MESLEK YÜKSEKOKULU

Laboratuvar Teknolojisi (Türkçe)

Program İçi Seçmeli Dersler

MLBT 221 Çevre Kimyası

Bu ders atmosferin bileşenleri, atmosferde kimyasal ve fotokimyasal tepkimeler, stratosferde ozon, küresel ısınma, sera etkisi, hava kalitesinin tayini, su ve su kirliliği, su kalitesi tayini, toprak ve toprak kirliliği, radyoaktif maddeler ve tepkimeleri, katı atıklar konularını içerir.

 

MLBT 223 Gıda Katkı Maddeleri ve Analizleri

Bu ders katkı maddelerinin tanımı, katkı maddelerinin toksikolojik değerlendirilmesi ve katkı madde türleri konularını içerir.

 

MLBT 225 Polimer Teknolojisi

Bu ders polimer alanındaki kavramları, polimerlerin sınıflandırılması, fiziksel ve mekanik özellikleri, üretim prosesleri konularını içerir.

 

MLBT 227 ÇED Raporu Hazırlama

Bu ders Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kavramı, ÇED yönetmeliği idari ve teknik hususlar, çevre mevzuatı – çevre yönetmelikleri ve ÇED raporu ilişkisi, ÇED raporlarının değerlendirilmesi konularını içerir.

 

MLBT 229 Gıda Kimyası

Bu ders, gıdaların temel bileşenleri olan karbonhidrat, yağ, amino asit, protein, enzim, vitamin ve minarellerin genel özellikleri ile bu temel bileşenlerin dahil olduğu metabolik reaksiyonlar ve dönüşümleri içerir.

 

MLBT 231 Biyokimya

Bu ders metabolizma ve biyoenerjetik: temel kavramlar, karbohidratlar, karbohidrat metabolizması, lipidler, lipid metabolizması, amino asitler ve proteinler, proteinlerin sindirim ve yıkımları, enzimler, hormonlar ve vitaminler, metabolizmanın bütünlüğü ve koordinasyonu konularını kapsar.

 

MLBT 233 Yem ve Gübre Analizleri

Bu ders, yem ve gübrelerin özelliklerini, sınıflandırmasını ve yapılan temel analizlerin metotlarını içerir.

 

MLBT 235 Uygulamalı Bitki Yetiştirme Teknikleri

Bu ders; toprak bilimi, tohum ve ıslah, topraklı-topraksız bitki yetiştirme ortamları, fidecilik, örtü altı yetiştiricilik, gübreleme, ilaçlama, sulama, organik tarım, iyi tarım, konvansiyonel tarım konularını içerir.

 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.