MMVD 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Destekli Üretim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMVD 204
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin CNC tezgâhlarını programlama, CAM programları ile model hazırlama ve CAM programlarını kullanabilecek yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • CAM programları ile model hazırlayabilecek
  • CAM programlarını kullanabilecek
  • CNC freze tezgâhını işe hazırlayabilecek
  • CNC Tezgâhı için program yazabilecek
  • CNC freze tezgâhında üretim yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, CAM programının 2B CAD modülü CAM programının 3B CAD modülü, bilgisayardan tezgâha program aktarmak, tezgâhtan bilgisayara program aktarmak konularını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 CAM Programının 2B CAD Modülü Pratik CNC Eğitimi KOSGEB Ankara- Planlama ve Atölye İçin Uygulamalı CNC Eğitimi KOSGEB Ankara. Bölüm 1.
2 CAM programının 3B CAD Modülü Pratik CNC Eğitimi KOSGEB Ankara- Planlama ve Atölye İçin Uygulamalı CNC Eğitimi KOSGEB Ankara. Bölüm 2.
3 CAD - CAM Veri Dönüşümleri Pratik CNC Eğitimi KOSGEB Ankara- Planlama ve Atölye İçin Uygulamalı CNC Eğitimi KOSGEB Ankara. Bölüm 3.
4 CAD - CAM Veri Dönüşümleri / Teknik gezi Pratik CNC Eğitimi KOSGEB Ankara- Planlama ve Atölye İçin Uygulamalı CNC Eğitimi KOSGEB Ankara. Bölüm 4.
5 CAM Programının 2 Boyutlu CAD Modülü Pratik CNC Eğitimi KOSGEB Ankara- Planlama ve Atölye İçin Uygulamalı CNC Eğitimi KOSGEB Ankara. Bölüm 5.
6 CAM Programının 3 Boyutlu CAD Modülü Pratik CNC Eğitimi KOSGEB Ankara- Planlama ve Atölye İçin Uygulamalı CNC Eğitimi KOSGEB Ankara. Bölüm 6.
7 CAM Programının 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu CAD Modülü Pratik CNC Eğitimi KOSGEB Ankara- Planlama ve Atölye İçin Uygulamalı CNC Eğitimi KOSGEB Ankara. Bölüm 7.
8 CAM Programının 4 Boyutlu CAD Modülü Pratik CNC Eğitimi KOSGEB Ankara- Planlama ve Atölye İçin Uygulamalı CNC Eğitimi KOSGEB Ankara. Bölüm 8.
9 ARA SINAV ARA SINAV
10 CAM Programının 4 Boyutlu CAD Modülü Pratik CNC Eğitimi KOSGEB Ankara- Planlama ve Atölye İçin Uygulamalı CNC Eğitimi KOSGEB Ankara. Bölüm 9.
11 CAM Programının 5 Boyutlu CAD Modülü Pratik CNC Eğitimi KOSGEB Ankara- Planlama ve Atölye İçin Uygulamalı CNC Eğitimi KOSGEB Ankara. Bölüm 10.
12 CAM Programının 5 Boyutlu CAD Modülü Pratik CNC Eğitimi KOSGEB Ankara- Planlama ve Atölye İçin Uygulamalı CNC Eğitimi KOSGEB Ankara. Bölüm 11.
13 CAM Programları ile Kod üretebilecek ve Post Processor Seçimi Pratik CNC Eğitimi KOSGEB Ankara- Planlama ve Atölye İçin Uygulamalı CNC Eğitimi KOSGEB Ankara. Bölüm 12.
14 Bilgisayardan Tezgâha Program Aktarmak Pratik CNC Eğitimi KOSGEB Ankara- Planlama ve Atölye İçin Uygulamalı CNC Eğitimi KOSGEB Ankara. Bölüm 13.
15 Bilgisayardan Tezgâha Program Aktarmak Pratik CNC Eğitimi KOSGEB Ankara- Planlama ve Atölye İçin Uygulamalı CNC Eğitimi KOSGEB Ankara. Bölüm 14.
16 FİNAL FİNAL

 

Dersin Kitabı Pratik CNC Eğitimi KOSGEB Ankara- Planlama ve Atölye İçin Uygulamalı CNC Eğitimi KOSGEB Ankara
Önerilen Okumalar/Materyaller Öğretim elemanının ders notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
111

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mobilya üretiminde kullanılan malzeme ve aksesuarlar ile temel ve teknolojik makineleri tanıyacaktır.

X
2

Mobilya ve dekorasyon alanındaki projeleri çizebilecek, okuyabilecek ve çizilmiş projelere uygun mobilya üretimi, montajı, bakımı ve onarımı yapabilecektir.

X
3

Mobilya endüstrisinde kullanılan malzemeleri ve uygulamaları, çevre ve insan sağlığı ile ilişkilendirebilecektir.

4

Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabilecek ve bilgisayar destekli imalat tekniklerini tanıyacaktır.

X
5

Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilecek ve maliyet analizlerini yapabilecektir.

X
6

Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulama, eleştirme ve mesleki yasal mevzuatı anlayabilme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyecektir.

X
7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.

8

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olacak ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

X
9

Çalışma hayatında iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi bilincine sahip olacak, acil durumlarda ilk yardım tekniklerini uygulayabilme yeteneğine sahip olacaktır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest