Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Programcılığı (Türkçe)

MGT 209 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Animasyon Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MGT 209
Güz/Bahar
2
4
4
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin, Animasyon yapım teknikleri ve tarihsel gelişimi hakkında teorik ve uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamak. Animasyon üretim tekniği ve zamanlama bilgisi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Animasyonun temelleri ve teknik terimlerini tanıyabilecek
  • Bir firkin story-board’unu hazırlama ve dijital ortamda animasyon uygulaması yapabilecek
  • Dijital Ortamda Animasyon üretim teknikleri uygulayabilecek
  • Dijital Ortamda Animasyon üretim teknikleri kavrayabilecek
  • Animasyonun tarihi sürecini kavrayabilecek
Ders Tanımı Bu ders, bir fikrin, senaryodan post-prodüksiyona kadar geçen süreç ve sonrasında kısa film olarak işlenmesi ve uygulanmasını içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Ders, işyükü ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgilendirme.
2 Adobe After Effects Programına Giriş - Etkileşim halindeki Adobe grubu programlarla çalışma teknikleri AFTER EFFECTS CS6 AND CC Yağızalp Akarsu Bölüm:1
3 Animasyon Tekniklerinde uygulamalar. Timing uygulamaları. Farklı materyallerle çalışmak. AFTER EFFECTS CS6 AND CC Yağızalp Akarsu Bölüm:2
4 Animasyona yönelik karakter geliştirme ve animasyon uygulamaları AFTER EFFECTS CS6 AND CC Yağızalp Akarsu Bölüm:3
5 Animasyona yönelik teknik hazırlıklar. AFTER EFFECTS CS6 AND CC Yağızalp Akarsu Bölüm:4
6 Animasyon Nedir? Canlandırmanın tanımı, temel özellikleri, kullanıldığı alanlar, ilk görüntü aygıtları. Görüntü aygıtında çizimle canlandırma uygulaması. Animasyon'un Kutsal Kitabı Yazar: Maureen Furniss Bölüm:1
7 Canlandırmanın tarihsel gelişimi ve teknikleri / Cinema 4D giriş Animasyon'un Kutsal Kitabı Yazar: Maureen Furniss Bölüm:2
8 Canlandırma film teknikleri - Greenbox Uygulamaları (Yüzeysel-Stop Motion) Animasyon'un Kutsal Kitabı Yazar: Maureen Furniss Bölüm:3
9 Film öyküsü, senaryo ve storyboard çizimi Animasyon'un Kutsal Kitabı Yazar: Maureen Furniss Bölüm:4
10 Senaryoya bağlı kalarak verilen bölümün animasyonunun hazırlanması Proje I - (Ara sınav) Uygulama
11 Tekniğe göre arkaplan ve set tasarımı / Cinema 4D AFTER EFFECTS CS6 AND CC Yağızalp Akarsu Bölüm:5
12 Cinema 4D / After effects programlarını etkileşimli kullanma Uygulama
13 Cinema 4D karakter hareketlendirme AFTER EFFECTS CS6 AND CC Yağızalp Akarsu Bölüm:6
14 Proje kurgusu-Ses(müzik-effect) AFTER EFFECTS CS6 AND CC Yağızalp Akarsu Bölüm:7
15 Karma Teknikler Kullanılarak animasyon tabanlı reklam filmi yapımı Proje II - (Final)
16 Final

 

Ders Kitabı

Animasyon'un Kutsal Kitabı
Yazar: Maureen Furniss
Çevirmen: Semih Çelenk
ISBN: 9786054146079

AFTER EFFECTS CS6 AND CC
Yağızalp Akarsu
ISBN 6055201272
Önerilen Okumalar/Materyaller

Sinematografik Anlatımda

Stop Motion Canlandırmanın Bir Tekniği

“Pixilation” İle Uygulama Projesi - Nurullah Arı

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
5
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
5
5
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Final Sınavı
1
4
4
    Toplam
119

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel düzeyde bilgisayar donanımı ve yazılımı bilgisine sahiptir.

2

İnternet ve ağ teknolojilerini kullanarak gerekli uygulamaları geliştirir.

3

Değişen koşullara uyum sağlamak için alanındaki gelişmeleri takip eder.

4

Alanındaki deneyleri yürütür ve sonuçlarını analiz eder.

5

Alanı ile ilgili temel programlama dillerini kullanır.

6

Alanı ile ilgili temel ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren bir bilgisayar sistemi tasarlar ve kurar.

7

Bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek yorumlar.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.mek

9

Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.