SHKH 117 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dünya Kültürleri ve Destinasyonları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SHKH 117
Güz
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Görevleri gereği dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunacak kabin memuru adaylarının dünyanın değişik kültürleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak. Önemli uçuş destinasyonları hakkında temel bilgilerin öğrenilmesini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Değişik kültürler arasındaki farkı açıklayabilecek
  • Dünyanın önemli kültürlerini tanımlayabilecek
  • Dünya kültürleri tarihini yorumlayabilecek
  • Dünya kültürlerinin birbiri ile etkileşimini teşhis edebilecek
  • Önemli destinasyonların özelliklerini ayırt edebilecek
Ders Tanımı Dünyanın çeşitli yörelerinde hakim olan kültürlere ilişkin detaylar. Bir havayolunun temel şebeke yapısı içindeki destinasyonlara ilişkin bilgiler.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Kültürel Özellikler, Kültürel Boyutlar Prof. Dr. İsmet Barutçugil, “Kültürlerarası Yönetim”, 1. Baskı, Kariyer Yayıncılık (2011). Bölüm 1 McGraw-Hill , Lisa Gezon , Conrad Kottak, “Kültür”, Nobel Akademik Yayıncılık (2016). Bölüm 2
3 Kültürlerarası Farklılıklar Prof. Dr. İsmet Barutçugil, “Kültürlerarası Yönetim”, 1. Baskı, Kariyer Yayıncılık (2011). Bölüm 2
4 Toplumsal ve Kurumsal Kültürlerarası Farklılıklar Prof. Dr. İsmet Barutçugil, “Kültürlerarası Yönetim”, 1. Baskı, Kariyer Yayıncılık (2011). Bölüm 2
5 Yönetim Uygulamalarında Kültürlerarası Farklılıklar Prof. Dr. İsmet Barutçugil, “Kültürlerarası Yönetim”, 1. Baskı, Kariyer Yayıncılık (2011). Bölüm 3
6 Kültürlerarası Toplantı Yönetimi ve Müzakere Prof. Dr. İsmet Barutçugil, “Kültürlerarası Yönetim”, 1. Baskı, Kariyer Yayıncılık (2011). Bölüm 5
7 Ara Sınav
8 Farklı Kültürlerin Yönetimsel Açıdan Karşılaştırmalı İncelemesi – Örnek Olay Çalışması Ders Notları
9 Farklı Kültürlerin Yönetimsel Açıdan Karşılaştırmalı İncelemesi – Örnek Olay Çalışması Ders Notları
10 Farklı Kültürlerin Yönetimsel Açıdan Karşılaştırmalı İncelemesi – Örnek Olay Çalışması Ders Notları
11 Farklı Kültürlerin Yönetimsel Açıdan Karşılaştırmalı İncelemesi – Örnek Olay Çalışması Ders Notları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Prof. Dr. İsmet Barutçugil, “Kültürlerarası Yönetim”, 1. Baskı, Kariyer Yayıncılık (2011). ISBN: 978-9944-300 66-7

Önerilen Okumalar/Materyaller

McGraw-Hill , Lisa Gezon , Conrad Kottak, “Kültür”, Nobel Akademik Yayıncılık (2016). ISBN: 978-6053-205 13-5

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
95

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Havayolu işletmesinin yönetim sistemleri ve işleyiş prensipleri ile ulusal ve uluslararası mevzuat bilgisine sahip olmak

X
2

Temel havacılık terminolojisi, uçuş teorisi/aerodinamik ve meteoroloji konularında temel bilgi sahibi olmak

3

Kabin ekibi üyesinin görev/sorumlulukları, havacılıkta standart operasyon kuralları ve emniyet/güvenlik kavramları hakkında bilgi sahibi olmak

X
4

Havacılıkta ilkyardım konusunda doğru ve etkin müdahalenin önemini kavrayarak ilkyardım uygulamalarını yapabilmek

5

Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili ve uçuş operasyonlarında oluşabilecek tüm acil durumlarda hayatta kalabilme teknikleri, kalabalığın kontrolü ve yönetimi metotları hususunda sorumluluklarını kavrayarak hızlı ve doğru müdahale edebilmek

6

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
7

Diksiyon ve anons teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak

8

Havacılıkta insan faktörü, çevre, toplum, sağlık koşullarının etkileri, insan performansının limitleri ve kaynakların etkin kullanımının önemini kavrayabilmek

X
9

Dünya coğrafyası ve kültürleri konularında temel bilgiye sahip olmak

X
10

Genel görünüm ve kişisel bakımın önemini kavrayarak nezaket ve görgü kuralları çerçevesinde yolcu servis sunumunu gerçekleştirebilmek

11

Bir yabancı dili kullanarak sivil havacılıkta kabin hizmetleri alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile ileitişim kurmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest