MISL 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISL 101
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin genel işletmecilik kavram ve konularını öğrenmesi ve işletmecilik uygulamalarını anlayabilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • işletme ile ilgili güncel bir terminolojiyi kullanabilecek ve işletme ile ilgili temel kavramları ifade edebelecek
  • işletmeleri farklı kriterlere göre sınıflayabilecek
  • işletme gelir ve giderlerini açıklayabilecek ve işletmelerin başa baş noktalarını hesaplayabilecek
  • işletme fonksiyonlarını ifade edebilecek
  • işletmelerin yönetimi ile ilgili temel bilgileri ifade edebilecek
  • işletmelerin topluma fayda sağlama kavramını ve sosyal sorumluluk kavramını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı “İşletme 1” dersi, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı, Tanışma, Ders İçeriği Açıklaması Bölüm 1, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 1, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
2 Temel İşletmecilik Kavramları, İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi ve Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi Bölüm 1, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 1, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
3 İşletmenin Amaçları, Çevresi ve Sınıflandırılması Bölüm 2, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 2-3, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
4 İşletmenin Kuruluşu, Yer Seçimi Bölüm 3, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 5-7, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
5 İşletmenin Maliyetleri, Gelirleri ve Performansı Bölüm 4-5-6, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 6, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
6 Başa Baş Noktası Bölüm 4-5-6, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 6, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
7 İşletmenin Yönetim ve Tedarik Fonksiyonu – ARA SINAV Bölüm 7-8, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 8, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
8 İşletmenin Yönetim ve Tedarik Fonksiyonu Bölüm 7-8, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 8, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
9 İşletmenin Üretim Fonksiyonu Bölüm 9, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 9, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
10 İşletmenin Pazarlama Fonksiyonu Bölüm 10, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 10, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
11 İşletmenin Pazarlama Fonksiyonu Bölüm 10, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 10, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
12 İşletmenin Finansman ve Muhasebe Fonksiyonu Bölüm 11-12, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 11, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
13 İşletmenin Halkla İlişkiler Fonksiyonu- İşletmenin İnsan Kaynaklar Fonksiyonu Bölüm 13-14-15, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 12-13-14, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
14 Sunumlar Teorik Anlatım
15 Dersin Gözden Geçirilmesi Sunum
16 Final Final

 

Dersin Kitabı

Prof.Dr. M. Şerif  Şimşek, Prof.Dr.Adnan Çelik, Genel İşletme, Eğitim Akademi. ISBN 9758890590

Prof.Dr. İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, 2016, İstanbul. ISBN: 9757337552

Önerilen Okumalar/Materyaller

Derste İşlenen Konuların Sunumları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
21
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Laboratuvar Teknolojisi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.​

2

Mesleki bilgileri sentezleyebilecek, analiz edebilecek, yorumlayabilecek, sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve mesleki yasal mevzuatı takip edebilecektir.

3

Alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilecek ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirebilecektir.

4

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olabilecek ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

5

Mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olabilecektir.

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilecektir.

8

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir.

9

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest