Hakkımızda

“Grafik Tasarım” programı, grafik tasarım öğrencilerini öğrenim süreleri boyunca tasarım disiplini ve program kullanımı bilgileri ile donatarak, tasarımcı adaylarını temel tasarım mantığı çerçevesinde grafik tasarım uygulamalarında sektöre bağlı ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliklerle donatmayı hedeflemektedir.

Grafik tasarım unsurları gündelik hayatımızın içerisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Başta kültür sanat hayatımız ve sosyal aktiviteler olmak üzere her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinin sunum ve görsel malzemelerinin düzenlenmesinde belirleyici disiplindir. Hergün karşılaştığımız billboard, afiş, broşür, dergi, katalog, gazete gibi basılı materyallerin, internet siteleri ve hertürlü etkileşimli medyanın görsel düzenini belirler.

“Grafik Tasarım” programı; yoğun rekabetin yaşandığı sektörde hızlı tepki verebilen, etkili iletişim becerilerine sahip, müşteri ilişkileri kuvvetli, çözüm odaklı, operasyonel düzeydeki faaliyetlere hakim ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla grafiker ve web tasarımcıları yetiştirir.

Bu nedenle; “Grafik Tasarım” yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik eğitim-öğretim hizmetleri sunmaktır. Amacımız; mezun olan öğrencilerimizin ilgili sektör alanında mesleği ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip, yaratıcı, yenilikçi, araştıran, ülke ve mesleğin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.