ve yürütme

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı, amaçları ve kullanılacak araçlar hakkında bilgilendirme
2 Proje tanımı ve yönemini hakkında bilgiler
3 Temel kavramlar
4 Proje yönetimi temel unsurları
5 Proje yaşam döngüsü ve organizasyonu
6 Fikir belirleme ve proje analizi
7 Proje planlama
8 Ara Sınav
9 Proje yönetimi, risk yönetimi
10 Aktiviteler arası ilişkiler, bağımlılıklar
11 MS Project Management tanıtımı ve Gantt tablo kullanımı
12 Ağ diyagramları, kutu diyagramı
13 Kritik yol analizi, kaynak/maliyet planlama
14 Projenin yürütülmesi, entegrasyon yönetimi, kapsam yönetimi ve zaman yönetimi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı Ders notları, slaytlar
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Final Sınavı
1
5
5
    Toplam
68

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel düzeyde bilgisayar donanımı ve yazılımı bilgisine sahiptir.

X
2

İnternet ve ağ teknolojilerini kullanarak gerekli uygulamaları geliştirir.

X
3

Değişen koşullara uyum sağlamak için alanındaki gelişmeleri takip eder.

X
4

Alanındaki deneyleri yürütür ve sonuçlarını analiz eder.

X
5

Alanı ile ilgili temel programlama dillerini kullanır.

X
6

Alanı ile ilgili temel ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren bir bilgisayar sistemi tasarlar ve kurar.

X
7

Bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek yorumlar.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.mek

X
9

Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.