MATU 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ayakkabı Üretim Teknolojisi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATU 104
Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, ayakkabı üretimi ile ilgili teknik bilgileri ve ayakkabı üretim yönetiminin planlama fonksiyonu için gerekli temel bilgileri öğrenciye vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dünyada ayakkabı üretimi, ithalatı ve ihracatı konularını ana hatlarıyla belirtebilecek,
  • Ayakkabı üretim planlaması yapabilecek,
  • Ayakkabı malzeme planlaması yapabilecek,
  • Elle kesim tekniklerini uygulayabilecek,
  • Saya dikim ve montaj uygulamaları yapabilecektir.
Tanımı Dünyada ve Türkiye’de Ayakkabı Sanayi, ayakkabı üretim planlaması ve ayakkabı üretimi ile ilgili bilgiler ve beceriler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dünyada ayakkabı sanayi Cengiz KASTAN, Ayakkabı Teknolojisi, 2. Baskı, Konya, 2007. Bölüm 1
2 Türkiye’de ayakkabı sanayi Cengiz KASTAN, Ayakkabı Teknolojisi, 2. Baskı, Konya, 2007. Bölüm 2
3 Üretim planlaması. Plan Kavramı, üretim planının genel planlama içindeki konumu, üretim planlamasının tanımı, amacı ve kapsamı. Cengiz KASTAN, Ayakkabı Teknolojisi, 2. Baskı, Konya, 2007. Bölüm 3
4 Malzeme planlaması. Malzeme yönetiminin amacı, malzeme ihtiyaç planlaması –mrp- kavramı, malzeme planlamasının aşamaları, deri sarfiyatı hesabı. Cengiz KASTAN, Ayakkabı Teknolojisi, 2. Baskı, Konya, 2007. Bölüm 4
5 İş etüdü Cengiz KASTAN, Ayakkabı Teknolojisi, 2. Baskı, Konya, 2007. Bölüm 5
6 İnsan kaynakları ve makine planlaması Cengiz KASTAN, Ayakkabı Teknolojisi, 2. Baskı, Konya, 2007. Bölüm 6
7 İleri teknoloji ayakkabı makineleri (kesim bölümü) Cengiz KASTAN, Ayakkabı Teknolojisi, 2. Baskı, Konya, 2007. Bölüm 7
8 Ara sınav
9 İleri teknoloji ayakkabı makineleri (saya bölümü) Cengiz KASTAN, Ayakkabı Teknolojisi, 2. Baskı, Konya, 2007. Bölüm 8
10 İleri teknoloji ayakkabı makineleri (taban bölümü) Cengiz KASTAN, Ayakkabı Teknolojisi, 2. Baskı, Konya, 2007. Bölüm 8
11 Elle ve preste kesim uygulamaları Cengiz KASTAN, Ayakkabı Teknolojisi, 2. Baskı, Konya, 2007. Bölüm 9
12 Saya dikim uygulamaları Cengiz KASTAN, Ayakkabı Teknolojisi, 2. Baskı, Konya, 2007. Bölüm 10
13 Saya dikim uygulamaları Cengiz KASTAN, Ayakkabı Teknolojisi, 2. Baskı, Konya, 2007. Bölüm 10
14 Montaj ve taban uygulamaları Cengiz KASTAN, Ayakkabı Teknolojisi, 2. Baskı, Konya, 2007. Bölüm 11
15 Montaj ve taban uygulamaları Cengiz KASTAN, Ayakkabı Teknolojisi, 2. Baskı, Konya, 2007. Bölüm 11
16 Final

 

Dersin Kitabı Ayakkabı Malzemeleri, Cengiz Kastan, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2001
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
5
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
121

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

X
2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

X
3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

X
4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

X
5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

X
6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

X
9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest