SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası

 • Yalçın Kılıç , Serkan Bolat and İbrahim KANİ.
  (2018) A carboxylate-bridged Mn(II) compound with 6-methylanthranilate/bipy: oxidation of alcohols/alkenes and catalase-like activity, Journal of Coordination Chemistry 71 (2018)..
  Journal Of Coordination Chemistry , Vol. 71,
 • Yalcin Kilic , Serkan Bolat and İbrahim Kani.
  (2018) A carboxylate-bridged Mn(II) compound with 6-methylanthranilate/bipy: oxidation of alcohols/alkenes and catalase-like activity.
  Journal Of Coordination Chemistry ,
 • Yalçın Kiliç , İbrahim Kani.
  (2017) Selective Catalytic Oxidation of Alkenes Employing Homobinuclear Manganese(II) Catalysts with TBHP.
  Polyhedron, Volume 141, 15 February 2018, Pages 352-359 ,
 • Gülizar Çalışkan , Nuri Azbar.
  (2017) Energy Recovery from Conventional Biogas Digester Effluent with a Novel Bioreactor Configuration.
  Waste And Biomass Valorization , Vol. 8, No. 7, 2371-2381,
 • Tuğba Keskin Gündoğdu , İrem Deniz , Gülizar Çalışkan , Erdem Sefa Şahin and Nuri Azbar.
  (2016) Experimental design methods for bioengineering applications.
  Critical Reviews In Biotechnology , Vol. 36, No. 2, 368-388, ISBN: 0738-8551
 • İbrahim Kani , Serkan Bolat.
  (2016) Effective catalytic oxidation of alcohols and alkenes with monomeric versus dimeric manganese(II) catalysts and t-BuOOH.
  Applied Organometallic Chemistry ,
 • Okan Zafer Yeşilel , Yalçın Kılıç , Onur Şahin , Orhan Büyükgüngör.
  (2014) One-dimensional coordination polymers of copper(II), cobalt(II), zinc(II) and cadmium(II) with glutarate and N-methylimidazole.
  Polyhedron , Vol. 67, No. 8, 122-128, ISBN: 0277-5387
 • Murat Taş , Seval Çamur , Yalçın Kılıç , Hakan Dal.
  (2012) The two Bis(4-aminosalicylato-O) bis(N,N-dimethylethylenediamine)Ni(II) complexes.
  Zeitschrift Für Kristallographie - Crystalline Materials , Vol. 227, 837-842, ISBN: 2012
 • Murat Taş , Seval Çamur , Yalçın Kılıç.
  (2011) The synthesis and characterization of copper(II)–p-aminosalicylate complexes with diamine ligands.
  Journal Of Thermal Analysis And Calorimetry , Vol. 103, No. 3, 995-1000, ISBN: 1588-2926

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

 • Gulizar Caliskan , Gokhan Giray , Tugba Keskin Gundogdu , Nuri Azbar.
  (2014) Anaerobic Biodegradation of Beer Production Wastewater at a Field Scale and Explotation of Bioenergy Potential of Other Solid Wastes from Beer Production.
  International Journal Of Renewable Energy & Biofuels , Vol. 2014 (2014, 1-15,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

 • Duygu Karaalp , Gülizar Çalışkan , Nuri Azbar.
  (2013) Performance Evaluation of a Biogas Reactor Processing Chicken Manure with High Solids Content.
  Journal Of Selcuk University Natural And Applied Science ,
 • Tuğçe Mutaf , Gülizar Çalışkan , Suphi Öncel , Cafer Meydan and Murat Elibol.
  (2019) Biogenic Nanoparticle Synthesis Using Marine Alga Schizochytrium sp..
  CMBEBIH 2019 Proceedings Of The International Conference On Medical And Biological Engineering, 16–18 May 2019 Banja Luka, Bosnia And Herzegovina
 • Gülizar Çalışkan , Tuğçe Mutaf , Suphi Öncel , Murat Elibol.
  (2019) GREEN SYNTHESIS OF METAL NANOPARTICLES USING MICROALGA Galdieria sp..
