Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe)

Dersler


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


HYHY 101  Sivil Havacılığa Giriş

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği kavramlarının geçmişten günümüze tarihsel sürecini tanımlar.


IEU 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Lozan Barış Antlaşması’ndan günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri içermektedir. Atatürk ilk eve inkılaplarının anlam ve amaçlarını kapsamaktadır.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


MMAT 113  Matematik I

Temel sayı kavramlarının tanımlanması, sayıların örneklerle pekiştirilmesi, kümeler, eşitsizlikler, problemler, denklemler, fonksiyonlar ve trigonometri konularının öğrenilmesi


MEKO 101  Mikro Ekonomi

Öğrenci, ekonominin temel kavramlarını ifade edebilecek, ekonomik analiz yöntemlerini uygulayabilecek ve ekonomik sistemlerin özelliklerini analiz edebilecektir.


MISL 101  İşletme I

Bu ders, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir niteliğe sahiptir.


BILT 100  Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi

Öğrenciler bu ders ile birlikte Microsoft Office programlarının (Word, PowerPoint ve Excel) ve çevrimiçi versiyonlarının (Google Dökümanlar, Microsoft Office Online ve Prezi) uygulamalarını ve içeriklerini kapsamaktadır.


HYHY 105  Yer Hizmetlerine Giriş

Yer Hizmetlerine ait operasyonel bölümler ve hizmet tanımları, havalimanı yer hizmetleri ekipmanları ve\n apron araçları,IATA,pasaport ,vize,havalimanı vergisi,gümrük işlemleri ile ilgili prosedürler,uçuş güvenliği,uçuş düzensizlikleri,problem çözme teknikleri,gözetim ve yönetim birimlerini kapsamaktadır.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


HYHY 104  Yolcu Hizmetleri I

Sivil havacılık işletmeleri organizasyon şeması, yolcu hizmetleri çalışanlarının görev tanımları, havaalanına ve uçağa yolcu giriş ve varış işlemleri, yolcu hizmetleri anlaşmalar ve trafik hakları,olağan olmayan durumlardaki sorumluluklar


HYHY 106  Yer Hizmetleri ve RAMP

Havacılığın önemli bir bileşeni olan yer hizmetlerinin havacılıktaki yeri. Yer hizmet türleri ve detayları. Yer hizmetleri operasyonlarında göz önünde bulundurulması gereken faktörler.


HYHY 108  Havaalanı Donanımları ve Hizmetleri

Havalimanları, Havalimanı Sistemleri, Havalimanı Bileşenleri, Havalimanı Organizasyonu, Havalimanlarında Operasyonel Yönetim, Havaalanları standartları ve sınıflandırılması


RTV 140  Temel İletişim Bilgileri

Bu ders, iletişim ve iletişimin ilişkili olduğu psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve dilbilim gibi alanlardan elde edilen içeriklerden ve sektör tabanlı örnek durum analizlerinden oluşmaktadır.


HYHY 114  Havacılıkta Güvenlik ve Emniyet

Havacılıkta sağlık, emniyet, güvenlik


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


HYHY 201  Havacılıkta Rezervasyon ve Bilet Satışı

Rezervasyon ve bilet ile ilgili terimler ve hususlar, elektronik bilet kupon statü kodları, void,refund,rebooking,rerouting işlemleri,bebek ve çocuk ücretleri,bilet ile ilgili yolcu hakları


HYHY 203  Havayolu Kargo ve Lojistik Yönetimi

Yer Hizmetlerine ait operasyonel bölümler ve hizmet tanımları,havalimanı yer hizmetleri ekipmanları ve apron araçları,IATA,pasaport ,vize,havalimanı vergisi,gümrük işlemleri ile ilgili prosedürler,uçuş güvenliği,uçuş düzensizlikleri,problem çözme teknikleri,gözetim ve yönetim birimlerini kapsamaktadır.


