Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Mobilya ve Dekorasyon (Türkçe)

Dersler


IEU 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


MMAT 113  Matematik I

Temel sayı kavramlarının tanımlanması, sayıların örneklerle pekiştirilmesi, kümeler, eşitsizlikler, problemler, denklemler, fonksiyonlar ve trigonometri konularının öğrenilmesi


MMVD 105  Mobilya İmalatında Temel İşlemler

Bu ders, mobilya üretiminde mobilya parçalarını kesme, rendeleme, delik delme, yüzey/ kenar şekillendirme ve yüzey kaplama gibi temel işlemleri içerir.


MMVD 107  Masif Mobilya

Bu ders, masif malzeme hakkında genel bilgilerle birlikte masif mobilya imalatında kullanılan makine, alet ve avadanlıkların çalışma prensipleri ile iş parçalarının kesimi ve üretim işlemleri konularını içerir.


MICM 109  Temel Tasarım İlke ve Prensipleri

Ders temel tasarım prensiplerini kapsamaktadır. Genel olarak ışık-gölge, leke, doku gibi görsel sanat öğeleri ele alınmaktadır.


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


TRK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


MMIR 101  Teknik Resim

Çizim gereçlerinin doğru kullanımı ve çizim tekniği ile ölçekli çizim yapılmasıdır.


MICM 112  Dekorasyonda Üretim Teknikleri

Bu dersin içeriği akıllı evler, kaplamalar, sıvalar, kapı ve pencereler, iş güvenliği ve deprem yönetmeliği, yalıtımlar, alçı işleri gibi konuları kapsar.


MMVD 104  Mekan Donatı I

Bu ders, kapı imalatı ve montajı, pencere imalatı ve montajı, panjur imalatı ve montajı, merdiven ve bölme panelleri imalatı ve montajı konularını içermektedir.


MICM 104  Bilgisayar Destekli Çizim I

Dersin içeriği ekran düzenleme komutları, Çizim yardımcı komutları, katman oluşturulma ve düzenlenme, Çizim komutları ve kullanımı, Çizim komutları ve kullanımı, çizimlere yazı ekleme, Çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme, Düzenleme komutlarını kullanabilme, Ölçülendirme komutlar, Ölçülendirme ve ölçülendirme yazılarını ayarlama, Bilgisayar destekli çizim programları arası veri dönüşümleri, Yazıcı ayarları ve çıktı alma gibi konularını kapsamaktadır.


MMVD 108  Mobilya Tasarımı ve Konstrüksiyon

Bu ders, konut birimlerinde kullanılan mobilya gruplarına göre tasarım kavramı, temel eylemler, tasarım modeli ve tasarım araştırması, tasarım ilkeleri ve proje oluşturma konularını içerir.


MMVD 110  Mobilya Üretim Teknolojisi ve Uygulamaları

Bu ders, modern mobilya hakkında genel bilgiler, iş parçalarının kesimi ve üretim işlemleri, üst yüzey işlemleri ve montajı, malzeme seçimi, üretim yöntemleri ve mobilya tasarımı arasındaki ilişki gibi konuları içerir.


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


TRH 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


MISG 101  İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını; risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içerir.


MMVD 201  Mekan Donatı II

Bu ders; yer döşemeleri imalatı, duvar kaplamaları imalatı, ahşap ve ahşap esaslı ürünlerinden lambri çeşitleri ve uygulamaları, tavan kaplamaları imalatı ve montajı konularını içerir.


MICM 203  Ergonomi

Bu ders, ergonominin tanımı, önemi, mobilya tasarımında ve üretiminde ergonomik unsurlar, iç mekan oluşturulmasında ergonomik kurallar, verimlilikle ergonomi arasındaki ilişki, kazalar, kazaların önlenmesinde ergonomi unsuru gibi konuları içerir.


MMVD 209  Üst Yüzey işlemleri

Bu ders, üst yüzey işlemleri için hazırlık, renklendirme ve koruyucu katman oluşturma, yüzey kusurları konularını içerir.


MMVD 207  Ahşap Süsleme Teknikleri I

Bu ders, el ile yüzey oyması, makine ile yüzey oyması, dekupe oyma, ahşap kakma, marketri’de filato yapma konularını içerir.


MMVD 226  Maliyet Muhasebesine Giriş

Bu ders; üretimde maliyet kavramı, harcama-gider-maliyet ilişkileri, üretim maliyetini oluşturan giderler ve maliyetlendirme yöntemleri konularını içerir.


MMVD 202  Panel Mobilya İmalatı

Bu ders, levhaları ebatlamak ve ahşap kaplamaları alıştırmak ve yapıştırmak, masifleme, doğal kaplamalar ve PVC kaplama, mobilya iskelet montajı konularını içerir.


MMVD 204  Bilgisayar Destekli Üretim

Bu ders, CAM programının 2B CAD modülü CAM programının 3B CAD modülü, bilgisayardan tezgâha program aktarmak, tezgâhtan bilgisayara program aktarmak konularını içerir.


MMVD 208  Ahşap Süsleme Teknikleri II

Bu ders, tornalama hazırlığı, boyuna tornalama, alın tornalama konularını içerir.


MICM 202  Üretim Yönetimi

Bu ders fabrika yeri seçimi, üretim yöntemleri, fabrikalar tamir ve bakım planlaması, mamul tasarımı, fabrika düzenleme, makine ve sistem kapasitesi hesaplama,minimum maliyet maksimum üretim planları hazırlama iş akış diyagramları gibi konuları içerir.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Seçmeli Dersler


MICM 205  Bilgisayar Destekli Çizim II

Bu ders, katı oluşturmak, yüzey oluşturmak, yüzey modeli katı modele dönüştürme, blok kullanarak mekân oluşturma, kesit çizimleri oluşturma gibi konuları içerir.


MINT 230  Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek. Etik sistemlerini incelemek. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek. Meslek etiğini incelemek. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.


MISG 101  İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını; risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içerir.


MISG 203  İlk Yardım

Öğrenciler ilk yardım dersi kapsamında; Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ilk yardım yönetmeliği ve ilk yardımcı eğitimindeki müfredata uygun olarak bilgi ve beceri kazanmaktadır.


MMVD 205  Döşeme Yapımı

Bu ders, döşeme yapımı ile ilgili olarak iskelet yapmak, beyazlama ve çakım yapmak ve yüzey işlemleri ile ilgili konuları içerir.


MMVD 212  Kalite Güvence ve Standartları

Bu ders, kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak, kalite standartlarını uygulamak, istatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak konularını içerir.


MMVD 213  Kurutma Teknolojisi

Bu ders, kereste kurutma teorisi, kurutma süresini etkileyen faktörler, kurutma kusurları, özel kurutma metotları ve buharlama tesisleri gibi konularını içerir.


MMVD 250  Mobilya Tasarımında Güncel Yaklaşımlar

Mobilya tasarım kriterleri, mobilya yapımında kullanılan malzeme ve aksesuarlar tanıtılarak özellikleri anlatılacaktır. Bir mobilyanın tasarım süreçleri tartışılarak, tespit edilen konu ve problemlere göre mobilya tasarımı teknik çizimleri ve buna bağlı olarak prototipleri yapılıp daha sonra atölye ortamında uygulamaları yapılması gibi konuları kapsar.


MTOI 225  Girişimcilik

Bu ders kapsamında girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması gibi konulara değinilecektir.


MTOI 230  Tüketici Davranışı

Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında tüketici davranışları, tüketici davranış araştırması bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


RTV 140  Temel İletişim Bilgileri

Bu ders, iletişim ve iletişimin ilişkili olduğu psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve dilbilim gibi alanlardan elde edilen içeriklerden ve sektör tabanlı örnek durum analizlerinden oluşmaktadır.


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.