MATU 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım Yönetimine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATU 201
Güz
2
0
2
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, işletme yönetimi ve tasarım yönetimi kavramlarını, ayakkabı/saraciye işletmelerinde tasarım bölümünün ya da tasarım işletmesinin yönetimi hakkında genel bilgileri öğrenciye aktarmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım yönetiminin temel ilkelerini açıklayabilecek,
  • Yönetimin fonksiyonlarını sıralayabilecek,
  • Rekabet stratejilerini açıklayabilecek,
  • İnovasyon kavramının önemini ana hatlarıyla belirtebilecek
  • Tasarımın planlama-uygulama-denetim aşamalarında dikkat edilecek hususları ana hatlarıyla anlatabilecektir.
Tanımı Bu ders tasarım yönetimi kavramı, rekabet stratejileri, inovasyon kavramı, yeni ürün geliştirme, tasarım bölümünde planlama, uygulama ve denetim konularını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarım Kavramı, Tasarım Kriterleri ve Tasarım Süreci Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 1
2 Tasarım Yönetimi, Tasarım Yönetiminin Kökeni, Tasarım Yönetimi Kavramı, Tasarım Yöneticisi Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 2
3 Tasarım Yönetimi, Tasarım Yönetiminin Kökeni, Tasarım Yönetimi Kavramı, Tasarım Yöneticisi Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 3
4 Tasarım ve Pazarlama Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 4
5 Tasarım ve Pazarlama Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 4
6 Tasarım ve Yenilik Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 5
7 Tasarım ve Yenilik Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 5
8 Ara Sınav
9 İnovasyon Süreci Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 6
10 Ürün Geliştirme Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 7
11 Operasyonel Tasarım Yönetimi Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 8
12 Operasyonel Tasarım Yönetimi Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 8
13 Operasyonel Tasarım Yönetimi Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 8
14 Operasyonel Tasarım Yönetimi Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 8
15 Dersin gözden geçirilmesi Ders notları
16 Final

 

Dersin Kitabı

Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005.

How to Start Your Own Shoe Company, Wade's Place; 1 edition (February 20, 2017)

Diğer Kaynaklar

How Shoes are Made, CreateSpace Independent Publishing Platform; 3rd edition (November 18, 2015)

 

Moda Tasarımı, Sue Jenkyn Jones, Çev. Hüseyin Kılıç, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2009.

 

John Heskett, Tasarım, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara , 2002

 

Nigan Bayazıt, Tasarımı Anlamak, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2008

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
Proje
Çalıştay
1
16
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
1
8
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
149

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

X
2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

X
5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

X
9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest