Program İçi Seçmeli Dersler

MGT 225 Sosyal Medyada Grafik Uygulamaları

Bu dersin içeriğini, sosyal medyaya yönelik grafik üretim süreçlerinin temel adımları ve farklı platformlarda nasıl uygulandıkları oluşturmaktadır. Öğrenciler, derste aldıkları teorik altyapı ve pratik bilgilerin uygulamalarını laboratuvar ortamında yapacaktır.

 

MGT 227 Grafikte Güncel Yaklaşımlar

Bu dersin içeriğini, görsel iletişim tasarımını temel alan grafik üretim yazılımlarının bilgisi ve teknik donanım için gerekli altyapı hazırlığı oluşturur.

 

MGT 221 Çizim Stüdyosu, Desen ve Renk Kuramı

Renk kuramını ve bilgisini öğretme. Öğrencilere çizim ve desen uygulamaları yapma becerisini kazandırma.

 

MGT 222 Reklam Filmi Yapımı

Bu ders kapsamında reklam film yapımının teorik ve teknik detayları ele alınacaktır.

 

MGT 223 Baskı Teknikleri

Bu ders, matbaaya yönelik teknikler ve dijital baskı tekniklerini ana tanımak anlamak ve bu yönde uygulamalar yapmak dersin somut çıktılarıdır.

 

RTV 104 Uygulamalı Görüntü Teknikleri

Öğrenci; görüntü düzenlemesi yapmak ile ilgili yeterlilikler kazanacaktır.