Mezunların Mesleki Profili

“Laboratuvar Teknolojisi” programını tamamlayan mezunlarımız; toprak, su, hava, gaz, gıda, endüstriyel hammadde, polimerik madde, yem, atık, mineral, katkı ve kalıntı maddeleri gibi birçok girdi ve çıktıda fiziksel, kimyasal, biyokimyasal, mikrobiyolojik, toksikolojik analizlerin yapıldığı kamu ve özel sektöre ait laboratuvarlarda çalışabileceklerdir.