  CMBEBIH 2019 Proceedings Of The International Conference On Medical And Biological Engineering, 16–18 May 2019 Banja Luka, Bosnia And Herzegovina
  ISBN: 978-3-030-17970-0
 • Sezgi Adalıoğlu , Gülizar Çalışkan.
  (2018) Farklı Işık Şiddetlerinin, Fotosentetik Mikroalg Kültürlerindeki Kimyasal Değişimleri.
  CMBEBIH 2019 Proceedings Of The International Conference On Medical And Biological Engineering, 16–18 May 2019 Banja Luka, Bosnia And Herzegovina
 • Yalçın Kılıç , İbrahim Kani.
  (2018) Synthesis And Characterizatıon Of Cobalt (II) Complex And Its Catalytic Activity On Alcohols/Alkenes Oxidation.
  4th International Conference On New Trends In Chemistry
 • Gülizar Çalışkan , Tuğçe Mutaf , Merve Türemen , Aslı Demir and Murat Elibol.
  (2018) Preparation of Biocomposite Material Using Chitosan-Aloe vera- Silver Nanoparticles Synthesized in Centaury Plant Extract and Their Synergistic Activities on Textile Industry.
  4. International Symposium On Composite Materials-KOMPEGE 2018
 • İlker AVAN , Yalçın KILIÇ , İbrahim KANİ.
  (2017) Mn(II) complexes, Mn2(-R1C6H3COO)2(R2)42(ClO4 ), (R 1 Cl, NH2 , CH3 ); R 2 1,10&39;- phenanthroline or 2,2-bipyridine); Synthesis, Oxidation of alcohols/alkenes and Catalase Activity*.
  254th ACS National Meeting & Exposition, Washington, USA
 • İbrahim KANİ , Yalçın KILIÇ , Serkan BOLAT.
  (2017) Mn2(-6-CH3-2-NH2C6H4COO)2(bipy)42(ClO4) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması.
  VI. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, Burdur, Türkiye
 • Yalçın Kılıç , Serkan Bolat , İbrahim Kani.
  (2016) [MN2(μ-3,5-(CH3)2-2-NH2C6H2COO)2(BİPY)4]·2(CLO4) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KATALİTİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI.
  12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
 • Yalçın Kılıç , Serkan Bolat , İbrahim Kani.
  (2016) Benzoik Asit - 1,10-Fenantrolin Komplekslerinin Sentezi ve Katalaz Aktivitelerinin Araştırılması.
  4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi Ve Standardizasyonu Kongresi, Kuşadası/AYDIN / Poster
 • Gülizar Çalışkan , Sezgi Adalıoğlu.
  (2016) İzmir Körfezinde Mevsimsel Değişimlerin Ditylum brightwellii Üzerindeki Etkisi ve Büyüme Kinetiğinin Matematiksel Modellenmesi.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı
 • Yalçın Kılıç , Serkan Bolat , İbrahim Kani.
  (2016) [MN(C6H5COO)(H2O)(PHEN)2](CLO4)(CH3OH) VE [MN2(μC6H5COO)2(2,2’-BİPY)4]•2(CLO4) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BENZİL ALKOL OKSİDASYONU.
  12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
 • Yalçın Kılıç , İbrahim Kani.
  (2015) Temperature-Dependent photouminescence of Cu, Mn, Co, Zn and Cd Complexes with heptafluorobutanoic acid and Bipy/Phen.
  International Turkish Congress On Molecular Spectroscopy, Antalya / Poster
 • Yalçın Kılıç , İbrahim Kani.
  (2015) Mangan(II) – Benzoik asit/ 1,10-Fenantrolin / 2,2'-Bipiridin Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Stiren Epoksidasyonu.
  5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin Üniversitesi / Poster
 • Yalçın Kılıç , İbrahim Kani.
  (2015) Manganese(II) – carboxylate / nitrogenous base complexes: structure and catalase-like activities.
  3rd International BAU Drug Design Congress, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul / Poster
 • Sezgi Adalıoğlu , Gülizar Çalışkan.
  (2014) Growth Rate in Response to pH Levels and Different Size Fraction Of Plankton in Izmir Bay.
  3rd International BAU Drug Design Congress, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul / Poster
 • Yalçın Kılıç , İbrahim Kani.
  (2014) [Mn(OOC(CF2)2(CF3)(H2O)(2,2'-bpy)2](OOC(CF2)2(CF3) ve [Cd2(OOC(CF2)2(CF3)4(2,2'-bpy)2] Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Alkollerin Oksidasyonu Üzerine Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması.
  5. Ulusal Kataliz Kongresi, Çukurova Üniversitesi / Poster
 • Yalçın Kılıç , Aslı Panduru , Esra Su , Serkan Bolat and İbrahim Kani.
  (2014) [Zn(hfba)2(H2O)(2,2'-bipy)] Kompleksinin Fotofiziksel Özellikleri ve Alkol Oksidasyonu.
  11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Esra Su , Yalçın Kılıç , Serkan Bolat , Aslı Panduru and İbrahim Kani.
  (2014) Co2(µ-O)(OOC(CF2)2(CF3))4(phen)2 Kompleksinin Stiren Oksidasyon Aktivitesinin Araştırılması.
  11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Poster
 • Gülizar Çalışkan , Tuğba Keskin Gündoğdu , Gökhan Giray , Nuri Azbar.
  (2013) A REFERENCE PROCESS FOR BIOENERGY RECOVERY FOR THE EVALUATION OF BEER INDUSTRY WASTES .
  Istanbul International Solid Waste, Water And Wastewater Congress (3W)
 • Duygu Karaalp , Gülizar Çalışkan , Nuri Azbar.
  (2013) Performance Evaluation of a Biogas Reactor Processing Chicken Manure with High Solids Content .
  The International Conference On Environmental Science And Technology (ICOEST)
 • Yalçın Kılıç , Okan Zafer Yeşilel , Orhan Büyükgüngör , Onur Şahin.
  (2012) Copper (II), Zinc(II) - Glutarate Complexes with N-Methylimidazole.
  3.Ulusal Kristalografi Toplantısı, Dokuz Eylül Üniversitesi / Poster
 • Gülizar Çalışkan , Barış Ayhan , Nuri Azbar.
  (2012) BİRA SANAYİ ATIKLARININ BİYOENERJİYE DÖNÜŞÜMÜNÜN İNCELENMESİNDE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA .
  Ulusal Katı Atık Yönetimi (UKAY)
 • Yalçın Kılıç , Okan Zafer Yeşilel , Orhan Büyükgüngör , Onur Şahin.
  (2012) Bir Boyutlu (1D) Co(II)-Glutarat Kompleksinin Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması.
  26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla Üniversitesi / Poster
 • Yalçın Kılıç , Okan Zafer Yeşilel , Hakan Dal.
  (2011) Ag(I)-Siklohekzilamin Kompleksinin Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması, [Ag(sha)3]NO3.
  25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum / Poster
 • Yalçın Kılıç , Okan Zafer Yeşilel , Fatih Semerci , Fatma Yüksel.
  (2011) {[Cu(bimb)2(H2O)2](format)2}n Kompleksinin Solvotermal Yöntemle Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması.
  III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Poster
 • Gülizar Çalışkan , Barış Ayhan , Nuri Azbar.
  (2011) SOLID WASTE MANAGEMENT AT BEER FACTORIES AND ENERGY RECOVERY.
  Türk Alman Katı Atık Günleri (TAKAG)
 • Murat Taş , Seval Çamur , Yalçın Kılıç.
  (2010) 2-Hidroksi-4-amino benzoik asitin Karışık Ligantlı Cu(II) Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması.
  XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak / Sözlü Bildiri
 • Murat Taş , Yalçın Kılıç , Seval Çamur , Hakan Dal.
  (2010) 4-Amino Salisilik asidin Karışık Ligantlı Ni(II) Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması.
  XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak / Sözlü Bildiri