MICM 109 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel Tasarım İlke ve Prensipleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MICM 109
Güz
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere temel tasarım bakış açısı kazandırmayı amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sanat ve tasarım dilini çok yönlü bir şekilde kavrayabilecek,
  • Düşüncenin görselleştirilmesine olanak sağlayacak görsel ifade tekniklerinin kullanımı ile iki ve üç boyutlu kompozisyonlar oluşturabilecek,
  • Bakma-görme-algılama arasındaki ilişkileri değerlendirebilecek,
  • Bir sanat nesnesini, tasarım ürününü ve çevreyi yorumlayabilecek ve çeşitli yönleriyle değerlendirme yapabilecek,
  • Eleştirel bakış açısına sahip olabileceklerdir.
Ders Tanımı Ders temel tasarım prensiplerini kapsamaktadır. Genel olarak ışık-gölge, leke, doku gibi görsel sanat öğeleri ele alınmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve ders programının tartışılması, Blackboard ve Panopto sistemleri tanıtımı, Dönem boyunca kullanılacak olan araçların ve malzemelerin listesinin verilerek öğrencilere tanıtılması İki boyutlu tasarım bileşenleri; şekil ve çizgi. Divanlıoğlu,H.D.,Temel Tasarım Öğeleri ve İlkeleri ,Birsen Yayınevi, İstanbul -Bölüm 1
2 Portre Çalışması Divanlıoğlu,H.D.,Temel Tasarım Öğeleri ve İlkeleri ,Birsen Yayınevi, İstanbul -Bölüm 1
3 İki boyutlu tasarım bileşenleri; şekil ve çizgi. Konuya yönelik uygulama çalışmaları. Divanlıoğlu,H.D.,Temel Tasarım Öğeleri ve İlkeleri ,Birsen Yayınevi, İstanbul -Bölüm 1
4 Kompozisyon ve Renk Çalışması-1: Kompozisyon nedir? Divanlıoğlu,H.D.,Temel Tasarım Öğeleri ve İlkeleri ,Birsen Yayınevi, İstanbul -Bölüm 2
5 Kompozisyon ve Renk Çalışması-2: Benzerlik, süreklilik, tekrar, ritim, büyüklük, konum, yönlendirme çalışması Divanlıoğlu,H.D.,Temel Tasarım Öğeleri ve İlkeleri ,Birsen Yayınevi, İstanbul -Bölüm 2
6 Ara Sınav: mekan kurgusu 1. kısım Divanlıoğlu,H.D.,Temel Tasarım Öğeleri ve İlkeleri ,Birsen Yayınevi, İstanbul -Bölüm 3
7 Ara Sınav: mekan kurgusu 2. kısım Divanlıoğlu,H.D.,Temel Tasarım Öğeleri ve İlkeleri ,Birsen Yayınevi, İstanbul -Bölüm 3
8 3 boyutlu ifade-1 Divanlıoğlu,H.D.,Temel Tasarım Öğeleri ve İlkeleri ,Birsen Yayınevi, İstanbul -Bölüm 3
9 3 boyutlu ifade-2 Divanlıoğlu,H.D.,Temel Tasarım Öğeleri ve İlkeleri ,Birsen Yayınevi, İstanbul -Bölüm 4
10 3 boyutlu ifade-3 Divanlıoğlu,H.D.,Temel Tasarım Öğeleri ve İlkeleri ,Birsen Yayınevi, İstanbul -Bölüm 4
11 Final Projesi : tasarım Divanlıoğlu,H.D.,Temel Tasarım Öğeleri ve İlkeleri ,Birsen Yayınevi, İstanbul -Bölüm 4
12 Final Projesi: teknik çizimler Divanlıoğlu,H.D.,Temel Tasarım Öğeleri ve İlkeleri ,Birsen Yayınevi, İstanbul -Bölüm 5
13 Final Projesi: kesim Divanlıoğlu,H.D.,Temel Tasarım Öğeleri ve İlkeleri ,Birsen Yayınevi, İstanbul -Bölüm 5
14 Final Projesi: birleştirme Divanlıoğlu,H.D.,Temel Tasarım Öğeleri ve İlkeleri ,Birsen Yayınevi, İstanbul -Bölüm 5
15 Final Projesi: finalize Divanlıoğlu,H.D.,Temel Tasarım Öğeleri ve İlkeleri ,Birsen Yayınevi, İstanbul -Bölüm 1,2,3,4,5,6
16 Final Teslimi Gölge Tasarımı

 

Dersin Kitabı Divanlıoğlu,H.D.,Temel Tasarım Öğeleri ve İlkeleri ,Birsen Yayınevi ,İstanbul
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
5
35
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
7
14
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
31
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
13
69
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
31
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
7
3
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
7
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
107

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mobilya üretiminde kullanılan malzeme ve aksesuarlar ile temel ve teknolojik makineleri tanıyacaktır.

X
2

Mobilya ve dekorasyon alanındaki projeleri çizebilecek, okuyabilecek ve çizilmiş projelere uygun mobilya üretimi, montajı, bakımı ve onarımı yapabilecektir.

X
3

Mobilya endüstrisinde kullanılan malzemeleri ve uygulamaları, çevre ve insan sağlığı ile ilişkilendirebilecektir.

X
4

Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabilecek ve bilgisayar destekli imalat tekniklerini tanıyacaktır.

X
5

Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilecek ve maliyet analizlerini yapabilecektir.

X
6

Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulama, eleştirme ve mesleki yasal mevzuatı anlayabilme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyecektir.

X
7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.

8

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olacak ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

X
9

Çalışma hayatında iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi bilincine sahip olacak, acil durumlarda ilk yardım tekniklerini uygulayabilme yeteneğine sahip olacaktır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest