Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Grafik Tasarım (Türkçe)

Dersler


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Lozan Barış Antlaşması’ndan günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri içermektedir. Atatürk ilk eve inkılaplarının anlam ve amaçlarını kapsamaktadır.


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


BILT 100  Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi

Öğrenciler bu ders ile birlikte Microsoft Office programlarının (Word, PowerPoint ve Excel) ve çevrimiçi versiyonlarının (Google Dökümanlar, Microsoft Office Online ve Prezi) uygulamalarını ve içeriklerini kapsamaktadır.


RTV 105  Temel Fotoğrafcılık

Bu derste, fotoğrafın tarihçesinden başlanarak sırasıyla, fotoğraf makineleri, işleyişi ve çalışma prensipleri incelenecek, fotoğraf çekim teknikleri, fotoğrafın okunması, ışık, kompozisyon, çerçeveleme ve fotoğrafın iletişim süreçlerindeki yeri tartışılacaktır.


MGT 131  Tipografi I

Bu ders, Tipografinin ana elemanı olan harflerin temel yapısını çözümlemeleri ve tanımaları dersin somut çıktılarıdır.


MGT 151  Temel Grafik Tasarım

Bu ders, grafik tasarım ürünlerinin tasarlanma süreçlerinin temel basamaklarını, güncel cihaz ve yöntemler kullanılarak uygulamalı olarak işlenmesini kapsar. Proje çalışmaları ve öğrencilerin derste aldıkları pratik bilgilerin laboratuvar ortamında yazılımlar aracılığıyla oluşturulması, dersin somut çıktılarıdır.


IEU 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


MGT 106  Görsel İletişim

Bu ders, görsel iletişimde kullanılan görsel sembollerin ve görsel dilin teorik ve uygulamalı olarak işlenmesini kapsar. Proje çalışmalarıyla ve öğrencilerin derste aldıkları pratik bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak oluşturulması, dersin somut çıktılarıdır.


MGT 104  Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı

Bu ders, grafik tasarım ürünlerinin tasarlanma süreçlerinin temel basamaklarını, güncel cihaz ve yöntemler kullanılarak uygulamalı olarak işlenmesini kapsar. Proje çalışmaları ve öğrencilerin derste aldıkları pratik bilgilerin laboratuvar ortamında yazılımlar aracılığıyla oluşturulması, dersin somut çıktılarıdır.


MGT 108  Kullanıcı Arayüz Tasarımı

Bu ders, güncel mobil cihazlara yönelik ilke ve kuramları öğrenerek, ilgili cihazlara yönelik web sayfası ve mobil uygulamalara ait arayüz grafik ve görselleştirmelerini başarılı bir şekilde yapım yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenmesidir.


MGT 102  Grafik Tasarım Tarihi

Grafik tasarım tarihinde yeralan sanat eserlerin, tasarımların, sanat akımlarının ve tasarımcıların incelenmesi.


MGT 132  Tipografi II

Tipografinin ana elemanı olan harflerin temel yapısını çözümlemek ve tanımak dersin somut çıktılarıdır.


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


MGT 201  Grafik Tasarım Proje I

Bu ders, yaratıcı bir fikrin görsel iletişim kurabilen tasarım ürünlerine dönüşmesini içermektedir.


MGT 203  Stüdyo Fotoğrafcılığı

Genel fotoğrafçılık ve stüdyo malzemeleri. Reklam ve moda fotoğrafçılığı teknikleri. Proje tasarım, çekim ve değerlendirme.


MGT 205  Multimedya I

Multimedya ve uygulamaları.


MGT 207  Hareketli Grafik Tasarımı

Hareketli grafik tasarımı


MGT 209  Animasyon Teknikleri

Bu ders, bir fikrin, senaryodan post-prodüksiyona kadar geçen süreç ve sonrasında kısa film olarak işlenmesi ve uygulanmasını içerir.


MGT 202  Grafik Tasarım Proje II

Bu ders, grafik tasarım ürünlerinin tasarlanma süreçlerinin projeler şeklinde temel basamaklarını, güncel cihaz ve yöntemler kullanılarak uygulamalı olarak işlenmesini kapsar. Proje çalışmaları ve öğrencilerin derste aldıkları pratik bilgilerin laboratuvar ortamında yazılımlar aracılığıyla oluşturulması, dersin somut çıktılarıdır.


MGT 204  Portfolyo Yönetimi

Profesyonel bir tasarımcı portfolyosu oluşturabilmek için gerekli yöntemlerin öğretimi.


MGT 206  Multimedya II

Multimedya teknikleri ve uygulamaları.


MGT 208  3D Modelleme Animasyon

3 boyutlu modellemeler ile animasyon tekniklerinin öğrencilere öğretilmesi


MGT 210  Süreli Yayın Tasarımı

Bu ders, grafik tasarım ürünü olan dergi, bülten vb. süreli yayıncılıkla ilgili tasarımların uygulamaları olarak öğrenmek. Proje çalışmaları ve öğrencilerin derste aldıkları pratik bilgilerin laboratuvar ortamında yazılımlar aracılığıyla oluşturulması, dersin somut çıktılarıdır.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Seçmeli Dersler


MGT 220  Kurumsal Kimlik


MGT 221  Çizim Stüdyosu, Desen ve Renk Kuramı

Renk kuramını ve bilgisini öğretme. Öğrencilere çizim ve desen uygulamaları yapma becerisini kazandırma.


MGT 222  Reklam Filmi Yapımı

Bu ders kapsamında reklam film yapımının teorik ve teknik detayları ele alınacaktır.


MGT 223  Baskı Teknikleri

Bu ders, matbaaya yönelik teknikler ve dijital baskı tekniklerini ana tanımak anlamak ve bu yönde uygulamalar yapmak dersin somut çıktılarıdır.


MGT 224  Ambalaj Tasarımı

Dersin ana temaları; grafik tasarım element ve prensiplerini kullanarak, ürün, hedef kitle, sektör detaylarını göz önünde bulundurarak üç boyutlu ambalaj tasarımı yapabilmek.


MGT 225  Sosyal Medyada Grafik Uygulamaları

Bu dersin içeriğini, sosyal medyaya yönelik grafik üretim süreçlerinin temel adımları ve farklı platformlarda nasıl uygulandıkları oluşturmaktadır. Öğrenciler, derste aldıkları teorik altyapı ve pratik bilgilerin uygulamalarını laboratuvar ortamında yapacaktır.


MGT 226  Bilgisayar Destekli Grafik Tasarıma Giriş

Bu dersin içeriğini, grafik tasarımda kullanılan yazılımlarının temelinin öğretilmesi oluşturmaktadır. Teorik anlatımlar ve uygulamalar aracılığı ile öğrenciler sektörde yaygın kullanılan yazılımları tanıyıp, çeşitli proje uygulamaları yapacaklardır.


MGT 227  Grafikte Güncel Yaklaşımlar

Bu dersin içeriğini, görsel iletişim tasarımını temel alan grafik üretim yazılımlarının bilgisi ve teknik donanım için gerekli altyapı hazırlığı oluşturur.


MGT 229  Video Sanatı

Video sanatının temel kavramları, video sanatının görsel iletişim içindeki rolü, deneysel filmin temelleri, sinema ve video sanatının farklılıkları, video sanatı tarihinin temelleri ve ses ve görüntünün video sanatı üzerinde uygulanma biçimleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


RTV 104  Uygulamalı Görüntü Teknikleri

Öğrenci; görüntü düzenlemesi yapmak ile ilgili yeterlilikler kazanacaktır.


RTV 213  Sinematografi

Sinema kavramları ve uygulamaları


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.