Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Türkçe)

MATU 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ayak Anatomisi ve Ergonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATU 105
Güz
2
0
2
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencinin ayağın biyomekanik hareketi, ayağın omurga ile ilişkisi,sağlık açısından ayakkabı seçimi, ayak hastalıklarını öğrenmesi ve bunlara ilişkin çözümler üretmesini amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ayak ile ilgili terimleri açıklayabilecek,
  • Ayak ve yürüme biyomekaniğini açıklayabilecek
  • Sağlık açısından ayak-ayakkabı ilişkisini değerlendirebilecek,
  • Ayak ölçümü yapabilecek,
  • Ayak şekil bozukluklarını açıklayabilecek
Ders Tanımı Bu ders; ayak analizi, ayak ölçümü, ayak ilüstrasyonları, ayağın kemik yapısı gibi ayak anatomisi ile ilgili temel bilgileri içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anatomik Terminoloji Mehmet Yıldırım, İnsan Anatomisi, Genel Anatomi. Beta Yayınları. Bölüm 1
2 Anatomik Terminoloji Mehmet Yıldırım, İnsan Anatomisi, Genel Anatomi. Beta Yayınları. Bölüm 1
3 Kas-İskelet Sistemi Mehmet Yıldırım, İnsan Anatomisi, Genel Anatomi. Beta Yayınları. Bölüm 2
4 Ayak Kemikleri Mehmet Yıldırım, İnsan Anatomisi, Genel Anatomi. Beta Yayınları. Bölüm 3
5 Ayak Kasları Mehmet Yıldırım, İnsan Anatomisi, Genel Anatomi. Beta Yayınları. Bölüm 4
6 Ayak Eklemleri Mehmet Yıldırım, İnsan Anatomisi, Genel Anatomi. Beta Yayınları. Bölüm 5
7 Ayağın Damar Sinir Yapıları Mehmet Yıldırım, İnsan Anatomisi, Genel Anatomi. Beta Yayınları. Bölüm 6
8 Ara sınav
9 Ayak Gelişimi Mehmet Yıldırım, İnsan Anatomisi, Genel Anatomi. Beta Yayınları. Bölüm 7
10 Ayak ve Yürüme Biyomekaniği Mehmet Yıldırım, İnsan Anatomisi, Genel Anatomi. Beta Yayınları. Bölüm 8
11 Ayak Antropometrisi Mehmet Yıldırım, İnsan Anatomisi, Genel Anatomi. Beta Yayınları. Bölüm 9
12 Ayak Antropometrisi Mehmet Yıldırım, İnsan Anatomisi, Genel Anatomi. Beta Yayınları. Bölüm 9
13 Ayak Şekil Bozuklukları Mehmet Yıldırım, İnsan Anatomisi, Genel Anatomi. Beta Yayınları. Bölüm 10
14 Ayakkabı İle İlgili Ayak Problemleri Mehmet Yıldırım, İnsan Anatomisi, Genel Anatomi. Beta Yayınları. Bölüm 11
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Mehmet Yıldırım, İnsan Anatomisi, Genel Anatomi. Beta Yayınları
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
17
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
121

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

X
2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

X
3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

X
5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

X
6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.