Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Grafik Tasarım (Türkçe)

MTOI 225 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Girişimcilik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MTOI 225
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Jüri
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Yeni ekonomi de en yüksek katma değeri yaratan unsurlar girişimcilik ve inovasyondur. Bu ders girişimcilik ile ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmak ve kariyerlerinde kullanacakları uygulamaları tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu ders KOSGEB Destek Programı Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile eş değer olup dersten başarılı olan öğrencilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir. Bu belge ile öğrencilere kurmayı planladıkları işler için KOSGEB’den destek sağlanabilecektir. Bu dersi üniversitenin HER bölümünden öğrenciler seçebilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Girişimcilik ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek
 • Bir iş fikrinin ne zaman değerli ve yenilikçi olacağını yorumlayabilecek
 • İş planı ve iş modeli oluşturabilecek
 • Bir iş fikri ile ilgili pazar araştırma metotlarını uygulayabilecek
 • Bir iş fikri ile ilgili finansal planlama yapabilecek
 • Bir iş fikri ile ilgili mal/hizmet üretim planlaması yapabilecek
 • İş fikrini etkili bir şekilde sunabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması gibi konulara değinilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji. Ders Slaytları
2 Yenilikçi İş Fikri Üretme Teknikleri ve Geleceğin Teknolojileri Girişimci Kapital, Mustafa Ergen, Alfa Yayınları, 2018; Girişimcinin El Kitabı, Guy Kawasaki, MediaCat Yayınları, 2019; Girişimcinin El Kitabı, Adım Adım Bir Şirket Kurmak, Steve Blank & Bob Dorf, Boyut Yayın Grubu 2017; Startup, Eric Ries, SolaUnitas Yayınları, 2019; Girişimcilik, Harvard Business Review, Optimist Yayınları, 2020.
3 Girişimcilik ve İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik Girişimci Kapital, Mustafa Ergen, Alfa Yayınları, 2018; Girişimcinin El Kitabı, Guy Kawasaki, MediaCat Yayınları, 2019; Girişimcinin El Kitabı, Adım Adım Bir Şirket Kurmak, Steve Blank & Bob Dorf, Boyut Yayın Grubu 2017; Startup, Eric Ries, SolaUnitas Yayınları, 2019; Girişimcilik, Harvard Business Review, Optimist Yayınları, 2020.
4 Girişimci Zihin Yapısı Girişimci Kapital, Mustafa Ergen, Alfa Yayınları, 2018; Girişimcinin El Kitabı, Guy Kawasaki, MediaCat Yayınları, 2019; Girişimcinin El Kitabı, Adım Adım Bir Şirket Kurmak, Steve Blank & Bob Dorf, Boyut Yayın Grubu 2017; Startup, Eric Ries, SolaUnitas Yayınları, 2019; Girişimcilik, Harvard Business Review, Optimist Yayınları, 2020.
5 İş Modeli Oluşturma (Yalın Kanvas) İş Modeli Üretimi, Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, Optimist Yayınları 2016
6 İş Modeli Oluşturma (Yalın Kanvas) İş Modeli Üretimi, Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, Optimist Yayınları 2016
7 Takım Kurma ve Organizasyon Girişimci Kapital, Mustafa Ergen, Alfa Yayınları, 2018; Girişimcinin El Kitabı, Guy Kawasaki, MediaCat Yayınları, 2019; Girişimcinin El Kitabı, Adım Adım Bir Şirket Kurmak, Steve Blank & Bob Dorf, Boyut Yayın Grubu 2017; Startup, Eric Ries, SolaUnitas Yayınları, 2019; Girişimcilik, Harvard Business Review, Optimist Yayınları, 2020.
8 Müşteri Geliştirme ve Yalın Girişim Girişimci Kapital, Mustafa Ergen, Alfa Yayınları, 2018; Girişimcinin El Kitabı, Guy Kawasaki, MediaCat Yayınları, 2019; Girişimcinin El Kitabı, Adım Adım Bir Şirket Kurmak, Steve Blank & Bob Dorf, Boyut Yayın Grubu 2017; Startup, Eric Ries, SolaUnitas Yayınları, 2019; Girişimcilik, Harvard Business Review, Optimist Yayınları, 2020.
9 Startup Finansman Döngüsü, Finansal Planlama, Teknik ve Hukuki Sınama Girişimci Kapital, Mustafa Ergen, Alfa Yayınları, 2018; Girişimcinin El Kitabı, Guy Kawasaki, MediaCat Yayınları, 2019; Girişimcinin El Kitabı, Adım Adım Bir Şirket Kurmak, Steve Blank & Bob Dorf, Boyut Yayın Grubu 2017; Startup, Eric Ries, SolaUnitas Yayınları, 2019; Girişimcilik, Harvard Business Review, Optimist Yayınları, 2020.
10 Mentorluk, Melek Yatırımcılık, Risk Sermayesi ve Yatırımcı Sunumu Hazırlama Teknikleri Ders slaytları
11 Mentorluk, Melek Yatırımcılık, Risk Sermayesi ve Yatırımcı Sunumu Hazırlama Teknikleri Ders slaytları
12 Girişimcilere Yönelik Sağlanan Teşvik ve Destekler & Dünya ve Türkiye Örnekleriyle Girişimcilikteki Başarı ve Başarısızlık Faktörleri Ders slaytları
13 Girişimciliğin Ekonomiye Katkısı Girişimci Kapital, Mustafa Ergen, Alfa Yayınları, 2018
14 Ara Sunum (Jüriye Sunum)
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sunumu

