Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Türkçe)

Dersler


IEU 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


SHKH 131  Sivil Havacılığa Giriş

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği kavramlarının geçmişten günümüze tarihsel süreci tanımlanacaktır.


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Lozan Barış Antlaşması’ndan günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri içermektedir. Atatürk ilk eve inkılaplarının anlam ve amaçlarını kapsamaktadır.


SHKH 111  Havacılık Esasları ve Terminolojisi

Temel Havacılık Esasları, Kavram ve Terimler, Meteoroloji Bilgileri anlatılmaktadır.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


SHKH 117  Dünya Kültürleri ve Destinasyonları

Dünyanın çeşitli yörelerinde hakim olan kültürlere ilişkin detaylar. Bir havayolunun temel şebeke yapısı içindeki destinasyonlara ilişkin bilgiler.


RTV 140  Temel İletişim Bilgileri

Bu dersin müfredatı, iletişim ve iletişimin ilişkili olduğu psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve dilbilim gibi alanlardan elde edilen içeriklerden oluşmaktadır. Özellikle, psikoloji alanı dahilinde kişi içi, toplum bilimi bakımından kişiler arası, kültürel ve kitle iletişimi konuları uygulamalı olarak ele alınmaktadır.


SHKH 115  Havacılık ve Uçuş Bilgisi Temelleri

Bu ders kapsamında öğrencilere ; Dünya ve Türk havacılık tarihi,Temel Aerodinamik, uçakların temel parçaları; gövde, kanatlar, kuyruk, Uçuş sırasında uçaklara etki eden kuvvetler, atmosferin fiziksel özellikleri ve Genel uçuş kuralları anlatılmaktadır.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


SHKH 102  Normal Emniyet Kuralları

Yolcu Taşınması Kuralları, Bebek ve Çocukların Taşınması, Hasta Yolcular ve Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Yolcular, Tutuklu, Deporte ve İnad yolcular, yolcuya alkol Sunumu, Ağırlık Denge Hesaplamaları, Kokpit Kabin Ekibi İletişimi, Yakıt Alımı, Uçuş Hazırlığı Talimatları, Kabin Ekibi İstasyonları, Anonslar/Ses Sistemleri, Kabin Işıkları, Güvenlik Brifingi ve Kapsamı, Su sistemleri, Görme ve İşitme Engelli Yolcu Brifingi, Ekip Koltuklarını Kullanan Yolcuya Yapılacak Brifing, Kapı Açma Kapama Kuralları, Kabin Hazır Raporu, Kabin İkaz Işıkları, Kabinin İzlenmesi, Uçuş Sırasında Abnormal Durumlar, Sigortalar, Türbülans


SHKH 104  Uçuş Psikolojisi ve Fizyolojisi

Uçuş psikolojisi ve fizyolojisine ilişkin tüm etkiler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan durumlar detaylı biçimde incelenmektedir.


SHKH 106  Genel Havaalanı ve Uçuş Güvenliği

Havacılık güvenliği ile ilgili temel kavramlar, havacılık güvenliği ile ilgili ulusal düzenlemeler, havaalanı güvenliği ile ilgili plan ve programlar ele alınacaktır.


SHKH 108  Organizasyon ve Sorumluluklar

Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık Otoritelerinin ve Organizasyonları’nın yetkileri ve denetimleri, genel organizasyon ve sorumluluklar, Sorumlu kaptan pilot, yardımcı pilot, kabin amiri ve kabin memurunun görev ve sorumlulukları, personel kuralları ve düzenlemeleri, kabin ekiplerinin üniforma kuralları ve taşımakla yükümlü olduğu dokümanlar, uçak tiplerine göre ekip oluşumu ve inkapasite ekip durumunda yapılması gerekenler, Kabin ekiplerinin sağlık ile ilgili durumlara ilişkin uygulamalar ve Kabin ekiplerinin uçuş görevi ile ilgili tüm limit tanımları ve gerekliliklerini içerir.


SHKH 110  Temel Meteoroloji

Genel meteoroloji ile havacılık meteorolojisi bilgilerini içerir.


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


SHKH 201  Tıbbi Konular ve İlkyardım Eğitimi

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Ön lisans öğrencilerin Tıbbi konular ve İlk yardım dersi kapsamında; Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ilk yardım yönetmeliği ve ilkyardımcı eğitimindeki müfredata uygun olarak bilgi ve beceri kazandırıcı konular ve sivil havacılıkta sıklıkla karşılaşılan sağlık tehlikeleri ve riskleri, iş kazası ve meslek hastalıkları yer almaktadır.


SHKH 203  Tehlikeli Madde Eğitimi

Tehlikeli madde tanımı, sınıflandırması ve tehlike madde taşımacılığında sorumluluklar, acil durum prosedürleri


SHKH 205  Acil Durum Emniyet Kuralları I

Uçuş Öncesi Kabin İçi Genel Kontrol ,Yolcu emniyet brifingi , Kokpit -Kabin Oksijen Sistemi Yavaş Ve Ani Basınç Boşalması, Yangın.


SHKH 209  Ekip Kaynak Yönetimi

Havacılıkta İnsan faktörünün kavramsal modeli” olan “SHELL” modeli üzerinden, öğrencilerde birey olarak sistemin içinde bulunacakları yer ile ilgili farkındalık yaratıp, insanın havacılık ve şirket prosedürleriyle, makine ile, çevre ile ve insanla olan ilişkisinde tüm bu becerileri kullanarak görevlerini uçuş emniyeti açısından en iyi şekilde icra edebilecek bilinç düzeyini oluşturmaktır. Bu beceriler; Liderlik, insanları idare etme, kalabalık kontrolü, ekip çalışması, kişilik etkileşimleri, sinerji, motivasyon, kişisel farklılıkları anlama ve onlarla başa çıkma, hatalar zinciri, kızgınlıkla başa çıkma, beden dili, kendine aşırı güven, Stres yönetimi, sağlık ve stresi kapsayan fiziksel ve zihinsel limitler, Profesyonellik, Zaman Yönetimi, İletişim, iletişim ve algılama farklılıkları, Yorgunluk, iş yükü yönetimi, durum değerlendirmesi, risk yönetimi, karar verme, teyakkuz, rehavet, otomasyon, beslenme, zihin ve vücudun çalışma esasları, yeme alışkanlığı, brifing, de-brifing ve geri bildirim konularını kapsamaktadır.


HYHY 209  Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM ve önemi,uçuş ve hizmet aksaklıklarında davranış biçimleri,online ve geleneksel müşteri davranışları,müşteri şikayetlerinin maliyeti,problem çözme ve şikayet yönetimi


ING 210  Kabin Hizmetleri için Havacılık İngilizcesi I

Bu ders, havacılık kapsamında olağan ve olağan dışı durumlarda A2+ seviyesi genel ve mesleki İngilizce’de uygun kalıpları kullanarak etkin iletişim kurabilmeyi öğretir.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


SHKH 210  Diksiyon ve Anons

Derste doğru ses ve nefes alıştırmaları yapılarak, Dil yapısı ve kuralları verilerek Türkçeye özgü tonlama,vurgu, artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup üzerine alıştırmalar yapılacak. Resmî ve sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma konuları işlenecektir.


SHKH 204  Kabinde Genel Servis Usulleri

İkram, kabinde servis ekipmanları ve usulleri


SHKH 206  Acil Durum Emniyet Kuralları II

Tahliye ve hayatta kalma mücadelesi


ING 220  Kabin Hizmetleri için Havacılık İngilizcesi II

Bu ders, havacılık kapsamında olağan ve olağan dışı durumlarda genel ve mesleki İngilizce’de uygun kalıpları kullanarak etkin iletişim kurabilmeyi öğretir.


Seçmeli Dersler


HYHY 201  Havacılıkta Rezervasyon ve Bilet Satışı

Rezervasyon ve bilet ile ilgili terimler ve hususlar, elektronik bilet kupon statü kodları, void,refund,rebooking,rerouting işlemleri,bebek ve çocuk ücretleri,bilet ile ilgili yolcu hakları


HYHY 212  Hava Hukuku

Sivil havacılık sistemi: organizasyonlar, konvensiyonlar, kurallar, ikili anlaşmalar, hava trafik anlaşmaları ele alınacaktır.


HYHY 220  İkram ve Servis Hizmetleri

Derste, servis ve ikram hizmetlerinin tarihçesi, servis personeli, nitelikleri ve kişilik özellikleri, servis personelinin mesleki donanımı anlatılır.


MPAZ 110  Sunum Teknikleri

Bu derste, etkili sunum tekniklerinin teorik ve pratik tüm yönleri uygulama ağırlıklı olarak öğretilmektedir. İletişimin yazılı, sözlü ve sözsüz unsurları, etkili bir sunum hazırlamak için gerekli aşamalar ve sunum esnasında karşılaşılacak sorunlar ile bunların çözümleri değerlendirilmektedir.


MTOI 207  Toplam Kalite Yönetimi

Ders kapsamında kalite kavramı, Toplam Kalite Yönetimi felsefesi yorumlanır. Turizm işletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulaması işlenir.


MTOI 230  Tüketici Davranışı

Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında tüketici davranışları, tüketici davranış araştırması bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


SHKH 208  Yer Hizmetleri Yönetimi

Check-in, bagaj teslim işlemleri, uçağa yolcu kabulü gibi yolcu hizmetleri; yükleme, boşaltma, merdiven, uçak temizliği, uçak ile terminal arasında yolcu taşımacılığı gibi uçak hizmetleri, kargo ve posta hizmetleri, uçuş operasyon, yük kontrol ve haberleşme hizmetleri eğitimleri içerir.


SHKH 212  Havayolu Yönetimi

Bu ders Havayolu Yönetimi tarihsel gelişimi, Hava taşımacılığı düzenleyici otoriteleri, Havayolu endüstrisindeki trendler zorluklar ve stratejiler, havayolu işletmeleri organizasyonu, yolcu talebi pazarlama, ücretlendirme, programlama prensiplerini kapsar.


SHKH 213  Havacılıkta Mülakat Teknikleri

Havayollarının kabin memuru seçimlerinde ilk aşama olan mülakata, adayların hazırlanarak başarılı olma yöntem ve tekniklerini kapsar.


SHKH 221  Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

Protokolün Tanımı, Protokolün önemi ve tarihçesi, Resmi Törenlerde Protokol Kuralları, Nezaket ve görgü kurallarının tanımı, önemi ve uygulama alanları, tanışma ve tanıştırma kuralları, selamlaşma, telefonda görgü kuralları, yazışma ve kartvizit kuralları, davetlerin sosyal ve iş hayatındaki yeri, sofra kuralları, hediye-çiçek alma gönderme, tiyatro ve konser salonunda görgü kuralları, zaman ve mekana uygun giyim, meslek ve ofis hayatında uyulması gereken görgü kurallarını içerir.


SHKH 222  Genel Uçak Bilgisi

Uçakla ilgili temel prensipler, hava araçları, uçak elemanları


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.