MISG 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İlk Yardım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 203
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin ilk yardım gerektiren durumlarda kazazedeye olay yerinde ve çevre olanaklarından yararlanarak, kişinin sağlığının daha kötüye gitmesini önlemek için ilaçsız uygulama yapabilmeleri ve triajı gerçekleştirebilmeleridir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İlkyardımın önemini kavrayabilecektir.
  • Bebek, çocuk ve yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulayabilecek
  • Kanama ve yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulayabilecek
  • Boğulmalarda, sıcak-soğuk yaralanmalarında ilk yardım uygulayabilecek
  • Zehirlenmelerde, ısırma ve sokmalarda, sıcak-soğuk yaralanmalarında ilk yardım uygulayabilecek
Ders Tanımı Öğrenciler ilk yardım dersi kapsamında; Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ilk yardım yönetmeliği ve ilk yardımcı eğitimindeki müfredata uygun olarak bilgi ve beceri kazanmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Giriş - Genel İlk yardım bilgileri, İlk yardımın önemi, Hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 25-36
2 Temel yaşam desteği (yetişkin-çocuk-bebek) İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 122-134
3 Temel yaşam desteği (CPR) uygulama İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 122-134
4 Yabancı cisim tıkanıklığında (soluk yolu -yetişkin, çocuk, bebek) ilkyardım. İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 74-78
5 Yabancı cisim tıkanıklığında ilk yardım uygulama İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 74-78
6 Kanama ve şok'ta ilk yardım İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 81-83
7 Yaralanmalarda (Kırık, çıkık, burkulmalar) ilk yardım İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 91-93
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım (bilinç bozukluklarında) İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 54-72
10 Allerjik reaksiyon ve Zehirlenmelerde ilk yardım İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 48-53
11 Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 97-101
12 Boğulmalarda ilk yardım İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 113-119
13 Isırma ve sokmalarda ilk yardım İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 104-110
14 Acil taşıma teknikleri. İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706 Sy. 152-179
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı
İlk Yardım, Cemil Sözen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN: 9786051331706
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mobilya üretiminde kullanılan malzeme ve aksesuarlar ile temel ve teknolojik makineleri tanıyacaktır.

2

Mobilya ve dekorasyon alanındaki projeleri çizebilecek, okuyabilecek ve çizilmiş projelere uygun mobilya üretimi, montajı, bakımı ve onarımı yapabilecektir.

3

Mobilya endüstrisinde kullanılan malzemeleri ve uygulamaları, çevre ve insan sağlığı ile ilişkilendirebilecektir.

X
4

Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabilecek ve bilgisayar destekli imalat tekniklerini tanıyacaktır.

5

Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilecek ve maliyet analizlerini yapabilecektir.

6

Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulama, eleştirme ve mesleki yasal mevzuatı anlayabilme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyecektir.

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.

X
8

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olacak ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

9

Çalışma hayatında iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi bilincine sahip olacak, acil durumlarda ilk yardım tekniklerini uygulayabilme yeteneğine sahip olacaktır.

X
10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest