SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası

 • Yalcin Kilic , Serkan Bolat and İbrahim Kani.
  (2018) A carboxylate-bridged Mn(II) compound with 6-methylanthranilate/bipy: oxidation of alcohols/alkenes and catalase-like activity.
  Journal Of Coordination Chemistry ,
 • Yalçın Kılıç , Serkan Bolat and İbrahim KANİ.
  (2018) A carboxylate-bridged Mn(II) compound with 6-methylanthranilate/bipy: oxidation of alcohols/alkenes and catalase-like activity, Journal of Coordination Chemistry 71 (2018)..
  Journal Of Coordination Chemistry , Vol. 71,
 • Gülizar Çalışkan , Nuri Azbar.
  (2017) Energy Recovery from Conventional Biogas Digester Effluent with a Novel Bioreactor Configuration.
  Waste And Biomass Valorization , Vol. 8, No. 7, 2371-2381,
 • Yalçın Kiliç , İbrahim Kani.
  (2017) Selective Catalytic Oxidation of Alkenes Employing Homobinuclear Manganese(II) Catalysts with TBHP.
  Polyhedron, Volume 141, 15 February 2018, Pages 352-359 ,
 • İbrahim Kani , Serkan Bolat.
  (2016) Effective catalytic oxidation of alcohols and alkenes with monomeric versus dimeric manganese(II) catalysts and t-BuOOH.
  Applied Organometallic Chemistry ,
 • Tuğba Keskin Gündoğdu , İrem Deniz , Gülizar Çalışkan , Erdem Sefa Şahin and Nuri Azbar.
  (2016) Experimental design methods for bioengineering applications.
  Critical Reviews In Biotechnology , Vol. 36, No. 2, 368-388, ISBN: 0738-8551
 • Okan Zafer Yeşilel , Yalçın Kılıç , Onur Şahin , Orhan Büyükgüngör.
  (2014) One-dimensional coordination polymers of copper(II), cobalt(II), zinc(II) and cadmium(II) with glutarate and N-methylimidazole.
  Polyhedron , Vol. 67, No. 8, 122-128, ISBN: 0277-5387
 • Murat Taş , Seval Çamur , Yalçın Kılıç , Hakan Dal.
  (2012) The two Bis(4-aminosalicylato-O) bis(N,N-dimethylethylenediamine)Ni(II) complexes.
  Zeitschrift Für Kristallographie - Crystalline Materials , Vol. 227, 837-842, ISBN: 2012
 • Murat Taş , Seval Çamur , Yalçın Kılıç.
  (2011) The synthesis and characterization of copper(II)–p-aminosalicylate complexes with diamine ligands.
  Journal Of Thermal Analysis And Calorimetry , Vol. 103, No. 3, 995-1000, ISBN: 1588-2926

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

 • Gulizar Caliskan , Gokhan Giray , Tugba Keskin Gundogdu , Nuri Azbar.
  (2014) Anaerobic Biodegradation of Beer Production Wastewater at a Field Scale and Explotation of Bioenergy Potential of Other Solid Wastes from Beer Production.
  International Journal Of Renewable Energy & Biofuels , Vol. 2014 (2014, 1-15,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

