Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Laboratuvar Teknolojisi (Türkçe)

MTOI 220 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Koçluk, Liderlik ve Kariyer Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MTOI 220
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere iş ve özel yaşamlarında koçluğu doğal bir liderlik tarzı olarak ortaya koymaları yönünde gerekli koçluk yaklaşımlarını öğretmektir. Bu kapsamda öğrenciler temel koçluk becerileri ile liderlik stillerini öğreneceklerdir. Kendilerini değerleri, güçlü ve gelişim alanları ile daha iyi tanıyacaklar ve keşfettikleri kendi liderlik stillerinde koçluk yaklaşımını nasıl sergileyebileceklerini öğreneceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Koçluk yaklaşımı ile etkili bir liderlik için gerekli liderlik yetkinliklerini sıralayabilecek,
  • Kendi liderlik stillerinin yorumlayabilecek,
  • Derin dinleme, etkili soru sorma, hikaye anlatma tekniklerini açıklayabilecek
  • Ekip performans yönetimi ve kariyer yönetiminin esaslarını uygulayabilecek,
  • Koçluk yaklaşımı ile etkili ifade ve iletişim tekniklerini tartışabilecek,
  • Geri bildirim ve ileri bildirim esaslarının listeleyebilecek,
  • Çeşitli koçluk araçlarının uygulama düzeyinde belirtebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste; Dönüşüm Modeli, Koçluk ve Liderlik Yetkinlikleri, Liderlik Stilleri, Özdeğerlendirme Araçları, Değerler ve Liderlikteki Önemi, Etkili İfade ve Hikaye Anlatımı Tekniği, Koçluk Araçlarını Tanıma ve Uygulama konuları işlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Koçluk nedir, ne değildir. Koçluk yaklaşımı ile tanışmak
2 Temel Koçluk Seans Oturumu ve Koçun Yetkinlikleri Tanıştırayım; Koçluk. Salon Yayınları, 2021. ISBN: 9786257336079. Syf 1-31.
3 Koçluk İlişkisinde Uyum Nasıl oluşur? Farklı Davranış Kalıpları ve Farklı Öğrenme Biçimlerini Tanıma Tanıştırayım; Koçluk. Salon Yayınları, 2021. ISBN: 9786257336079. Syf 31-65.
4 Öğrenci Sunum: Güçlü Yönler ve Gelişim Alanları Güçlü yönler ve gelişim alanlarının keşfi Güçlü ve gelişim alanları üzerine koçluk uygulaması
5 Geri Bildirim Nasıl Verilir? Güçlü Koçluk İletişim Araçları Nelerdir? Tanıştırayım; Koçluk. Salon Yayınları, 2021. ISBN: 9786257336079. Sf 65-110
6 Koçluk Basamakları Nelerdir? İdeal bir Hedef nasıl olmalıdır? Ders Notları
7 Hedef ile İlgili Motivasyon Nasıl Sağlanır? Aksiyon Planı Nasıl Yapılır? Tanıştırayım; Koçluk. Salon Yayınları, 2021. ISBN: 9786257336079. 110-131
8 Ara Sınav
9 Yaşam Çemberi Tekniği ile yeni bir Koçluk Aracı ile Tanışmak Eğitim Lideri tarafından yapılan koçluk demosu
10 Liderlik ve koçluğun liderlikteki önemi; Koçluk yaklaşımı ile etkili liderlik yetkinlikleri; Liderlik Stilleri Tanıştırayım; Koçluk. Salon Yayınları, 2021. ISBN: 9786257336079. Sf 131-168.
11 Değerlerle yönetim ve çalışan bağlılığı Yönetim ve koçluk Yaklaşımı: Kariyer yönetimi, performans yönetimi ve gelişim planlamada koçluk yaklaşımı Tanıştırayım; Koçluk. Salon Yayınları, 2021. ISBN: 9786257336079. Sf 168-200
12 Değerler Zinciri Uygulaması ile yeni bir koçluk aracı ile tanışmak Ders Notları
13 Proje Sunumları - Ara Sınavı
14 Uygulama: Öğrencilerin birbirleri ile koçluk görüşmesi yapması
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Tanıştırayım; Koçluk. Salon Yayınları, 2021. ISBN: 9786257336079.

Önerilen Okumalar/Materyaller
  • Koçluk Okulu (Profesyonel Koçluğun Yöntemleri) , Timur Tiryaki. Servet Kitabevi, 2014 ISBN: 9786055090562.
  • Liderlik ve Cesaret, Mehmet Zeki Aydın, Nobel Yayınları, 2013 ISBN: 9786051334387.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
22
44
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Laboratuvar Teknolojisi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.​

2

Mesleki bilgileri sentezleyebilecek, analiz edebilecek, yorumlayabilecek, sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve mesleki yasal mevzuatı takip edebilecektir.

3

Alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilecek ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirebilecektir.

4

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olabilecek ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

5

Mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olabilecektir.

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilecektir.

8

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir.

9

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.