Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Grafik Tasarım (Türkçe)

MISL 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISL 101
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin genel işletmecilik kavram ve konularını öğrenmesi ve işletmecilik uygulamalarını anlayabilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletme ile ilgili güncel bir terminolojiyi kullanabilecek ve işletme ile ilgili temel kavramları ifade edebelecek
  • İşletmeleri farklı kriterlere göre sınıflayabilecek
  • İşletme gelir ve giderlerini açıklayabilecek
  • İşletme fonksiyonlarını ifade edebilecek
  • İşletmelerin yönetimi ile ilgili temel bilgileri ifade edebilecek
  • İşletmelerin topluma fayda sağlama kavramını ve sosyal sorumluluk kavramını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir niteliğe sahiptir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Dersin İşleyişi hakkında bilgilendirme, Temel İşletmecilik Kavramları ve İşletme Biliminin Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi Can, E. & Büyükbalcı, P. & Bal, Y. (2016). İşletme Bilimine Giriş. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786053335054, s. 8-22.; Mucuk, İ. (2018). Modern İşletmecilik. Türkmen Kitabevi. ISBN: 9786054749300, s. 77-92 ve 1-11.
2 İşletme Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Çetin, C. & Arslan M. L. (2017). Temel İşletmecilik. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786052424575, s:79-86; Mucuk, İ. (2018). Modern İşletmecilik. Türkmen Kitabevi. ISBN: 9786054749300, s. 12-24.
3 İşletmelerin Amaçları; İşletme-Çevre İlişkileri Can, E. & Büyükbalcı, P. & Bal, Y. (2016). İşletme Bilimine Giriş. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786053335054, s. 32-34/163-180.; Çetin, C. & Arslan M. L. (2017). Temel İşletmecilik. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786052424575, s: 22-25/8-14.; Mucuk, İ. (2018). Modern İşletmecilik. Türkmen Kitabevi. ISBN: 9786054749300, s. 25-40.
4 İşletmelerin Sınıflandırılması Çetin, C. & Arslan M. L. (2017). Temel İşletmecilik. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786052424575, s:29-45.; Can, E. & Büyükbalcı, P. & Bal, Y. (2016). İşletme Bilimine Giriş. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786053335054, s. 36-44.; Mucuk, İ. (2018). Modern İşletmecilik. Türkmen Kitabevi. ISBN: 9786054749300, s. 41-76.
5 İşletmenin Yönetim Fonksiyonu Can, E. & Büyükbalcı, P. & Bal, Y. (2016). İşletme Bilimine Giriş. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786053335054, s. 53-73. / - Çetin, C. & Arslan M. L. (2017). Temel İşletmecilik. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786052424575, s:73-78.; Mucuk, İ. (2018). Modern İşletmecilik. Türkmen Kitabevi. ISBN: 9786054749300, s. 77-92 ve 127-186.
6 İşletmenin Üretim Fonksiyonu Can, E. & Büyükbalcı, P. & Bal, Y. (2016). İşletme Bilimine Giriş. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786053335054, s. 143-156. / - Çetin, C. & Arslan M. L. (2017). Temel İşletmecilik. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786052424575, s:151-167.; Mucuk, İ. (2018). Modern İşletmecilik. Türkmen Kitabevi. ISBN: 9786054749300, s. 187-226.
7 İşletmenin Pazarlama Fonksiyonu Can, E. & Büyükbalcı, P. & Bal, Y. (2016). İşletme Bilimine Giriş. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786053335054, s. 95-113.; Çetin, C. & Arslan M. L. (2017). Temel İşletmecilik. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786052424575, s:129-148.; Mucuk, İ. (2018). Modern İşletmecilik. Türkmen Kitabevi. ISBN: 9786054749300, s. 227-274.
8 Ara Sınav
9 İşletmenin Finans ve Muhasebe Fonksiyonu/Kurumsal İletişim Fonksiyonu Can, E. & Büyükbalcı, P. & Bal, Y. (2016). İşletme Bilimine Giriş. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786053335054, s. 115-140. / - Çetin, C. & Arslan M. L. (2017). Temel İşletmecilik. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786052424575, s:111-127 ve 169-178.
10 İşletmenin İnsan Kaynakları fonksiyonu Can, E. & Büyükbalcı, P. & Bal, Y. (2016). İşletme Bilimine Giriş. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786053335054, s. 75-93. / - Çetin, C. & Arslan M. L. (2017). Temel İşletmecilik. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786052424575, s:179-192.
11 İşletmenin Sosyal Sorumluluğu ve Etik Çetin, C. & Arslan M. L. (2017). Temel İşletmecilik. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786052424575, s:215-223./ - Can, E. & Büyükbalcı, P. & Bal, Y. (2016). İşletme Bilimine Giriş. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786053335054, s. 191-203.
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Dönemin Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
  • Can, E. & Büyükbalcı, P. & Bal, Y. (2016). İşletme Bilimine Giriş. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786053335054.
  • Çetin, C. & Arslan M. L. (2017). Temel İşletmecilik. Beta Yayıncılık. ISBN: 9786052424575.
  • Mucuk, İ. (2018). Modern İşletmecilik. Türkmen Kitabevi. ISBN: 9786054749300,
Önerilen Okumalar/Materyaller

Koçel, T. (2005). İşletme yöneticiliği. İstanbul Üniversitesi. ISBN: 9786052425817.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
34
34
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Grafik Tasarım alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak

2

Grafik Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri sürekli sorgulayarak yenilemek, yaşam boyu öğrenme prensibi kazanmak, edindiği bilgileri yenileme ve geliştirmeyi hedeflemek

3

Tasarım becerilerini, ulusal ve uluslararası çalışmaları araştırarak ve üretilen tasarım ürünlerini sürekli inceliyerek analiz yaparak arttırmak. Bunlardan çıkarımlarını kendi tasarımlarında uygulamak.

4

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli ve toplu çalışmaya uygun olarak etkin ve verimli çalışmak.

5

Kendi alanında tasarım bilinci ve sorumluluğuna sahip olmak, bu bilinci tüm ortak paydaşlara aktarabilmek.

6

Kendi alanında teknolojiye yeteri kadar hakim olmak ve bu yetkinliği sürekli arttırmaya çalışmak.

7

Mesleki olarak Tasarım ve Sanat eğitimi almış bir birey olarak, içinde bulunduğu toplumun bu konularda bilinçlendirme sorumluluklarını yerine getirme arzusuna sahip olmak, çevresini bu konuda aydınlatmak.

8

Yaptığı işin toplam fayda da kendi ulusuna yapacağı katkının bilincinde olmak ve toplumsal aidiyet duygusunu yaptığı işe yansıtmak.

9

Yaratıcı ve üretken bir sanatçı/tasarımcı adayı olabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.