HYHY 205  Seyrüsefer ve Hava Trafik Kuralları

Havacılık ve seyrüsefer, harita okuma, radyo dalgaları, radar sistemleri, seyrüsefer sistemleri ve zaman


HYHY 207  Havacılıkta Stratejik Yönetim

Stratejik yönetim, iç ve dış çevre analizi, SWOT analizi, havacılık alanında strateji geliştirme


HYHY 209  Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM ve önemi,uçuş ve hizmet aksaklıklarında davranış biçimleri,online ve geleneksel müşteri davranışları,müşteri şikayetlerinin maliyeti,problem çözme ve şikayet yönetimi


SHKH 203  Tehlikeli Madde Eğitimi

Tehlikeli madde tanımı, sınıflandırması ve tehlike madde taşımacılığında sorumluluklar, acil durum prosedürleri


ING 230  Yer Hizmetleri için Havacılık İngilizcesi I

Bu ders, havacılık kapsamında olağan ve olağan dışı durumlarla ilgili genel ve mesleki İngilizce dil becerilerini A2+ seviyesine getirmek için oluşturulmuştur.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


HYHY 202  Yolcu Hizmetleri II

Yolcu hizmetleri uygulamaları


HYHY 210  Harekat ve Performans

Uçak yapısal limitleri, teknik terimler, ağırlık denge hesaplamaları ve bununla ilgili dökümanları içerir.


HYHY 212  Hava Hukuku

Sivil havacılık sistemi: organizasyonlar, konvensiyonlar, kurallar, ikili anlaşmalar, hava trafik anlaşmaları ele alınacaktır.


MTOI 204  İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları planlaması, iş analizi, işe alım, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi, sağlık ve güvenlik yönetimi


ING 240  Yer Hizmetleri için Havacılık İngilizcesi II

Bu ders operasyonel durumlar, olağan dışı olaylar, sağlık ile ilgili problemler, alçalış, circuit joining, yaklaşma ve iniş problemleri, inişte yaşanan olaylar, pist koşulları ve iniş tehlikeleri, taxi, kapıya yanaşma ve iletişimde netlike ile ilgili İngilizce kelime bilgisi ve dilbilgisi yapılarına odaklanmaktadır.


Seçmeli Dersler


HYHY 220  İkram ve Servis Hizmetleri

Derste, servis ve ikram hizmetlerinin tarihçesi, servis personeli, nitelikleri ve kişilik özellikleri, servis personelinin mesleki donanımı anlatılır.


HYHY 221  Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri

Hava Kurallarının Uygulanması Ve Genel Kurallar; Hava Trafik Kontrol Hizmetleri; Hava Trafik Sistemi Ve Elemanları


MTOI 207  Toplam Kalite Yönetimi

Ders kapsamında kalite kavramı, Toplam Kalite Yönetimi felsefesi yorumlanır. Turizm işletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulaması işlenir.


MTOI 230  Tüketici Davranışı

Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında tüketici davranışları, tüketici davranış araştırması bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


SHKH 106  Genel Havaalanı ve Uçuş Güvenliği

Havacılık güvenliği ile ilgili temel kavramlar, havacılık güvenliği ile ilgili ulusal düzenlemeler, havaalanı güvenliği ile ilgili plan ve programlar ele alınacaktır.


SHKH 219  Dünya Kültürleri ve Destinasyonları

Dünyanın çeşitli yörelerinde hakim olan kültürlere ilişkin detaylar. Bir havayolunun temel şebeke yapısı içindeki destinasyonlara ilişkin bilgiler.


SHKH 221  Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

Protokolün Tanımı, Protokolün önemi ve tarihçesi, Resmi Törenlerde Protokol Kuralları, Nezaket ve görgü kurallarının tanımı, önemi ve uygulama alanları, tanışma ve tanıştırma kuralları, selamlaşma, telefonda görgü kuralları, yazışma ve kartvizit kuralları, davetlerin sosyal ve iş hayatındaki yeri, sofra kuralları, hediye-çiçek alma gönderme, tiyatro ve konser salonunda görgü kuralları, zaman ve mekana uygun giyim, meslek ve ofis hayatında uyulması gereken görgü kurallarını içerir.


SHKH 222  Genel Uçak Bilgisi

Uçakla ilgili temel prensipler, hava araçları, uçak elemanları


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.