MATU 209 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ürün Geliştirme ve Koleksiyon Hazırlama I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATU 209
Güz
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin koleksiyon kavramını ve koleksiyon hazırlama aşamalarını, tek üründen çok ürüne geçişi, ürünler arasındaki kombinasyonu sağlamak için gerekli teknikleri öğretmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Üretim tekniklerini açıklayabilecek
  • Seçtiği ürün grubuna ilişkin, model, desen, renk ve kumaş kombinasyonu yapabilecek
  • Farklı pazar segmentine göre tasarım koleksiyonu geliştirebilecek
  • Maliyet ve ürün bilgi formlarını teknik dosya halinde sunabilecek
  • Giysi tasarımı, üretimi ve işçilik özellikleri arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecektir.
Tanımı Bu ders, farklı pazar segmentine göre koleksiyon hazırlama tekniklerini içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Genel Bilgiler JONES, Sue Jenkyn., Moda Tasarımı, Çev:Hüseyin Kılıç, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2009. Bölüm 1
2 Koleksiyon hazırlama sürecine dair temel kavram, ilke ve açıklamalar JONES, Sue Jenkyn., Moda Tasarımı, Çev:Hüseyin Kılıç, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2009. Bölüm 2
3 Koleksiyon için tema belirleme, hikâye, renk ve malzeme panolarının hazırlanması JONES, Sue Jenkyn., Moda Tasarımı, Çev:Hüseyin Kılıç, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2009. Bölüm 3
4 Model geliştirme JONES, Sue Jenkyn., Moda Tasarımı, Çev:Hüseyin Kılıç, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2009. Bölüm 4
5 Model tasarımlarının değerlendirilmesi ve geliştirilecek modelin belirlenmesi JONES, Sue Jenkyn., Moda Tasarımı, Çev:Hüseyin Kılıç, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2009. Bölüm 5
6 Model varyasyonlarının oluşturulması JONES, Sue Jenkyn., Moda Tasarımı, Çev:Hüseyin Kılıç, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2009. Bölüm 6
7 Kalıp hazırlama çalışmaları JONES, Sue Jenkyn., Moda Tasarımı, Çev:Hüseyin Kılıç, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2009. Bölüm 7
8 Ara Sınav
9 Prototip hazırlama JONES, Sue Jenkyn., Moda Tasarımı, Çev:Hüseyin Kılıç, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2009. Bölüm 8
10 Prototip kontrolü ve gerekli düzeltmeleri yapma JONES, Sue Jenkyn., Moda Tasarımı, Çev:Hüseyin Kılıç, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2009. Bölüm 9
11 Üretim için iş akış planlarının, kalite parametrelerinin hazırlanması JONES, Sue Jenkyn., Moda Tasarımı, Çev:Hüseyin Kılıç, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2009. Bölüm 10
12 Koleksiyon üretimi JONES, Sue Jenkyn., Moda Tasarımı, Çev:Hüseyin Kılıç, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2009. Bölüm 11
13 Koleksiyon üretimi JONES, Sue Jenkyn., Moda Tasarımı, Çev:Hüseyin Kılıç, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2009. Bölüm 11
14 Koleksiyon üretimi JONES, Sue Jenkyn., Moda Tasarımı, Çev:Hüseyin Kılıç, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2009. Bölüm 11
15 Dönemin Değerlendirilmesi JONES, Sue Jenkyn., Moda Tasarımı, Çev:Hüseyin Kılıç, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2009.
16 Final

 

Dersin Kitabı BROWN, Patty., Janett Rice; Ready to Wear Apparel Analysis, Prentice Hall, USA,2001. JONES, Sue Jenkyn., Moda Tasarımı, Çev:Hüseyin Kılıç, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2009. RENFREW Elinor, Colin Renfrew., Basics Fashion Design: Developing a Collection, Ava Publishing, USA,2009. STONE, Elaine., The Dynamics of Fashion, Fairchild Publications, New York, 2001. BURKE, Sandra., Fashion Designer: Concept to Collection (Fashion Design Series), Burke Publishing, USA, 2011.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
121

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

X
2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

X
3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

X
5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

X
6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

X
9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest