MATU 229 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayarda Yan Sanayi Ürünleri Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATU 229
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, yan sanayi ürünlerinin tasarımını bilgisayar ortamında yapabilecek bilgi ve becerileri öğrenciye kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İç kalıp tasarım yöntemlerini listeleyebilecek,
  • İç kalıp çizimlerini yapabilecek,
  • İç kalıpların prototiplerini oluşturabilecek,
  • Ökçe çizimlerini yapabilecek,
  • Ökçe prototiplerini oluşturabilecektir.
Tanımı Bu ders, iç kalıp hakkında genel bilgiler, çeşitleri ve kalıp tasarımı hakkında bilgiler, iç kalıp çizim ve prototip çalışmaları (zenne 5 ve 11 punt, merdane, çocuk, spor kalıpları), okçe hakkında genel bilgiler ve tasarım trendleri, okçe tasarım ve prototip çalışmaları (zenne 5 ve 11 punt) konularını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ayak anatomisi ve İç kalıp bağlantısı,iç kalıp hakkında genel bilgiler. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, İstanbul, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2008. Bölüm 3.1, 3.2.
2 İç kalıp tasarımı ve Türkiye'de iç kalıp üretim yöntemleri. İç kalıp trendleri. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, İstanbul, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2008. Bölüm 3.2.
3 İç kalıp tasarım uygulamaları.Kalıp ölçülerinin çıkarılması ve kağıda aktarma uygulaması. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, İstanbul, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2008. Bölüm 4.1
4 İç kalıp tasarım uygulaması-1 Ölçüleri alınan örnek kalıbın,Corel Draw programında teknik resim kurallarına uygun çizimi ve alternatif tasarım çalışmalarının hazırlanması. Bilgisayar Destekli Ayakkabı Tasarımı, Cengiz Kastan, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2014. Bölüm 3. Corel Draw X6, Osman Gürkan, Nirvana Yayınları, İstanbul, 2012. Bölüm 14.
5 Bilgisayarda çizilen iç kalıp tasarımlarının değerlendirilmesi ve düzeltilerek son halinin verilmesi. Bilgisayar Destekli Ayakkabı Tasarımı, Cengiz Kastan, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2014. Bölüm 3. Corel Draw X6, Osman Gürkan, Nirvana Yayınları, İstanbul, 2012. Bölüm 14.
6 İç kalıp tasarım uygulaması-2 (6 cm. 9 punt ölçüleri çıkarılmış kalıp çiziminin bilgisayar ortamında verilerek alternatif kalıp tasarımı çalışmalarının hazırlanması.) Bilgisayar Destekli Ayakkabı Tasarımı, Cengiz Kastan, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2014. Bölüm 3. Corel Draw X6, Osman Gürkan, Nirvana Yayınları, İstanbul, 2012. Bölüm 14.
7 İç kalıp tasarım uygulaması-3 (3 punt merdane iç kalıbın Corel Draw programında trendlere uygun alternatif tasarımlarının hazırlanması). Bilgisayar Destekli Ayakkabı Tasarımı, Cengiz Kastan, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2014. Bölüm 3. Corel Draw X6, Osman Gürkan, Nirvana Yayınları, İstanbul, 2012. Bölüm 14.
8 Ara Sınav
9 İç kalıp hakkında üretim tesislerinde iç kalıp tasarımı hakkında mülakat ve fotoğrafları içeren bir dosya hazırlanması. İç kalıp prototip uygulaması için gerekli 2 boyutlu şablonların çıkarılması ve prototip ön hazırlık çalışmalarının anlatılması. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, İstanbul, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2008. Bölüm 1.5.3
10 Prototip uygulaması (İç kalıp tasarım uygulaması-2 için hazırlanan tasarımlardan onaylanan için plastik ya da ahşap kalıptan elle prototip hazırlanması. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, İstanbul, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2008. Bölüm 1.5.3.
11 Prototip uygulamasına devam edilip ,düzeltme ve kontrollerinin yapılarak tamamlanması. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, İstanbul, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2008. Bölüm 1.5.3
12 Ökçe hakkında genel bilgilerin anlatımı,ökçe trendleri ve tasarımda dikkat edilecek noktaların aktarılması. Bilgisayarda 9 punt iç kalıba uygun ökçe tasarımına giriş. Ayakkabı kalıp tasarımı öğretim yöntemi üzerine bir deneme, Cengiz Kastan, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14, 2009. Sayfa 3-16. Bilgisayar Destekli Ayakkabı Tasarımı, Cengiz Kastan, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2014. Bölüm 3. Corel Draw X6, Osman Gürkan, Nirvana Yayınları, İstanbul, 2012. Bölüm 14.
13 Ökçe tasarımına devam ve hazırlanan alternatiflerden seçilen bir tanesinin çıktı alınarak alçı prototip yapımında kullanılacak şablonların hazılanması. Ayakkabı kalıp tasarımı öğretim yöntemi üzerine bir deneme, Cengiz Kastan, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14, 2009. Sayfa 3-16.
14 Prototip uygulaması (Alçıdan hazırlanmış blokların seçilen tasarıma uygun olarak maketinin yapılması). Ayakkabı kalıp tasarımı öğretim yöntemi üzerine bir deneme, Cengiz Kastan, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14, 2009. Sayfa 3-16.
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı Bilgisayar Destekli Ayakkabı Tasarımı, Cengiz Kastan, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2014. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, İstanbul, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2008. Ayakkabı kalıp tasarımı öğretim yöntemi üzerine bir deneme, Cengiz Kastan, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14, 2009. Sayfa 3-16. Corel Draw X6, Osman Gürkan, Nirvana Yayınları, İstanbul, 2012
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
17
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
126

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

X
2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

X
3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

X
5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

X
6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest