Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Laboratuvar Teknolojisi (Türkçe)

Hakkımızda

Yaşamın her alanında Laboratuvar hizmetleri gereksinimi kaçınılmaz biçimde karşımıza çıkmaktadır. Çevre güvenliği, tarım, kimya, yenilen gıdaların kontrolü ve daha birçok alanda üretim-hizmet sürecinde laboratuvar hizmetleri kullanılmaktadır. Artan dünya nüfusu ile paralel olarak laboratuvar analizlerinin önemi de sürekli artmaktadır. Kuruluşlar kendi bünyelerinde, gereksinimleri doğrultusunda laboratuvar birimleri oluşturabildikleri gibi dışarıdan hizmet de satın alabilmektedirler. Bağımsız test ve deney kuruluşları ise gerek tüketiciye gerekse üreticiye her aşamada analiz hizmeti sunmaktadır. Yine ihtiyaca göre yasal gereksinimlerin karşılanması amacına yönelik çalışmalarda söz konusu olmaktadır.

Bilgisayarların yaygınlaşması, laboratuvar teknolojilerinde bilgisayara bağlı cihazların sayılarının artması, laboratuvarlarda kalite sistemlerinin kurulması, akreditasyonun sağlanması, laboratuvarlara ayrılan bütçelerin artması ve bilgiye ulaşımın kolaylaşması gibi birçok faktör ülkemizde kurulmuş olan kontrol laboratuvarlarının büyük bir aşama kaydetmesine neden olmuştur. Kuşkusuz Avrupa Birliği’ne adaylık süreci ve ticarette yaşanan sıkıntıları önlemek üzere alınan önlemler kapsamında laboratuvarlara önem verilmesinin de bu gelişmede çok büyük katkıları vardır. Geleceğin ticaret dünyasında ve günlük yaşamda laboratuvar hizmetlerinin daha kapsamlı bir şekilde yer alacağı bir gerçektir.

Laboratuvar sektörü dünyadaki gelişmelere bağlı olarak sürekli kendini yenileyen bilimle birlikte gelişen bir sektördür. Dolayısı ile gelecek, AR-GE yönü kuvvetli doğru yatırımlarla iyi yönetilen laboratuvarların olacaktır. Bu laboratuvarlar ülkelerin uluslararası arenada kendi ürünlerini doğru pazarlayabilecek verileri üreterek güçlenmelerini sağlayabileceği gibi, halk sağlığını korumak adına da önemli çalışmalar yapacaktır. Bu laboratuvarlarda çalışacak nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi şüphesiz çok önemli bir konudur.

Türkiye'de teknik eleman yetiştirme konusundaki eksiklik laboratuvar sektöründe de yaşanmaktadır. “Laboratuvar Teknolojisi” programı laboratuvar tekniklerini bilen, toprak, su, hava, gaz, gıda, endüstriyel hammadde, polimerik madde, yem, katkı, atık, mineral, katkı ve kalıntı maddeleri gibi birçok girdi ve çıktıda fiziksel, kimyasal, biyokimyasal, mikrobiyolojik, toksikolojik analizleri yapabilen ve her türlü laboratuvar cihazları hakkında bilgi sahibi olan ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın, teknik eleman açığını bir nebze kapatacağı ve ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Evrensel değerler çerçevesinde, yüksek düzeyde kaliteli eğitim verebilen, nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen, öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edilen, uluslararası düzeyde saygın bir kuruluş olarak kamuoyunda ülkemizin en iyi  “Laboratuvar Teknolojisi” programı olarak tanınmak ana hedefimizdir.