 

Ders Kitabı
 • Girişimci Kapital, Mustafa Ergen, Alfa Yayınları, 2018
 • Girişimcinin El Kitabı, Guy Kawasaki, MediaCat Yayınları, 2019
 • Girişimcinin El Kitabı, Adım Adım Bir Şirket Kurmak, Steve Blank & Bob Dorf, Boyut Yayın Grubu 2017
 • Startup, Eric Ries, SolaUnitas Yayınları, 2019
 • Girişimcilik, Harvard Business Review, Optimist Yayınları, 2020
 • İş Modeli Üretimi, Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, Optimist Yayınları 2016
Önerilen Okumalar/Materyaller
 • Mor İnek – Seth Godin
 • Zengin Baba Yoksul Baba – Robert T. Kiyosaki & Sharon L. Lechter
 • Outliers – Malcolm Gladwell
 • Google Nasıl Yönetiliyor? – Jonathan Rosenberg ve Eric Schmidt

İknanın Psikolojisi – Robert B. Cialdini

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
25
Proje
1
15
15
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Grafik Tasarım alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak

2

Grafik Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri sürekli sorgulayarak yenilemek, yaşam boyu öğrenme prensibi kazanmak, edindiği bilgileri yenileme ve geliştirmeyi hedeflemek

3

Tasarım becerilerini, ulusal ve uluslararası çalışmaları araştırarak ve üretilen tasarım ürünlerini sürekli inceliyerek analiz yaparak arttırmak. Bunlardan çıkarımlarını kendi tasarımlarında uygulamak.

4

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli ve toplu çalışmaya uygun olarak etkin ve verimli çalışmak.

5

Kendi alanında tasarım bilinci ve sorumluluğuna sahip olmak, bu bilinci tüm ortak paydaşlara aktarabilmek.

6

Kendi alanında teknolojiye yeteri kadar hakim olmak ve bu yetkinliği sürekli arttırmaya çalışmak.

7

Mesleki olarak Tasarım ve Sanat eğitimi almış bir birey olarak, içinde bulunduğu toplumun bu konularda bilinçlendirme sorumluluklarını yerine getirme arzusuna sahip olmak, çevresini bu konuda aydınlatmak.

8

Yaptığı işin toplam fayda da kendi ulusuna yapacağı katkının bilincinde olmak ve toplumsal aidiyet duygusunu yaptığı işe yansıtmak.

9

Yaratıcı ve üretken bir sanatçı/tasarımcı adayı olabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.