 • Duygu Karaalp , Gülizar Çalışkan , Nuri Azbar.
  (2013) Performance Evaluation of a Biogas Reactor Processing Chicken Manure with High Solids Content.
  Journal Of Selcuk University Natural And Applied Science ,
 • Gülizar Çalışkan , Tuğçe Mutaf , Merve Türemen , Aslı Demir and Murat Elibol.
  (2018) Preparation of Biocomposite Material Using Chitosan-Aloe vera- Silver Nanoparticles Synthesized in Centaury Plant Extract and Their Synergistic Activities on Textile Industry.
  4. International Symposium On Composite Materials-KOMPEGE 2018
 • Yalçın Kılıç , İbrahim Kani.
  (2018) Synthesis And Characterizatıon Of Cobalt (II) Complex And Its Catalytic Activity On Alcohols/Alkenes Oxidation.
  4th International Conference On New Trends In Chemistry
 • Sezgi Adalıoğlu , Gülizar Çalışkan.
  (2018) Farklı Işık Şiddetlerinin, Fotosentetik Mikroalg Kültürlerindeki Kimyasal Değişimleri.
  4th International Conference On New Trends In Chemistry
 • İlker AVAN , Yalçın KILIÇ , İbrahim KANİ.
  (2017) Mn(II) complexes, Mn2(-R1C6H3COO)2(R2)42(ClO4 ), (R 1 Cl, NH2 , CH3 ); R 2 1,10&39;- phenanthroline or 2,2-bipyridine); Synthesis, Oxidation of alcohols/alkenes and Catalase Activity*.
  254th ACS National Meeting & Exposition, Washington, USA
 • İbrahim KANİ , Yalçın KILIÇ , Serkan BOLAT.
  (2017) Mn2(-6-CH3-2-NH2C6H4COO)2(bipy)42(ClO4) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması.
  VI. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, Burdur, Türkiye
 • Gülizar Çalışkan , Sezgi Adalıoğlu.
  (2016) İzmir Körfezinde Mevsimsel Değişimlerin Ditylum brightwellii Üzerindeki Etkisi ve Büyüme Kinetiğinin Matematiksel Modellenmesi.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı
 • Yalçın Kılıç , Serkan Bolat , İbrahim Kani.
  (2016) [MN2(μ-3,5-(CH3)2-2-NH2C6H2COO)2(BİPY)4]·2(CLO4) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KATALİTİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI.
  12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
 • Yalçın Kılıç , Serkan Bolat , İbrahim Kani.
  (2016) Benzoik Asit - 1,10-Fenantrolin Komplekslerinin Sentezi ve Katalaz Aktivitelerinin Araştırılması.
  4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi Ve Standardizasyonu Kongresi, Kuşadası/AYDIN / Poster
 • Yalçın Kılıç , Serkan Bolat , İbrahim Kani.
  (2016) [MN(C6H5COO)(H2O)(PHEN)2](CLO4)(CH3OH) VE [MN2(μC6H5COO)2(2,2’-BİPY)4]•2(CLO4) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BENZİL ALKOL OKSİDASYONU.
  12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
 • Yalçın Kılıç , İbrahim Kani.
  (2015) Manganese(II) – carboxylate / nitrogenous base complexes: structure and catalase-like activities.
  3rd International BAU Drug Design Congress, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul / Poster
 • Yalçın Kılıç , İbrahim Kani.
  (2015) Temperature-Dependent photouminescence of Cu, Mn, Co, Zn and Cd Complexes with heptafluorobutanoic acid and Bipy/Phen.
  International Turkish Congress On Molecular Spectroscopy, Antalya / Poster
 • Yalçın Kılıç , İbrahim Kani.
  (2015) Mangan(II) – Benzoik asit/ 1,10-Fenantrolin / 2,2'-Bipiridin Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Stiren Epoksidasyonu.
  5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin Üniversitesi / Poster
 • Yalçın Kılıç , İbrahim Kani.
  (2014) [Mn(OOC(CF2)2(CF3)(H2O)(2,2'-bpy)2](OOC(CF2)2(CF3) ve [Cd2(OOC(CF2)2(CF3)4(2,2'-bpy)2] Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Alkollerin Oksidasyonu Üzerine Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması.
  5. Ulusal Kataliz Kongresi, Çukurova Üniversitesi / Poster
 • Sezgi Adalıoğlu , Gülizar Çalışkan.
  (2014) Growth Rate in Response to pH Levels and Different Size Fraction Of Plankton in Izmir Bay.
  5. Ulusal Kataliz Kongresi, Çukurova Üniversitesi / Poster
 • Yalçın Kılıç , Aslı Panduru , Esra Su , Serkan Bolat and İbrahim Kani.
  (2014) [Zn(hfba)2(H2O)(2,2'-bipy)] Kompleksinin Fotofiziksel Özellikleri ve Alkol Oksidasyonu.
  11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Esra Su , Yalçın Kılıç , Serkan Bolat , Aslı Panduru and İbrahim Kani.
  (2014) Co2(µ-O)(OOC(CF2)2(CF3))4(phen)2 Kompleksinin Stiren Oksidasyon Aktivitesinin Araştırılması.
  11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Poster
 • Duygu Karaalp , Gülizar Çalışkan , Nuri Azbar.
  (2013) Performance Evaluation of a Biogas Reactor Processing Chicken Manure with High Solids Content .
  The International Conference On Environmental Science And Technology (ICOEST)
 • Gülizar Çalışkan , Tuğba Keskin Gündoğdu , Gökhan Giray , Nuri Azbar.
  (2013) A REFERENCE PROCESS FOR BIOENERGY RECOVERY FOR THE EVALUATION OF BEER INDUSTRY WASTES .
  Istanbul International Solid Waste, Water And Wastewater Congress (3W)
 • Yalçın Kılıç , Okan Zafer Yeşilel , Orhan Büyükgüngör , Onur Şahin.
  (2012) Copper (II), Zinc(II) - Glutarate Complexes with N-Methylimidazole.
  3.Ulusal Kristalografi Toplantısı, Dokuz Eylül Üniversitesi / Poster
 • Gülizar Çalışkan , Barış Ayhan , Nuri Azbar.
  (2012) BİRA SANAYİ ATIKLARININ BİYOENERJİYE DÖNÜŞÜMÜNÜN İNCELENMESİNDE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA .
  Ulusal Katı Atık Yönetimi (UKAY)
 • Yalçın Kılıç , Okan Zafer Yeşilel , Orhan Büyükgüngör , Onur Şahin.
  (2012) Bir Boyutlu (1D) Co(II)-Glutarat Kompleksinin Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması.
  26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla Üniversitesi / Poster
 • Gülizar Çalışkan , Barış Ayhan , Nuri Azbar.
  (2011) SOLID WASTE MANAGEMENT AT BEER FACTORIES AND ENERGY RECOVERY.
  Türk Alman Katı Atık Günleri (TAKAG)
 • Yalçın Kılıç , Okan Zafer Yeşilel , Fatih Semerci , Fatma Yüksel.
  (2011) {[Cu(bimb)2(H2O)2](format)2}n Kompleksinin Solvotermal Yöntemle Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması.
  III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Poster
 • Yalçın Kılıç , Okan Zafer Yeşilel , Hakan Dal.
  (2011) Ag(I)-Siklohekzilamin Kompleksinin Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması, [Ag(sha)3]NO3.
  25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum / Poster
 • Murat Taş , Seval Çamur , Yalçın Kılıç.
  (2010) 2-Hidroksi-4-amino benzoik asitin Karışık Ligantlı Cu(II) Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması.
  XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak / Sözlü Bildiri
 • Murat Taş , Yalçın Kılıç , Seval Çamur , Hakan Dal.
  (2010) 4-Amino Salisilik asidin Karışık Ligantlı Ni(II) Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması.
  XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak / Sözlü Bildiri