Program İçi Seçmeli Dersler

MMVD 205 Döşeme Yapımı

Bu ders, döşeme yapımı ile ilgili olarak iskelet yapmak, beyazlama ve çakım yapmak ve yüzey işlemleri ile ilgili konuları içerir.

 

MMVD 212 Kalite Güvence ve Standartları

Bu ders, kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak, kalite standartlarını uygulamak, istatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak konularını içerir.

 

MMVD 213 Kurutma Teknolojisi

Bu ders, kereste kurutma teorisi, kurutma süresini etkileyen faktörler, kurutma kusurları, özel kurutma metotları ve buharlama tesisleri gibi konularını içerir.

 

MMVD 226 Maliyet Hesapları

Bu ders; üretimde maliyet kavramı, harcama-gider-maliyet ilişkileri, üretim maliyetini oluşturan giderler ve maliyetlendirme yöntemleri konularını içerir.